biomedicina slovenica


"farmacija" : 302

 1. Farmainfo
  2008
 2. Sinreih Maša
  Če bi imela o farmaciji slabo mnenje, potem se zanjo najbrž ne bi odločila
  2015
 3. Zupanič Slavec Zvonka; Jaunig Senta; Simončič Vlastja; Krek Anja; Papež Dean; Radšel-Medvešček Alenka; Sket Dušan
  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
  [The history of healthcare and medicine in the Slovene lands]
  2017
 4. Barbič-Žagar Breda
  Z dokazi podprto zdravljenje s Krkinimi izdelki
  2014
 5. Quantifying life. Advancing research. Enabling decisions
  2017
 6. Štuhec Matej
  Memantine associated with parkinsonism in a patient with Alzheimer's disease
  [Parkinsonizem povzročen z memantinom pri bolniku z Alzheimerjevo boleznijo]
  2016
 7. Knez Lea
  Changes in clinical pharmacy
  2017
 8. Kovačevič Mina; Sonc Monika; Rožman Samo; Virant Igor; Eberl Andreja; Fortuna Lužar Marijana; Tavčar Petra
  Closed system transfer device evaluation
  2017
 9. Mrhar Aleš; Premuš Marušič Alenka
  Elektroliti, minerali in vitamini
  2016
 10. Cedilnik-Gorup Eva; Gorup Savin; Petek Šter Marija; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika
  The effects of a web application and medical monitoring on the quality of medication, adverse drug events and adherence in the elderly living at home
  2016
 11. Lipnik-Štangelj Metoda; Sonc Monika
  Prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj, mag. farm., dr. med.
  2016
 12. Journal of drug design and research
  2014
 13. Sonc Monika
  Evropske izjave o bolnišnični farmaciji
  2016
 14. Ignjatović Marija; Devjak Rok; Ocvirk Janja
  FN ob zdravljenju z irinotekanom
  2016
 15. Sonc Monika
  Mesto in vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi onkoloških bolnikov
  2016
 16. Clinical pharmacy tackling inequalities and access to health care
  2016
 17. Cankar Ksenija; Fabjan Andrej; Kirn Borut; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Vidmar Jernej; Finderle Žarko
  Izbrana poglavja iz fiziologije
  2016
 18. Arhiv za farmaciju
  2011
 19. 17th Population Approach Group Europe, 18.-20. june 2008, Marseille, France
  2008
 20. Chakera Annette H.; Hesse Birger; Burak Zeynep; Ballinger James R.; Britten Allan; Caracò Corrado; Cochran Alistair J.; Cook Martin G.; Drzewiecki Krzysztof T.; Essner Richard; Even-Sapir Einat; Eggermont Alexander M.M.; Gmeiner Tanja; Ingvar Christian; Mihm Martin C.; McCarthy Stanley W.; Mozzillo Nicola; Nieweg Omgo E.; Scolyer Richard A.; Starz Hans; Thompson John F.; Trifiró Giuseppe; Viale Giuseppe; Vidal-Sicart Sergi; Uren Roger F.; Waddington Wendy; Chiti Arturo; Spatz Alain; Testori Alessandro
  EANM-EORTC general recommendations for sentinel node diagnostics in melanoma
  2009
 21. Zelko Erika; Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija
  Medication adherence in elderly with polypharmacy living at home
  2016
 22. Frankič Darja
  Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2010
  2010
 23. Ocak Meltem; Helbok Anna; Rangger Christine; Kolenc-Peitl Petra; Nock Berthold A.; Morelli Giancarlo; Eek Annemarie; Sosabowski Jane K.; Breeman Wouter A.P.; Reubi Jean Claude; Decristoforo Clemens
  Comparison of biological stability and metabolism of CCK2 receptor targeting peptides, a collaborative project under COST BM0607
  2011
 24. Elsinga Philip; Todde Sergio; Penuelas Ivan; Meyer Geerd; Farstad Brit; Faivre-Chauvet Alan; Mikolajczak Renata; Westera Gerrit; Gmeiner Tanja; Decristoforo Clemens
  Guidance on current good radiopharmacy practice (cGRPP) for the small-scale preparation of radiopharmaceuticals
  2010
 25. Sonc Monika
  Seminar za članice slovenskega združenja Europa Donna
  2015
 26. Čufar Andreja; Sonc Monika
  Dr. Andreja Čufar, direktorica JAZMP
  2015
 27. Sonc Monika
  Delo RSK
  2015
 28. Sonc Monika
  Sodobni izzivi onkološke farmacije - maligni melanom
  2015
 29. Guna Tina; Cedilnik-Gorup Eva; Švab Igor; Rifel Janez
  Polifarmacija in interakcije med zdravili pri starostnikih v DSO
  2015
 30. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Bulc Mateja; Ivetić Vojislav; Zelko Erika; Tušek-Bunc Ksenija; Gorup Savin; Rifel Janez; Selič Polona; Car Josip
  Zdravila, ki jih ne predpisujemo
  2015
 31. Štuhec Matej
  Pharmacotherapy review as a safety and cost tool in patients management in Slovenian Psychiatric Hospital
  2014
 32. Medicines information making better decisions
  2015
 33. Muhič Neža
  Onkologija
  2015
 34. Oven Matjaž; Bošnjak Dragica
  Sesalske celice izdelujejo podobne biološke molekule
  2014
 35. Stanovnik Jasmina; Rotar-Pavlič Danica
  Polifarmacija pri starostnikih v ambulanti družinske medicine in proučevanje interakcij med zdravili
  2015
 36. Janežič Dušanka; Renko Mišo
  Kako matematika pomaga pri razvoju novih zdravil
  2011
 37. Rožman Samo
  Infuzijske reakcije v onkologiji
  2015
 38. Klinična farmacija
  2015
 39. Tibau Martorell Ariadna; Ocaña Alberto; Šeruga Boštjan; Templeton Arnoud J.; Barnadas Agustí; Amir Eitan
  Association between Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) members' financial conflicts of interest (FCOIs) and recommendations for drug approval by the U.S. Food and Drug Administration (FDA)
  2015
 40. Tuš Matjaž; Čufar Andreja
  Matjaž Tuš, mag. farm., predsednik Slovenskega farmacevtskega društva
  2013
 41. Lavrič Miha; Čufar Andreja
  Miha Lavrič, mag. farm., direktor podjetja Salus, Veletrgovina, d. o. o.
  2013
 42. Golub Miran; Čufar Andreja
  Miran Golub, mag. farm., predsednik Lekarniške zbornice Slovenije
  2013
 43. Plevnik Miha
  45. Krkine nagrade
  2015
 44. Selan Igor
  Za Marifarm le dve nezavezujoči ponudbi
  2015
 45. Selan Igor; Vanovšek Marko
  Franc Pukšič vznemirja Marifarm
  2015
 46. Selan Igor; Napast Igor
  V Lekarnah Maribor proti pretirani tržnosti
  2015
 47. Selan Igor; Petelinšek Andrej
  Marifarm v prodajo
  2015
 48. Selan Igor; Rath Janko
  Župani za prodajo Marifarma
  2015
 49. Selan Igor; Napast Igor
  Začenja se prodaja Marifarma
  2015
 50. Selan Igor; Napast Igor
  Marifarm gre v prodajo
  2015
 51. Selan Igor; Bizjak Sašo
  Reorganizacija Marifarma razburja
  2014
 52. Selan Igor; Vanovšek Marko
  Marifarm: četrta reorganizacija v šestih letih
  2014
 53. Selan Igor; Petelinšek Andrej
  Marifarm nad vodo vsaj do konca leta
  2014
 54. Selan Igor; Napast Igor
  Agonija Marifarma se nadaljuje
  2014
 55. Selan Igor; Petelinšek Andrej
  Marifarm rešujemo samo zaradi volitev
  2014
 56. Selan Igor; Vanovšek Marko
  Različni pogledi na reševanje Marifarma
  2014
 57. Selan Igor; Vanovšek Marko
  V iskanju rešilne bilke
  2014
 58. Ambrož Nina
  Tovarna zdravil brez zdravil
  2014
 59. Selan Igor; Bizjak Sašo
  Naprodaj tudi Farmadent
  2014
 60. Selan Igor; Vanovšek Marko
  Nemška ideja za Marifarm in Farmadent
  2014
 61. Jager Vasja; Selan Igor; Rath Janko
  Tovarna zdravil na robu preživetja
  2014
 62. Selan Igor
  Poravnava ni uspela
  2014
 63. Toplak Damijan; Vanovšek Marko
  Prihajata ključna meseca za obstoj
  2014
 64. Detela Jasmina
  Prevaljski Lek se bo širil
  2015
 65. Obreza Aleš; Bevc Bernarda; Baumgartner Saša; Sollner Dolenc Marija; Humar Marjeta; Vrečer Franc; Anderluh Marko
  Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu
  2015
 66. Cedilnik-Gorup Eva
  Polifarmacija in zmanjševanje števila zdravil pri starejših pacientih
  2015
 67. Jakševac Mikša Maja
  5. hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, 21. - 24. svibnja, Kongresni centar Aureo, Rovinj, Hrvatska
  [5th Croatian Congress on Pharmacy with International Participation May 21 to 24, 2015, Congress Center Cap Aureo, Rovinj, Croatia]
  2015
 68. Jarc Urša; Gobec Stanislav
  Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih naftalensulfonamidov kot potencialnih zaviralcev holineasteraz
  [Design, synthesis and evaluation of novel naphtalenesulfonamides as potential cholinesterase inhibitors]
  2015
 69. Mesarič Aleksandra; Kerec Kos Mojca
  Analiza porabe protimikrobnih zdravilnih učinkovin v Splošni bolnišnici Ptuj od 2001 do 2013
  [Analysis of antimicrobial drugs use in General Hospital Ptuj in years from 2001 to 2012]
  2015
 70. Sonc Monika; Virant Igor; Hazdovac Toni
  Robot za pripravo protitumornih zdravil
  2015
 71. Hribar Maruša
  Stomatologija in homeopatsko zdravljenje
  2012
 72. Hribar Maruša
  Homeopatska pomoč pri anksioznosti in ljubosumju
  2012
 73. Dermota Lovro
  Geriatrična farmacija
  2012
 74. Hribar Maruša
  Homeopatsko zdravljenje vrtoglavice
  2012
 75. Zajc Ivan; Čufar Andreja
  Ivan Zajc - vršilec dolžnosti predsednika Lekarniške zbornice Slovenije
  2012
 76. Zajc Ivan
  Spremembe in dopolnitve Statuta Lekarniške zbornice Slovenije
  2012
 77. Čufar Andreja
  Misli o farmacevtsko farmacevtski etiki
  2012
 78. Sonc Monika
  Informatizacija zdravljenja bolnikov s protitumornimi zdravili
  2011
 79. Premuš Marušič Alenka
  Antibiotična terapija pri hospitaliziranih bolnikih - pogled kliničnega farmacevta
  2011
 80. Mlinarič Aleš; Čufar Andreja
  Dr. Aleš Mlinarič, mag. farm. - vršilec dolžnosti predsednika Lekarniške zbornice Slovenije
  2011
 81. Premuš Marušič Alenka; Tomšič Tatjana
  Pomen zaščite rok ter pravilna uporaba in izbor rokavic v farmacevtski praksi
  2011
 82. Fakin Samo; Čufar Andreja
  Dr. Samo Fakin, generalni direktor ZZZS
  2011
 83. Strnad Tone; Čufar Andreja
  Tone Strnad, generalni direktor družbe Medis, d. o. o.
  2011
 84. Dermota Lovro
  Virusi so vedno znova drugačni, ali zakaj in kako se virusi sčasoma spreminjajo
  2011
 85. Frankič Darja; Čufar Andreja
  Dr. Darja Frankič
  2011
 86. Pisk Nina
  Navade slovenskih starostnikov pri uporabi zdravil
  [The habits of Slovenian elderly people in the use of drugs]
  2010
 87. Hribar Maruša
  Homeopatija in obporodna pomoč
  2010
 88. Hribar Maruša
  Vloga farmacevtov v homeopatiji
  2010
 89. Hribar Maruša
  Gemoterapija - rastlinski vršički kot vir zdravja
  2010
 90. Hribar Maruša
  Homeopatski pristop zdravljenja predmenstrualnega sindroma in bolečih menstruacij
  2010
 91. Hribar Maruša
  Na potovanje s homeopatsko lekarno
  2010
 92. Dermota Lovro
  Zdravila brez recepta
  2010
 93. Hribar Maruša
  Homeopatija in zdravljenje psihičnih težav
  2010
 94. Bah Nežka
  Navodilo za uporabo zdravila in preverjanje njegove jasnosti in razumljivosti
  2009
 95. Hribar Maruša
  Homeopatija in šport
  2009
 96. Savnik Lidija
  Farmacevtova vloga pri obvladovanju pandemske gripe
  2009
 97. Hribar Maruša
  Utrujenost - življenjska spremljevalka
  [Homeopatsko zdravljenje utrujenosti]
  2009
 98. Hribar Maruša
  Homeopatsko zdravljenje alergij
  2009
 99. Madjar Bojan
  Farmakoterapijski pregled
  2009
 100. Hribar Maruša
  Prispevek homeopatije k zdravljenju gripe H1N1
  2009

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics