biomedicina slovenica


"gluhi" : 51

 1. Battelino Saba
  Možnosti premoščanja izgube sluha, ki vodijo v boljšo komunikacijo
  2018
 2. Battelino Saba
  Vzroki slabega sluha, ki privedejo do motenj komunikacije
  2018
 3. Kladnik Stabej Katja; Šmid Alojz
  Bralne sposobnosti in zaznavanje glasbe pri od rojstva gluhih otrocih s polževim vsadkom
  2017
 4. Škrlec Martin; Perez de Ascanio Gallego Eduardo; Battelino Saba
  Gluhi otroci
  [Deaf children]
  2016
 5. Lorenčič Mojca; Battelino Saba
  Gluhim omogočijo, da spet slišijo
  2016
 6. Battelino Saba; Brecelj Irena; Mozetič Hussu Amelija; Ropret Diana; Željan Irena; Levec Alenka
  Gluhi in naglušni otroci
  2015
 7. Hribar Manja; Battelino Saba; Šuput Dušan; Araujo Carvalho Altiere; Vovk Andrej
  Kaj se zgodi s slušnimi področji v možganih pri gluhih od rojstva?
  [What happens with auditory brain areas in congenitally deaf adults?]
  2016
 8. Iz sveta tišine
  1980
 9. Battelino Saba
  Možnosti premoščanja izgube sluha, ki vodijo v boljšo komunikacijo
  2016
 10. Battelino Saba
  Vzroki slabega sluha, ki privedejo do motenj komunikacije
  2016
 11. Zajec Diana; Žargi Miha; Hočevar-Boltežar Irena; Battelino Saba
  Spodbudni dosežki presajanja gluhih v svet slišečih
  2016
 12. Vošnjak Anita; Battelino Saba; Krajnc Katja
  Gluhi otroci lahko danes slišijo in govorijo
  2016
 13. Župančič Barbara; Pahor Majda; Kvas Andreja
  Komunikacijske ovire oseb z okvaro sluha pri uporabi storitev zdravstvenega varstva
  2016
 14. Pajk Darja; Jahjefenović Adem; Battelino Saba; Kastelic Anita
  Polžev vsadek
  2015
 15. Kapus Manca; Battelino Saba
  Vpliv polževega vsadka na zmanjšanje tinitusa pri gluhih osebah
  [The effect of cochlear implantation on tinnitus reduction in deaf patients]
  2015
 16. Kogovšek Damjana; Ozbič Martina; Novšak Brce Jerneja; Željan Irena; Brecelj Irena; Lesar Barbara; Dornik Irena; Škvor Jana
  Sociopragmatične spretnosti ter razumljivost govora otrok s polževim vsadkomž
  2014
 17. Spindler Majda
  Presejalni testi za sluh in rezultati
  2012
 18. Mahnič Katja; Plemelj Mohorič Alenka
  Zaposlitvena rehabilitacija gluhih
  [Vocational rehabilitation of the deaf]
  2014
 19. Dolenc Eva; Žitnik Doroteja; Tavčar Boštjan; Slabe Damjan
  Poznavanje možnosti za klic v sili med gluhimi in naglušnimi
  [Knowledge of emergency call options among deaf and hard of hearing people]
  2013
 20. Pfifer Ajda
  Govor in mišljenje gluhih otrok: gluhi otroci slišečih in gluhih staršev
  2010
 21. Levin Olga
  Posebnosti pri komunikaciji z gluhim poškodovancem
  2007
 22. Kladnik-Stabej K; Vatovec J
  Rezultati vprašalnika o zmožnostih sporazumevanja gluhih otrok
  [Results of the questionary about abilities of a communication of the deaf children]
  2006
 23. Vatovec J; Gros A; Geczy B
  Rezultati rehabilitacije s polževim vsadkom pri prelingvalno gluhih odraslih osebah
  [The outcome of cochlear implantation in pre-lingual adult users]
  2006
 24. Vatovec Jagoda; Gros Anton; Žargi Miha; Alčin Branka
  Usposabljanje gluhih s pomočjo polževega vsadka - naše izkušnje
  [The management of deafness with cochlear implant - our experience]
  2005
 25. Vatovec Jagoda; Alčin Branka; Gros Anton
  Pomen presejalnega testa za okvaro sluha v obdobju novorojenčka
  [The significance of neonatal hearing screening]
  2004
 26. Kastelic Anita; Božič Mateja; Vatovec Jagoda
  Sprememba kakovosti življenja pri odraslih uporabnikih polževega vsadka
  [Change in the quality of life of adult cochlear implant patients]
  2004
 27. Gros Anton; Vatovec Jagoda
  Kateri dejavniki vplivajo na uspeh rehabilitacije gluhih s polževim vsadkom?
  [Which factors influence the rehabilitation rate of deafness by use of cochlear implant?]
  2004
 28. Battelino Saba; Žargi Miha
  Posamičen vpliv trajanja gluhosti in starosti bolnika na pražne vrednosti električne avdiometrije
  [Individual influences of duration of deafness and patient age on threshold values in electroaudiometry]
  2004
 29. Redžepovič Aljoša
  Športna rekreacija gluhih
  2003
 30. Peljhan Živa
  Pomen zgodnje komunikacije pri slišečih in gluhih otrocih
  [The meaning of an early communication]
  2003
 31. Dolinšek Tatjana; Vodenik Karmen
  Celovit model reševanja brezposelnosti gluhih in naglušnih oseb
  2002
 32. Levec Alenka
  Nekaj stališč gluhih mladostnikov do polževega vsadka
  [What deaf youngsters think of cochlear implant]
  2002
 33. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Sprememba kakovosti glasu pri gluhih po vstavitvi polževega vsadka
  [Voice quality changes in deaf subjects after cochlear implantation]
  2002
 34. Tollazzi Suzana
  Individualna slušno-govorna terapija gluhih in naglušnih otrok
  2002
 35. Košir Stane
  Sluh: naglušnost in gluhost
  1999
 36. Hribar Z
  Rehabilitacija naglušnih in gluhih
  1973
 37. Sekulić Damjana
  Opredelitev akustičnih pogojev osnovnih šol z vidika sprejema zvoka oseb z motnjo sluha
  [Acoustic conditions in primary schools and speech and sound perception in persons with impaired hearing]
  2000
 38. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Akustične značilnosti glasu oseb s polžkovim vsadkom
  [Acoustic characteristics of voice in persons with cochlear implants]
  2000
 39. Gros Anton; Vatovec Jagoda
  Zdravljenje operacijskih in pooperacijskih zapletov pri vstavitvi polžkovega vsadka
  [Management of operative and postoperative complications in cochlear implantation]
  2000
 40. Butinar Dušan; Gros Anton
  Predoperacijska elektrofiziološka obravnava otrok, kandidatov za polžkov vsadek
  [Preoperative neurophysiological assessment of children, candidates for cochlear implantation]
  2000
 41. Battelino Saba; Zupančič Janez; Žargi Miha
  Električna avdiometrija pri otrocih
  [Electroaudiometry in children]
  2000
 42. Vatovec Jagoda; Žargi Miha; Gros Anton; Alčin Branka; Božič Mateja; Kastelic Anita
  Problematika predoperacijskega protokola pri osebah s polžkovim vsadkom
  [Preoperative assessment protocol considerations for cochlear implantation]
  2000
 43. Lehnhardt Ernst; Lehnhardt Monika
  Cochlear implant - quo vadis
  [Polžkov vsadek - quo vadis]
  2000
 44. Škondrič Čedo
  Specifični problemi ostarelih gluhih
  1999
 45. Černelč Smilja; Vatovec Jagoda; Žargi Miha; Oblak Janez
  Slušni aparat imam, kaj pa sedaj?
  1997
 46. Holec Darja
  Enake možnosti - enaka udeležba v skupnem svetu. Zbornik referatov državnega posveta naglušnih oseb z mednarodno udeležbo; 1997 feb 21-22; Ljubljana
  1997
 47. Željan Irena
  Defektološki pristop k rehabilitaciji gluhih oseb s kohlearnimi implantanti v Sloveniji
  1998
 48. Redžepovič Aljoša
  Gluhi in ovire v okolju
  1998
 49. Vatovec Jagoda; Gros Anton; Žargi Miha; Černelč Smilja; Zupančič Janez
  Izbor kandidatov za vstavitev kohlearnega vsadka
  [Selection of candidates for cochlear implantation]
  1996
 50. Lehnhardt Ernst
  Cochlear implants in deaf young children
  [Kohlearni vsadki pri gluhih otrocih]
  1996
 51. Podboršek L
  Komunikacijski problemi med gluhimi osebami
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics