biomedicina slovenica


"instrumentation" : 110

 1. Osolnik Barbara; Prosič Zdenka; Barič Mira; Vidmar Gaj; Bajuk Slavica; Naglič Nada
  Uporabnost vprašalnika "funkcionalnost zgornje okončine, ramena in roke" za ocenjevanje napredka v ambulantno-rehabilitacijski obravnavi
  [Usability of the "disabilities of the arm, shoulder and hand" questionnaire for assessing progress in outpatient rehabilitation]
  2017
 2. Pečelin Saša; Sočan Maja
  Referenčne ambulante
  [Reference outpatient clinics]
  2016
 3. Hawlina Gregor; Drnovšek-Olup Brigita; Gregorčič Peter
  Vpliv trajanja laserskega sunka na učinkovitost in nekatere neželene učinke Nd:YAG laserske iridotomije in kapsulotomije
  2016
 4. Hermann Dejan; Smrkolj Vladimir
  Stabilizacija nestabilnih zlomov distalne koželjnice
  2016
 5. Hajdinjak Emina; Grmec Štefek
  Uvod v urgentni UZ in UZ ob kardiopulmonalnem oživljanju
  2011
 6. Rebol Janez
  Volume determination of oral cavity tumors by 3-dimensional ultrasonography
  2008
 7. Capela Nicole A.; Lemaire Edward D.; Baddour Natalie; Rudolf Marko; Goljar Nika; Burger Helena
  Evaluation of a smartphone human activity recognition application with able-bodied and stroke participants
  2016
 8. Moličnik Andrej; Naranđa Jakob; Dolinar Drago
  Patient-matched instruments versus standard instrumentation in total knee arthroplasty
  2015
 9. Logonder Mira
  Podkožne infuzije zdravil
  2009
 10. Vlaović Miodrag; Brilej Drago; Komadina Radko
  Concomitant balloon kyphoplasty and posterior instrumentation in fractures of Th/L sine
  2010
 11. Moličnik Andrej; Brodnik Tomaž; Krajnc Zmago; Naranđa Jakob
  Patient-matched instruments versus standard instrumentation in total knee arthroplasty
  2012
 12. Moharić Metka; Vidmar Gaj
  Tactile thresholds in healthy subjects
  [Pragi zaznave statičnega dotika pri zdravih preiskovancih]
  2014
 13. Gorenšek Matevž; Košak Robert; Travnik Ludvik; Vengust Rok
  Posterior instrumentation, anterior column reconstruction with single posterior approach for treatment of pyogenic osteomyelitis of thoracic and lumbar spine
  2013
 14. Štamfelj Iztok
  Endodontsko liječenje prvoga mandibularnog kutnjaka s tri korijena
  [Endodontic management of the three-rooted mandibular first permanent molar]
  2014
 15. Petrič Primož; Briščik Mojca
  Rak prostate, najpogostejši rak pri moških
  2011
 16. Stražišar Branka; Bešić Nikola
  Primerjava lokalnega in sistemskega zdravljenja pooperativne bolečine po operacijah raka dojke
  2014
 17. Xhevdet Aliu; Štubljar David; Križnar Igor; Jukić Tomislav; Skvarč Miha; Veranič Peter; Ihan Alojz
  The disinfecting efficacy of root canals with laser photodynamic therapy
  2014
 18. Voršič Matjaž; Rečnik Gregor
  Maribor spine
  2013
 19. Hudler Petra
  Genetic testing, an optimal strategy for lynch syndrome identification
  2013
 20. Merc Matjaž; Drstvenšek Igor; Vogrin Matjaž; Brajlih Tomaž; Rečnik Gregor
  #A #multi-level rapid prototyping drill guide template reduces the perforation risk of pedicle screw placement in the lumbar and sacral spine
  2013
 21. Šinkovec Matjaž; Marn-Pernat Andreja; Jan Matevž; Antolič Bor; Kovač Jernej; Trebušak Podkrajšek Katarina; Debeljak Maruša
  Nova mutacija kanalčka KCNJ2 pri bolnici s sindromom Andersen-Tawil
  [Novel KCNJ2 mutation associated with Andersen-Tawil syndrome]
  2013
 22. Harrington James A; Harris David M; Katzir Abraham
  Biomedical optoelectronic instrumentation. Proceedings of SPIE; volume: 2396
  1995
 23. Fokter Samo K
  Semi-rigid vs. rigid stabilization for the treatment of disc degeneration in the lumbar spine
  2011
 24. Bunc Gorazd; Voršič Matjaž
  How to follow the recent advances in spinal surgery?
  2011
 25. Rečnik Gregor; Milčić Milko
  First experiences with percutaneous screws in minimally invasive transforminal lumbar interbody fusion
  2011
 26. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Velnar Tomaž
  Dorsal-approach decompression for lumbar stenosis treatment - is instrumentation really needed?
  2011
 27. Merc Matjaž; Rečnik Gregor; Drstvenšek Igor; Brajlih Tomaž
  Rapid prototyping drill guide template for lumbar and sacral pedicle screw placement
  2011
 28. Strojnik Tadej
  Spinal cord stimulation in management of chronic pain - mechanism of action and our experiences
  2011
 29. Ravnik Janez; Rečnik Gregor; Movrin Igor; Košar Jaka; Krajnc Alojz
  Surgical treatment of malignant spinal extradural tumors
  2011
 30. Voršič Matjaž; Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Strojnik Tadej; Velnar Tomaž
  Cervical arthroplasty with ProDisc-C: clinical and radiological results with up to 3 years follow-up
  2011
 31. Košar Jaka
  Stabilization of cervical spine injuries in Bechterew disease
  2011
 32. Movrin Igor
  Incidence of fracture in adjacent level after osteoporotic vertebral compression fracture: a comparison of balloon kyphoplasty, vertebroplasty and conservative therapy
  2011
 33. Voršič Matjaž
  Dear colleagues
  2011
 34. Flis Ivica
  Rehabilitation and activation after cervical spine surgery
  2011
 35. Vengust R; Košak R; Gorenšek M; Travnik L
  Single stage, both column instrumentation with posterior approach alone, for treatment of pyogenic spondylodiscitis of thoracic and lumbar spine
  2011
 36. Prestor B; Žele T
  Clinical experience with a stand-alone fusion spacer for anterior cervical interbody fusion in cervical degenerative disease
  2011
 37. Mohar J; Hero N; Cirman R J; Kramar R
  The first-year results with DIAM TM interspinous implant in orthopaedic hospital Valdoltra
  2011
 38. Anonymous ;
  Maribor spine. The 4th international symposium and hands-on course on spine instrumentation; 2011 Sep 29 - Oct 1; Maribor
  2011
 39. Vlaović M; Brilej D; Komadina R
  Naše izkušnje z uporabo balonske kifoplastike in dorzalne perkutane inštrumentacije pri poškodbah hrbtenice
  [Our experience with baloon kyphoplasty and dorsal instrumentation in traumatic vertebral fractures]
  2011
 40. Švelc T; Svetina S
  A model of the micropipette induced deformation of the red blood cell skeleteon
  2011
 41. Svetina S
  Red blood cell shape, deformability and function in the context of the evolutionary development of its membrane structure
  2011
 42. Komorowska Malgorzata; Olsztynska-Janus Sylwia; Juniewicz Henryk
  Book of abstracts of the 18th Meeting European association for red cell research; 2011 May 12-15; Wroclaw-Piechowice
  2011
 43. Fokter Samo K
  Update review and clinical presentation on chronic low back pain treated by AxiaLIF
  2011
 44. Prestor Borut
  Microsurgery for spinal cord and spinal canal tumors: planning and treatment options
  2010
 45. Vengust Rok; Gorenšek Mtevž; Vozlič David
  Preliminary results of L5-S1 interbody fixation with AXIALIF introduction and objective
  2010
 46. Anonymous ;
  Maribor spine. 3rd International symposium and hands-on course on lumbar spine instrumentation; 2010 Oct 14-16; Maribor
  2010
 47. Bunc Gorazd; Voršič Matjaž
  Less invasive spine surgery - pro's and contra's
  2010
 48. Voršič Matjaž; Strojnik Tadej; Ravnik Janez; Bunc Gorazd
  Short term results with interspinous devices for the treatment of degenerative lumbar stenosis
  2010
 49. Rečnik Gregor; Košak Robert; Vengust Rok
  Lumbar fusion for segmental instability in isthmic and degenerative spondylolisthesis
  2010
 50. Movrin Igor; Vengust Rok; Komadina Radko
  Adjacent vertebral fractures after percutaneous vertebral augmentation of osteoporotic vertebral compression fracture: a comparison of baloon kyphoplasty and vertebroplasty
  2010
 51. Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Bunc Gorazd
  Surgical management of large extradural tumors of the thoracic and lumbar spine
  2010
 52. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Velnar Tomaž; Voršič Matjaž
  Sciatica following extraspinal lumbar compression as a cause of occult pelvic expansion: a selection of cases
  2010
 53. Erjavec Jana; Guitierrez-Aquirre I; Kramberger P; Dreo T; Seljak G; Ravnikar M
  Development and implementation of new methods for on-site detection of bacterial and viral pathogens
  2010
 54. Anonymous ;
  Rapid methods Europe 2010. Final programme and abstract of lectures and posters of the International conference, marketplace and matchmaking event Analytical methods and instrumentation for food and feed safety and quality; 2010 Jan 25-27; Noordwijkerhout, Netherlands
  2010
 55. Košar Jaka; Krajnc Alojz
  Stabilization od cervical spine injuries in Bechterew disease
  2009
 56. Movrin Igor; Frank Aleksander
  Upper cervical spine injuries
  2009
 57. Strojnik Tadej; Velnar Tomaž
  Comparison of the long term outcome between the fused and non-fused group of patients surgically treated for cervical disc disease
  2009
 58. Voršič Matjaž; Bunc Gorazd; Milojkovič Vojin; Strojnik Tadej
  Cervical arthroplasty with ProDisc-C versus fusion with Cervios chronOS prostheses
  2009
 59. Anonymous ;
  Maribor Spine. The 2nd International symposium and hands-on course on cervical spine instrumentation; 2009 Apr 23-25; Maribor
  2009
 60. Voršič Matjaž; Bunc Gorazd
  Nefuzijska dinamična stabilizacija pri degenerativnih okvarah ledvene hrbtenice: prikaz primera
  [Nonfusion stabilization in the degenerative lumbar spine diseases: case report]
  2009
 61. Stegnar Mojca; Božič Mojca
  Određivanje koncentracije D-dimera različitim kvantitativnim testovima - vježba harmonizacije
  [Determination of D-dimer by different quantitative assays - a harmonization exercise]
  2008
 62. Gorenjak Maksimiljan
  Nujne laboratorijske preiskave
  [Urgent laboratory testing]
  2007
 63. Fidler A
  Preprečevanje zloma NiTi-instrumentov za strojno širjenje koreninskih kanalov
  [Prevention of NiTi rotary instrument fractures]
  2007
 64. Strojnik Tadej
  Different approaches to surgical treatment of arachnoid cysts
  2006
 65. Vesel Miloš
  Balonska kifoplastika
  [Ballon kyphoplasty]
  2006
 66. Živčec-Kalan Gordana; Šuta Franc
  Navodila za prvo nenujno napotitev na sekundarni nivo zdravstvene obravnave
  [Instrumentations for first non-urgent referral to the secondary health care level]
  2005
 67. Kramar Robert
  Operativno zdravljenje skolioz z odloženim dvojnim pristopom (1994-2004)
  [Surgical management of scoliosis with delayed TW]
  2005
 68. Košak Robert; Travnik Ludvik; Gorenšek Miro; Vengust Rok
  Skolioze pri nevro-mišičnih boleznih
  [Scoliosis at neuro-muscular diseases]
  2005
 69. Vesel Miloš
  Balonska kifoplastika
  [Balloon kyphoplasty]
  2005
 70. Jakovljević Miroljub
  Heart rate, blood pressure and respiration variability during inhalation of subanaesthetic levels of nitrous oxide
  2001
 71. Flegel WA; Čurin-Šerbec V; Delamaire M; Donvito B; Ikeda H; Jorgensen J; Kumpel B; Le-Pennec P-Y; Pisačka M; Tani Y
  Section 1B: Rh flow cytometry. Coordinator's report. Rhesus index and antigen density: an analysis of the reproducibility of flow cytometric determination
  2002
 72. Koželj G; Zorec-Karlovšek M; Kuštrin-Samba A; Pezdir T
  Vloga slovenskega toksikološkega laboratorija pri testiranju na droge na delovnem mestu
  2002
 73. Klemenc F
  Presoja uporabnosti endodontskih sistemov za strojno širjenje koreninskih kanalov
  [Engine-driven endodontic instrumentation systems]
  2002
 74. Fidler Valentin
  Current trends in diagnostic nuclear medicine instrumentation
  [Razvojni trendi v nuklearnomedicinski instrumentaciji]
  2000
 75. Kralj Jana; Naglič Natalija; Gabrijelčič Tone; Černelč Peter
  Ocena aparata Coaguchek za hitro merjenje protrombinskega časa v kapilarni krvi
  [Evaluation of Coaguchek instrument for prothrombin time determination in capillary blood]
  2000
 76. Košorok P; Mlakar B
  Osnovna diagnostika anorektalnega predela in krvavitev na črevo
  [Basic diagnosis of anorectal region and intestinal bleeding]
  2000
 77. Jankovič N; Dadić Ž; Mijatović I; Katalenić M; Turek S
  Quality of water and water purification systems
  2000
 78. Podboj Jernej; Boršoš Imre; Kurent Zoran
  Endoskopski posegi v očnicah
  [Endoscopic surgery of the orbits]
  2000
 79. Bošnjak Roman; Dolenc Vinko V
  Electrical thresholds for biomechanical response in the ankle to direct stimulation of spinal roots L4, L5, and S1: implications for intraoperative pedicle screw testing
  2000
 80. Jevnikar N; Klemenc F
  Priprava koreninskega kanala po stopenjski tehniki
  [Root canal instrumentation by the step-back technique]
  1999
 81. Markež Jernej
  Tkivno harmonično slikanje
  [Harmonic tissue imaging]
  1999
 82. Klemenc F
  Vzroki za neuspešne koreninske polnitve
  [Causes of unsuccessful root canal fillings]
  1999
 83. Leskošek Brane; Pajntar Marjan; Rudel Drago
  Time/frequency analysis of the uterine EMG in pregnancy and parturition in sheep
  1998
 84. Tomšič Martin; Bajrović Fajko
  Some factors affecting compound action potential recording of peripheral nerves
  1998
 85. Cukjati David; Reberšek Stanislav; Miklavčič Damijan
  Mathematical model for chronic wound healing
  1998
 86. Vodovnik Lojze; Miklavčič Damijan; Kotnik Tadej
  Possible effects of electric currents on the nervous - endocrine - immune interactions
  1998
 87. Magjarević Ratko
  Biomedical measurement and instrumentation - BMI'98. Proceedings of the 8th international IMEKO TC-13 conference on measurement in clinical medicine and 12th international symposium on biomedical engineering; 1998 Sep 16-19; Dubrovnik
  1998
 88. Vrečer Franc
  Sodobne instrumentalne metode za fizikalno-kemijsko vrednotenje učinkovin in oblik
  [Modern instrumental methods for psychochemical evaluation of drugs and dosage forms]
  1998
 89. Mihelin Marjan; Liščić Rajka M
  Corticospinal tract jitter measurement - possible new methods
  1998
 90. Daponte Pasquale; D'Apuzzo Massimo; Langella Antonio
  ISDDMI '98. Proceedings of the 10th international symposium on development in digital measuring instrumentation and 3rd workshop on ADC modelling and testing. Vol 2; 1998 Sep 17-18; Naples
  1998
 91. Todorovski Ljupčo; Nančovska Irena; Jeglič Anton; Fefer Dušan
  Experimental neural networks and equation discovery system used for time series prediction
  1998
 92. Guna Franc
  Ultrazvočna anatomija dojke, instrumentacija in tehnika sonomamografije
  [Ultrasound anatomy of the breast, instrumentation and technique of sonomammography]
  1998
 93. Master Janos; Bohuslavizki Karl H; Klutmann Susanne; Sera Terez; Buchert Ralph; Pavics Laszlo; Henze Eberhard; Clausen Malte
  Recent developments in nuclear medicine instrumentation
  [Novosti o opremi v nuklearni medicini]
  1998
 94. Nančovska Irena; Todorovski Ljupčo; Jeglič Anton; Fefer Dušan
  Identification and predicion of DC voltage generation system with equation discovery system and neural networks
  1998
 95. Adam Stephen F; Petriu Emil M; Piuri Vincenzo
  ETIMVITS' 98. Proceedings of the 1998 IEEE international workshop on emerging technologies, intelligent measurement and virtual systems for instrumentation and measurement; 1998 May 15-16; St. Paul
  1998
 96. Trobec Roman; Avbelj Viktor
  Multichannel ECG - software design issues
  1996
 97. Anderson Rox
  Proceedings of laser surgery : advanced characterization, therapeutics, and systems IV : 22-25 January 1994, Los Angeles, California
  1994
 98. Turner DJ
  Advoiding laparoscopic complications using new instrumentation
  1996
 99. Rant J; Pregl G; Glumac B; Ravnik M
  Utilization of neutron beams of the Ljubljana Triga Mark II reactor
  1995
 100. Avbelj V; Trobec R; Geršak B; Vokač D
  Multichannel ECG measurement system
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics