biomedicina slovenica


zapora : 72

 1. Kastelic Andrej
  Povezava z vzgojnimi zavodi in zavodi za prestajanje kazni zapora
  2017
 2. Košir Jurij; Janež Jurij
  Bolnica s Crohnovo boleznijo s ponavljajočimi se zaporami črevesja-prikaz primera
  2017
 3. Koprivnikar Helena; Milavec Maja
  Uporaba tobaka in sorodnih izdelkov med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 4. Drev Andreja; Milavec Maja; Kvaternik Ines
  Uporaba prepovedanih drog med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 5. Serec Maša; Hovnik-Keršmanc Marjetka; Milavec Maja; Roškar Maja
  Uporaba alkohola med obsojenimi osebami na prestajanju kazni zapora v Sloveniji
  2017
 6. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Quality and continuity of care - predstavitev slovenskih rezultatov mednarodne raziskave o kontinuiteti obravnave po odpustu iz zapora
  2016
 7. Boc Vinko; Kozak Matija; Boc Anja
  Trombolitično zdravljenje zapor perifernih arterij v UKC Ljubljana v letu 2014
  2016
 8. Gardašević Topčić Ivana; Jaki Polona; Pahor Dušica
  Učinki intravitrealnega bevacizumaba na morfologijo in delovanje mrežnice pri zdravljenju zapore centralne mrežnične vene
  2015
 9. Bunc Matjaž; Mrak Miha
  Kronične popolne zapore koronarnih arterij (CTO)
  2015
 10. Tomažič Aleš
  Preoperativna biliarna drenaža pri ikteričnem bolniku z resektabilnim tumorju zunaj jetrnih žolčnih vodov
  2014
 11. Hočevar-Boltežar Irena; Krajinović Milena; Čirič Marija
  Meritev nosne resonance v govoru
  [Assessment of nasality in speech]
  2012
 12. Sinur Joži
  "Prišel sem iz zapora in se po 15 minutah spet drogiral"
  2014
 13. Romšek Tina; Slabe Damjan
  Prva pomoč ob zapori dihalne poti s tujkom
  2010
 14. Hočevar-Boltežar Irena; Krivec Uroš; Šereg Bahar Maja
  S telesnim naporom povzročena obstrukcija grla in občutljivost grla
  [Exercise-induced laryngeal obstruction and laryngeal sensitivity]
  2012
 15. Mrak Miha; Bunc Matjaž
  Kronične popolne zapore koronarnih arterij
  [Chronic total occlusions of coronary arteries]
  2014
 16. Pregelj Peter; Zupanc Tomaž; Videtič Alja; Kastelic Andrej
  Vloga izvedenca psihiatra pri ugotavljanju sposobnosti za prestajanje kazni zapora
  2014
 17. Ebert Maja
  Paliativna oskrba bolnikov z rakom debelega črevesa in danke
  2013
 18. Jaki Polona
  Zapora centralne vene mrežnice na edinem funkcionalnem očesu: učinek zdravljenja z bevacizumabom
  [Central retinal vein occlusion in the only functional eye: the effect of bevacizumab treatment]
  2012
 19. Polanec Beno; Slanič Aleš; Lučev Jernej; Matela Jože; Breznik Silva
  Znotrajžilno zdravljenje zožitev in zapor podključničnih arterij in brahiocefalnih trunkusov - 6-letne izkušnje v UKC Maribor
  2012
 20. Jaki-Mekjavič Polona; Mavri Alenka; Štalc Monika
  Zapora mrežničnih ven
  [Retinal vein occlusion]
  2011
 21. Marin Aleksander
  Pljučna embolija: zapora pljučne arterije
  2010
 22. Kremesec Milena
  Nujni posegi v neonatalnem obdobju (prvih 30 dni po rojstvu). Zapora črevesja (duodenalna atrezija, malrotacija, mekonijski ileus, duplikacija)
  2009
 23. Boršoš I; Sokoloč-Košak T
  Endoskopska zapora likvor fistule v področju nosu in obnosnih votlin
  2009
 24. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Prikaz primera bolnika s kardiogenim šokom po infarktu srca - ukrepi in zdravljenje
  [Acute heart failure in a patient with acute myocardial infarction - case report]
  2009
 25. Vogrin Tanja
  Akutna retenca urina in vloga medicinske sestre
  2008
 26. Štupnik Tomaž; Sok Mihael
  Akutna zapora dihalnih poti
  2008
 27. Čizmarevič Bogdan
  Zapora zgornjih dihalnih poti
  [Obstruction of the upper airway]
  2007
 28. Miklič Marko; Kozak Matija; Popovič Peter
  Akutna trombembolična zapora ledvične arterije (prikaz primera)
  2007
 29. Peternel-Pečauer Helena
  Laserski poseg je bistveno krajši od klasične operacije: zapora solznih izvodil
  2007
 30. Klokočovnik Tomislav
  Myocardial revascularization without cardiopulmonary bypass through a ministernotomy
  [Premostitvena operacija na venčnih arterijah skozi ministernotomijo brez zunajtelesnega krvnega obtoka]
  2007
 31. Krnić Anton; Sučić Zvonimir; Vučić Nikša; Krolo Ivan
  Partial subclavian steal syndrome in congenitally anomalous subclavian artery
  [Sindrom kraje krvi pri prirojeni anomaliji podključnične arterije]
  2006
 32. Kraut Aleksandra
  Triamcinolon intravitrealno v zdravljenju cistoidnega edema makule
  [Intravitreal triamcinolone for the treatment of cystoid macular oedema]
  2005
 33. Zaletel Marjan
  Glavobol v nosečnosti
  [Headache in pregnancy]
  2005
 34. Košnik Mitja
  Ko je v dihalih zapora
  2004
 35. Brečko Robert
  Perkutana zapora ASD
  [Percutaneous occlusion device of ASD]
  2004
 36. Šereg-Bahar Maja; Hočevar-Boltežar Irena; Jarc Ana; Miklavčič Tatjana; Soklič Tanja; Aničin Aleksandar; Fajdiga Igor; Trček Ciril; Šmid Lojze; Župevc Avgust; Žargi Miha
  Dejavniki, ki vplivajo na učenje ezofagealnega govora
  [Factors influencing the learning of esophageal speech]
  2004
 37. Kolenc Alojzij
  Obstrukcija (zapora, zaprtje) sečnih poti
  2004
 38. Popovič Peter; Šurlan Miloš
  Transjugularni intrahepatični portosistemski odvod (TIPS)
  [Transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS)]
  2004
 39. Šuškovič Stanislav
  Zgodnje odkrivanje kronične obstruktivne bolezni: ali se splača in kako to naredimo?
  [Early diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease: is it cost-effective and how can it be accomplished?]
  2003
 40. Mahne Stanislav; Cvetičanin Branko; Krošnjar Doroteja; Mioč Vanda; Jugovac Nives; Bratina Radoslav; Snoj Vivijana
  Jejunalni Meckelov divertikel kot izvor hude krvavitve pri mladostniku
  [Jejunal Meckel's diverticulum as a source of major bleeding in an adolescent]
  2003
 41. Šuškovič Stanislav
  Ločevanje kronične obstruktivne pljučne bolezni od astme
  [Differentiation between chronic obstructive pulmonary disease and asthma]
  2003
 42. Šarman Majda
  Zaprtje in zapora črevesa pri bolnikih v poznem stadiju neozdravljive bolezni
  2002
 43. Miloševič Zoran; Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Šurlan Miloš
  Carotid angioplasty with cerebral protection
  [Karotidna angioplastika z uporabo sredstev za zaščito možganov]
  2002
 44. Šurlan Miloš
  Posebnosti perkutanih revaskularizacijskih posegov na perifernem žilju pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Specific features on endovascular revascularisation procedures in patients with diabetes]
  2001
 45. Stirn-Kranjc B
  Solzenje pri otroku
  [Tearing in childhood]
  2000
 46. Bricelj M
  Zapora trebušne stene na mestu širšega troakarja
  2001
 47. Kansky Andrej A
  Poškodbe maksilofacialne regije
  [Injuries of the maxillofacial region]
  2000
 48. Kos-Golja Mojca
  Revmatološke manifestacije pri kroničnih vnetnih črevesnih boleznih - kdaj pomisliti nanje in kako voditi zdravljenje?
  [Rheumatic manifestations in chronic inflammatory enteropathic diseases - when to consider them and how to plan the treatment]
  2001
 49. Kroell W; Gombotz H; Tiesenhausen C; Gutschi S
  Predoperativno stanje in anestezija pri akutnih arterijskih zaporah na nogah
  1985
 50. Kolar-Boljka M
  Zapora centralnih retinalnih žil
  1984
 51. Žajdela Z
  KIRURŠKA ZAPORA čELJUSTNEGA GREBENA IN TRDEGA NEBA PRI ENOSTRANSKIH SHIZAH V ENI SEJI
  1978
 52. Friedrich Gerhardt
  Therapy of insufficient glottic closure
  [Zdravljenje nepopolne zapore glasilk]
  2000
 53. Šurlan Miloš; Jereb Janez
  Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)
  [Trasjugularni intrahepatalni portosistemski šant (TIPS)]
  2000
 54. Košak Robert; Antolič Vane
  Eritromelalgija
  [Erythromelalgia]
  1999
 55. Brinar Vesna
  Therapeutic strategy in the treatment and prevention of stroke
  [Strategija zdravljenja in preprečevanja možganske kapi]
  1999
 56. Poteko S
  Ali je akutna zapora seča povezana s prisotnostjo metastaz v skeletu?
  1999
 57. Šurlan Miloš; Jereb Janez; Ključevšek Tomaž; Berden Pavel; Klančar Janez
  Transjugularni intrahepatalni portosistemski šant
  [Transjugular intrahepatic portosystemic shunt]
  1999
 58. Bergen Pavle; Klančar Janez; Šurlan Miloš; Ključevšek Tomaž; Kunst Tomaž
  Opornice in endoproteze pri sindromu zgodnje vene kave in v nekaterih drugih venah
  [Endovascular stents and stent-grafts in treatment of the superior vena cava syndrome]
  1999
 59. Gabrijelčič Tone
  Uporaba žilnih protez pri zaporah arterij femoropoplitealnega predela
  [Vascular prostheses ot the femoropopliteal arterial segment]
  1999
 60. Mahne S; Žiža F
  Zapora črevesa pri starostniku - pregled operiranih v 10 letnem obdobju
  1998
 61. Včev Aleksandar; Barbić Jerko; Včev Andrijana; Kovačić Damir; Vegar Miroslav
  Obstruction of the duodenum due to a biliary calculus (Bouveret's syndrome)
  [Zapora dvanajstnika z žolčnimi kamni (Bouveretov sindrom)]
  1998
 62. Sojar V; Gadžijev EM; Stanisavljevič D
  Uporaba ultrazvočnega disektorja in zapora hepatoduodenalnega ligametna pri laparaskopski pericistektomiji ehinokokne ciste v jetrih
  1997
 63. Poredoš Pavel
  Periferni arterijski ishemični sindrom in mikroangiopatija
  [Peripheral arterial ischemic syndrome and microangiopathy]
  1996
 64. Pavlovič M; Flis V; Miksić K
  Enostranska zapora a. iliacae: TEA ali by-pass?
  [Comparison between TEA and grafting in the aortoiliac region]
  1995
 65. Knific J; Pavčnik D; Klančar J; Berden P; Šurlan M
  Uporaba žilnih upornic pri zaporah perifernih arterij
  1994
 66. Flis V; Mrđa B; Szalai G; Agoston I; Matela J
  Subclavian obliteration and steal syndrome: when to operate? Case reports
  [Zapora arterije subklavije in kradežni sindrom: kdaj operativna terapija? Prikaz primerov]
  1995
 67. Homan G; Stanonik M
  Zapora sečil na nivoju sečnega mehurja in uretre ter jatrogene poškodbe
  1992
 68. Ostan M
  Zapora sečil v praksi zdravnika splošne medicine
  1992
 69. Stanonik M
  Zapora sečnih poti: uvodne misli
  1992
 70. Kolar-Boljka M
  Zapora centralnih retinalnih žil
  1987
 71. Poredoš P; Keber D
  Zapora arterij kot vzrok za bolečino v nogah
  1986
 72. Zornada B
  Čeljustna zapora
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko