biomedicina slovenica


obstacle : 118

 1. Roškar Saška; Bračič Mark Floyd; Kolar Urška; Lekić Ksenija; Konec Juričič Nuša; Tančič Grum Alenka; Dobnik Bogdan; Poštuvan Vita; Vatovec Mojca
  Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress
  2017
 2. Računica Karolina; Zurc Joca
  Gibalna aktivnost pri ženskah, starejših od 60 let
  [Physical activity in women aged 60 years or over]
  2016
 3. Škrbina Vanja; Zurc Joca
  Physical activity of graduated nurses in one-and multiple-shift work
  [Gibalna aktivnost pri diplomiranih medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo]
  2016
 4. Čemažar Maja; Golzio Muriel; Serša Gregor; Rols Marie-Pierre; Teissie Justin
  Electrically-assisted nucleic acids delivery to tissues in vivo
  2006
 5. Pilv Liina; Vermeire Etienne; Rätsep Anneli; Moreau Alain; Nikolić Dragica; Petek Davorina; Yaman Hakan; Oona Marje; Kalda Ruth
  Development and validation of the short version of the diabetes obstacles questionnaire (DOQ-30) in six European countries
  2016
 6. Hudler Petra
  Challenges of deciphering gastric cancer heterogeneity
  2015
 7. Cvetežer Irena Špela; Skela-Savič Brigita
  Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini
  2015
 8. Kocjančič Boštjan; Lapoša Andrej; Dolinar Drago
  Vloga sonikacije v diagnostiki okužb umetnih vsadkov
  [The role of sonication in the diagnosis of prosthetic joint infections]
  2014
 9. Gregorc Cvetka
  Izobraževanja zaposlenih v transfuzijski dejavnosti
  [Education of employees in the transfusion medicine services]
  2014
 10. Radonjič-Miholič Vesna
  Možnosti in pasti psihološkega pregleda pri ocenjevanju vozniških sposobnosti invalidov
  [Possibilities and traps of psychological evaluation of disabled person's ability to drive]
  2014
 11. Setnikar-Cankar Stanka; Petkovšek Veronika
  The health care system in Slovenia, 1980-2011
  2013
 12. Björkman James Warner; Nemec Juraj
  Health reforms in Central and Eastern Europe
  2013
 13. Hudler Petra; Kočevar Nina; Komel Radovan
  Proteomic approaches in biomarker discovery
  2014
 14. Šeruga Boštjan; Sadikov Aleksander; Cazap Eduardo L.; Delgado Lucia Beatriz; Digumarti Raghunadharao; Leighl Natasha B.; Meshref Mohamed M.; Minami Hironobu; Robinson Eliezer; Yamaguchi Nise Hitomi; Pyle Doug; Čufer Tanja
  Barriers and challenges to global clinical cancer research.
  2014
 15. Železnik Danica; Kaučič Boris Miha
  Razvojna strategija in izenačevanje možnosti za izobraževanje na področju zdravstvenih ved - pogled Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec
  [Development strategy and equalization of options for education in the field of health sciences - view of the University college for health sciences Slovenj Gradec]
  2011
 16. Mlinar Suzana
  Doživljanje študentov pri izvajanju intimnih aktivnosti zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju
  [Student experience in providing intimate care on clinical practice]
  2013
 17. Bregar Branko; Skela-Savič Brigita
  Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema
  [Importance of nursing employees' participation in health care policy development]
  2013
 18. Lavtižar Jana; Sivec Gordana
  Vloga koordinatorja odpusta pacienta v Splošni bolnišnici Jesenice
  [#The #role of patient treatment coordinatorat at Jesenice General hospital]
  2013
 19. Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Raztresen Andreja; Kržan Mojca
  Regional characteristics of histamine uptake into neonatal rat astrocytes
  2013
 20. Maver Vodičar Polona; Seme Katja; Korać Tina; Dimitrov Goran; Döbrőssy Lajos; Engele Ludmila; Iljazović Ermina; Kesić Vesna; Kostova Petya; Laušević Dragan; Maurina Anita; Nicula Florian A.; Panayotova Yulia; Primic-Žakelj Maja; Repše-Fokter Alenka; Romejko-Wolniewicz Eva; Smailyte Giedre; Suteu Ofelia; Świderska-Kiec Joanna; Tachezy Ruth; Valerianova Zdravka; Veerus Piret; Viberga Ilze; Znaor Ariana; Zubor Pavol; Poljak Mario
  Cervical cancer screening practices in central and eastern Europe in 2012
  2013
 21. Maver Aleš; Peterlin Borut
  Positional integratomic approach in identification of genomic candidate regions for Parkinson's disease
  2011
 22. Zupančič Tina; Ozir Mateja; Toermae Hans; Komel Radovan; Liović Mirjana
  Keratinocyte-based cell assays: their potential pitfalls
  2012
 23. Robnik Sonja
  Teoretski koncepti, družboslovne raziskave ter izzivi za izkoreninjenje pojava trpinčenja med in nad zaposlenimi v zdravstveni negi
  [Elimination of workplace bullying in nursing : theoretical concepts, sociological research and future challenges]
  2012
 24. Beldie A; den Boer; Brain C; Constant E; Figueira ML; Filipčič I; Gillain B; Jakovljevič M; Jarema M; Kores-Plesničar Blanka
  Fighting stigma of mental illness in midsize European countries
  2012
 25. Pušnik Danijela
  Vloga medicinske sestre v obravnavi spolnih motenj pri pacientih z rakom
  2011
 26. Cikajlo Imre; Oblak Jakob; Matjačić Zlatko
  Haptic floor for virtual balance training
  2011
 27. Iljaž Rade J; Meglič Matic; Švab Igor
  Building consensus about eHealth in Slovene primary health care: Delphi study
  2011
 28. Osrajnik Ilonka; Regvat Jurij
  Latentna tuberkuloza
  2010
 29. Lionis C; Allen J; Sapouna V; Alegakis A; Švab I
  Towards the establishment of a new target strategy for WONCA Europe: a key informants study
  2008
 30. Turk Zmago; Barovič Jože; Jesenšek Papež Breda
  Gljiva Ganoderma lucidum - zanemarena moć prirode
  2008
 31. Rakovec-Felser Zlatka
  Bolnikovo sodelovanje in njegova priučena nemoč
  2008
 32. Prijatelj Vesna
  Opportunities and obstacles in electronic data collection in nursing
  2006
 33. Tušek-Bunc Ksenija; Kersnik Janko; Klančič Dean
  Ovire pri prepoznavanju srčnega popuščanja v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Obstacles in recognition of heart failure in family medicine]
  2008
 34. Nolimal Dušan; Leskovšek Evita; Pokrajac Tatjana
  Obstacles in availability and accessibility of assistance programs: perspectives of illegal drug users in Slovenia
  2008
 35. Rotar-Pavlič Danica; Brovč Majda; Švab Igor; Ahčin Janja; Šlajpah Marinka
  Attitudes to illness and use of health services by economic immigrants in Slovenia
  2007
 36. Vencelj Barbara; Lampič Uroš
  Helikopterska nujna medicinska pomoč v Sloveniji: začetki, sedanjost in prihodnost
  [Helicopter emergency medical service in Slovenia: beginnings, present and future]
  2007
 37. Ilijaž Rade; Hudomalj Emil
  Elektronski posvet med zdravstvenim osebjem in uporabnikom zdravstvene storitve
  [Email consultation between health professionals and a user of health services]
  2007
 38. Vermeire Etienne; Hearnshaw Hilary; Raetsep Anneli; Levasseur Gwenola; Petek Davorina; van Dam Henk; van der Horst Frans; Vinter-Repalust Nevenka
  Obstacles to adherence in living with type-2 diabetes: an international qualitative study using meta-ethnography (EUROBSTACLE)
  2007
 39. Smilović Vanja
  Razvoj celične linije za določanje biološke aktivnosti interferonov
  [Development of cell line suitable for the determination of biological activity of interferons]
  2006
 40. Drinovec Jože
  Ali na izsledkih temelječa medicina s kliničnimi smernicami zdravnika omejuje?
  [Are evidence-based medicine with clinical practice guidelines restrictive for physicians]
  2006
 41. Javh Metka
  Kako hemiplegik s hemianopsijo obvladuje okolje
  [How a hemiplegic with hemianopsia masters the environment]
  2006
 42. Bizjak Evalda
  Vloga delovnega terapevta pri opravljanju storitev na področju zaposlitvene rehabilitacije
  [The role of occupational therapist in performing services in the area of vocational rehabilitation]
  2006
 43. Kopač Matjaž; Kenig Anton; Ključevšek Damjana; Kenda Rajko B
  Indirect voiding urosonography for detecting vesicoureteral reflux in children
  2005
 44. Švab Vesna
  Psychosocial rehabilitation in Slovenia
  2005
 45. Bergant M; Meden L; Repnik U; Sojar V; Stanisavljevič D; Jeras M
  Preparation of native and amplified tumour RNA for dendritic cell transfection and generation of in vitro anti-tumour CTL responses
  2006
 46. Iljaž Rade; Kersnik Janko; Roženberger Matjaž
  Uporaba računalniške tehnologije med zdravniki v slovenskem osnovnem zdravstvu - pilotska študija
  [Use od computer technology among Slovene primary care physicians - a pilot study]
  2005
 47. Prijatelj Vesna
  Priložnosti in ovire pri elektronskem zbiranju podatkov zdravstvene nege
  [Opportunities and obstacles in electronic data collection in nursing]
  2005
 48. Drevenšek M; Herman S; Farčnik F; Hren-Ihan N
  Neizrasel zgornji stalni podočnik
  [Impacted maxillary canine]
  2005
 49. Strbad Mateja; Švab Vesna
  Stigmatizacija in psihiatrija
  [Stigmatization and psychiatry]
  2005
 50. Klančar Darinka
  Vloga zdravnika družinske medicine pri zmanjševanju samomora pri slovenskih moških
  [The role of family practitioner in lowering the suicide behaviour between Slovene men]
  2005
 51. Rotar-Pavlič Danica
  Strah pred rakom in kancerofobija
  [Fear of cancer and cancerophobia]
  2005
 52. Avsec-Letonja Danica
  Program presajanja čvrstih organov v Sloveniji
  [Program of transplantation of organs in Slovenia]
  2005
 53. Teržan Metka
  Promocija zdravja na delovnem mestu
  [Workplace health promotion]
  200
 54. Fonda Irena
  Spreminjanje biološke aktivnosti dejavnika tumorske nekroze alfa (TNF-alfa) in njegovih analogov
  [Changing biological activity of tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and its analogues]
  2005
 55. Vranac Tanja
  Protitelesni odziv miši BALB/c in Prnp0/0 na izbrane peptidne dele prionskega proteina
  2005
 56. Fatur-Videtič Andrejka
  Programi poklicne rehabilitacije po nezgodni možganski poškodbi
  [Vocational rehabilitation programs after traumatic brain injury]
  2005
 57. Sever Alenka
  Okvara izvršitvenih sposobnosti po nezgodni možganski poškodbi - nevropsihološka ocena in terapevtski pristop
  [Executive functioning after TBI - neuropsychological assessment and therapeutic approach]
  2005
 58. Grabljevec Klemen; Košorok Viktorija
  Klinična pot v rehabilitaciji bolnikov po nezgodni možganski poškodbi na Inštitutu RS za rehabilitacijo
  [Clinical pathways in rehabilitation of patients after traumatic brain injury at the Institute for rehabilitation - Republic of Slovenia]
  2005
 59. Gradišek Primož; Vlahović Dušan; Zelinka Marko
  Pasti in zmote pri uporabi analgetikov v urgentni medicini
  [Pitfalls and errors in management of acute pain in emergency medicine]
  2005
 60. Gričar Marko
  Predoperativna ocena starejših bolnikov pred nekardialnimi operativnimi posegi
  [Preoperative assessment of elderly patients for noncardiac surgical procedures]
  2005
 61. Jevtič Vladimir
  History of the Cinical institute of radiology in Ljubljana on its 80th anniversary (1923-2003): historia magistra vitae
  [Zgodovina Kliničnega inštituta za radiologijo v Ljubljani - 80. obletnica (1923-2003): historia magistra vitae]
  2004
 62. Robida Andrej
  Vodstva zdravstvenih zavodov in kakovost v zdravstvu
  [Leadership in health care organizations and quality of health care]
  2004
 63. Iljaž Rade; Kersnik Janko
  Uporaba računalniške tehnologije med slovenskimi zdravniki v primarnem zdravstvu - pilotska študia
  2004
 64. Blažič Diana; Keršič Mladen
  Medicinsko tehnični pripomočki v obveznem zdravstvenem zavarovanju
  [The medical technical devices in obligatory health insurance]
  2004
 65. Osolnik Katarina
  Kirurške pljučne biopsije - naše izkušnje
  [Surgical open lung biopsy (OLB) - our experience]
  2004
 66. Vesnaver Aleš
  Transkonjunktivni pristop pri rekonstrukciji zloma medialne stene orbite - prikaz primera
  [Transconjunctival approach in reconstruction of medial orbital wall fractures - a case report]
  2004
 67. Tekauc-Gojzdnik Jasna
  Kaj vse vpliva na uspešnost dojenja doma
  [Factors of success in breast feeding at home]
  2004
 68. Skale Cvetka; Lajlar Elizabeta
  Pomen pravilnega pristavljanja pri vdrtih bradavicah
  [The importance of the correct placing of the baby to mothers with sunken nipples]
  2004
 69. Mikuš-Kos Anica
  Varovanje psihosocialnega zdravja otrok s pomočjo krepitve in izobraževanja učiteljev v vojno prizadetih področjih
  [The protection of children's psychological health through empowerment and training of teachers in areas affected by war]
  2004
 70. Fatur-Videtič Andrejka
  Možnost vrnitve na delo po možganski kapi
  2004
 71. Ahčin Janja
  Zavzetost bolnikov z arterijsko hipertenzijo za zdravljenje
  [Patient compliance in the treatment of arterial hypertension]
  2004
 72. Dimec Jure; Hudomalj Emil; Hristovski Dimitar; Vidmar Gaj
  Medicinska informatika danes in jutri
  [Medical informatics today and tomorrow]
  2004
 73. Bevc Sebastjan; Frajzman Mojca; Trifunović Milivojka
  Centralni venski katetri - izkušnje Oddelka za dializo Splošne bolnišnice Maribor
  [Central venous catheters - experience of Department of dialysis of General hospital Maribor]
  2004
 74. Petek Davorina
  Bolnikovi pogledi na zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2
  [Patients' views on the treatment of diabetes mellitus type 2]
  2003
 75. Vidan-Jeras Blanka
  Vpliv polimorfizma in vezavnega neravnovesja genov HLA na humoralno imunsko odzivnost in na nekatere bolezni monogenskega in poligenskega izvora v slovenski populaciji
  [The influence of HLA polymorphism and linkage disequilibrium on humoral immune responsiveness and some monogenic and polygenic deseases in Slovenian population]
  2003
 76. Ostrež Anita; Sterle Mojca
  Družina to sem jaz
  [Family is what I am]
  2003
 77. Kosmatin Marina
  Nadomestna in podporna komunikacija - uporaba v praksi
  [Alternative-augmentative communication - practical application]
  2003
 78. Andre Gilles; Hess Sigrid; Mering Catherine
  Grey tone filtering on ERS-SAR images applied to change detection and mapping
  2001
 79. Andre Gilles; Hess Sigrid; Mering Catherine
  Gray tone filtering on ERS-SAR images applied to change detection and mapping
  2002
 80. Matjačić Z; Hunt K; Gollee H; Sinkjaer T
  Control of posture with FES systems
  2003
 81. Petek Davorina
  Ovire sodelovanja bolnikov pri zdravljenju
  [Obstacles to adherence to treatment]
  2002
 82. Artnik Barbara
  Poverty - the most important risk factor for inequality in health
  2002
 83. Rok-Simon Mateja
  Poškodbe otrok v dveh ljubljanskih vrtcih v letu 1999
  [Injuries among children in two day care centres in Ljubljana in 1999]
  2002
 84. Petek Davorina; Rotar-Pavlič Danica
  Patient's perspective - obstacles to adherence to treatment for type 2 diabetes
  2002
 85. Mahkovic R; Slivnik T
  Smooth path planning on the basis of reduced visibility graph
  1997
 86. Mahkovic R; Slivnik T
  Smooth path planning using B-splines interpolation
  1995
 87. Mahkovic Rajko; Slivnik Tomaž
  Path planning using B-splines
  1994
 88. Mahkovic R; Slivnik T
  Generalized local Voronoi diagram of visible region
  1998
 89. Mahkovic R; Slivnik T
  Path planning among grouped polygonal obstacles
  1993
 90. Mahkovic Rajko
  Načrtovanje gladkih poti mobilnih robotov z B-zlepki
  1999
 91. Podobnik Blaž; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  Effect of hydralazine on interstitial fluid pressure in experimental tumours and in normal tissue
  2001
 92. Debevc Matjaž
  Using internet video technologies for deaf and hard of hearing people
  2001
 93. Ermenc Branko; Prijon Ticijana; Balažic Jože
  Mehanizmi in epidemiologija rupture aorte pri prometnih nezgodah
  [Mechanisms and epidemiology of the aortic ruptures in road accidents]
  2000
 94. Primožič Stanislav
  Trialog bolnik-zdravnik-farmacevt: spodbude in težave
  [The patient-physician-pharmacist trialogue: challenges and obstacles]
  1998
 95. Švab Igor; Markota Mladen; Albreht Tit
  The reforms of the Slovenian health care system: from capitalism to socialism and back
  [Reforme sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji: od kapitalizma do socializma in nazaj]
  2000
 96. Zupan Neja; Leskošek Brane
  Opportunities and threats of electronic commerce for small enterprises in Slovenia
  2000
 97. Bavec Ana; Bavec Aljoša
  Biologija: zbirka vprašanj in problemskih nalog z rešitvami za srednje šole. 2. del
  2000
 98. Zupanič-Slavec Zvonka
  Slovenske ambasadorke medicinske znanosti v svetu
  [Slovenian ambassadresses of medical science in the world]
  2000
 99. Zelič Igor; Berčič Boštjan; Pikec Marjana; Slavec Smiljana
  Implementation and deployment of healthcare management information system
  2000
 100. Dermota Lovro
  Farmacevtska skrb pri zdravljenju duševnih bolezni - poklicna odličnost in etika
  [Pharmaceutical care in the mental illness treatment: professional excellence and ethics]
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics