biomedicina slovenica


Besedno iskanje

angio (415)


1.  aangiogeneze 1
2.  acroangiodermatitis 2
3.  akroangiodermatitis 2
4.  alllymphangiomas 1
5.  angio 22
6.  angioaccess 12
7.  angiobgy 1
8.  angiocardiographic 2
9.  angiocardiography 17
10.  angiocentric 1
11.  angiocentričnim 1
12.  angiodema 1
13.  angioderma 1
14.  angiodermatitis 1
15.  angiodisplazij 5
16.  angiodisplazija 3
17.  angiodisplazije 4
18.  angiodispla- 1
19.  angiodynamicsr 1
20.  angiodysplasia 16
21.  angiodysplasiacoli 1
22.  angiodysplasias 8
23.  angiodysplasie 2
24.  angiodysplastic 1
25.  angioedem 44
26.  angioedema 49
27.  angioedemom 6
28.  angioedemu 1
29.  angiofibroma 4
30.  angiogeneic 1
31.  angiogenesis 157
32.  angiogenesis-associated 2
33.  angiogenesis-pathway-related 1
34.  angiogenesis-related 2
35.  angiogenetic 2
36.  angiogenetične 1
37.  angiogenetskih 1
38.  angiogeneza 18
39.  angiogeneze 12
40.  angiogenezi 3
41.  angiogenezni 6
42.  angiogenezo 7
43.  angiogenic 36
44.  angiogenih 3
45.  angiogenin 16
46.  angiogeninov 1
47.  angiogensin-converting 1
48.  angiograf 4
49.  angiografi 4
50.  angiografija 110
51.  angiografija-cta 1
52.  angiografije 35
53.  angiografiji 14
54.  angiografijo 74
55.  angiografijom 2
56.  angiografska 18
57.  angiografske 11
58.  angiografskem 2
59.  angiografski 5
60.  angiografskih 5
61.  angiografskimi 1
62.  angiografsko 7
63.  angiogram 12
64.  angiogramih 1
65.  angiograms 14
66.  angiograph 2
67.  angiographic 80
68.  angiographical 1
69.  angiographically 18
70.  angiographicaly 1
71.  angiographie 1
72.  angiographies 4
73.  angiographiesct 1
74.  angiography 846
75.  angiographycally 1
76.  angiograpliy 1
77.  angiogxaphic 1
78.  angiohenesis 1
79.  angiohistiocytoma 1
80.  angioid 1
81.  angioimunoblastna 1
82.  angioinvasion 1
83.  angioinvasive 1
84.  angiokardiografija 2
85.  angiokardiografski 1
86.  angiokardiografsko 1
87.  angiokeratom 1
88.  angiokeratoma 6
89.  angiokeratomas 2
90.  angiokeratoma-like 2
91.  angiokeratomov 1
92.  angiokirurški 1
93.  angiokirurško 2
94.  angiol 29
95.  angioleiomyomas 1
96.  angiolimfoidna 1
97.  angiolipoma 1
98.  angiolog 1
99.  angiologa 24
100.  angiologg 5
101.  angiologia 1
102.  angiological 6
103.  angiologicke 2
104.  angiologie 6
105.  angiologija 57
106.  angiologiji 13
107.  angiologijo 14
108.  angiologisches 1
109.  angiologist 1
110.  angiologists 8
111.  angiologu 2
112.  angiology 283
113.  angiološka 59
114.  angiološke 63
115.  angiološki 15
116.  angiolucci 3
117.  angiom 1
118.  angioma 7
119.  angiomas 4
120.  angiomatoid 1
121.  angiomatosi 1
122.  angiomatosis 5
123.  angiomatous 4
124.  angiomatoza 1
125.  angiomatozno 1
126.  angiome 1
127.  angiomi 1
128.  angiomiolipom 2
129.  angiomiolipoma 1
130.  angiomorfološke 1
131.  angiomorphological 1
132.  angiomyolipoma 10
133.  angiomyomatous 1
134.  angione 4
135.  angioneurotic 35
136.  angionevrotični 1
137.  angiontensin-converting 1
138.  angionuclear 1
139.  angionvasive 1
140.  angiopalstika 1
141.  angiopalstike 1
142.  angiopalstiko 1
143.  angiopastika 1
144.  angiopasty 1
145.  angiopathia 1
146.  angiopathies 102
147.  angiopathy 13
148.  angiopatij 1
149.  angiopatija 4
150.  angiopatije 6
151.  angiopatijo 1
152.  angioplastic 1
153.  angioplasties 1
154.  angioplastijo 1
155.  angioplastik 4
156.  angioplastika 63
157.  angioplastikah 2
158.  angioplastike 22
159.  angioplastiki 17
160.  angioplastiko 34
161.  angioplastly 1
162.  angioplasty 620
163.  angioplasty-abciximab 1
164.  angioplatiko 1
165.  angioplssty 1
166.  angioplstika 1
167.  angiopoietin 1
168.  angiopoietin-2 1
169.  angioprotektor 1
170.  angioptasty 1
171.  angioradiološka 1
172.  angiosarcoma 36
173.  angiosarcomas 1
174.  angiosarkom 4
175.  angiosarkomom 3
176.  angiosarkomu 1
177.  angioscintigrafije 3
178.  angioscopic 2
179.  angioscopy 12
180.  angioskopija 1
181.  angiosome 1
182.  angiosonografija 5
183.  angiosonografije 1
184.  angiosonografijo 1
185.  angiosonografska 1
186.  angiosonographic 2
187.  angiosonography 6
188.  angiospasm 1
189.  angiosperm 2
190.  angiospermae 1
191.  angiospermen 1
192.  angiosperms 1
193.  angioszintigraphie 1
194.  angiotc 1
195.  angiotensin 218
196.  angiotensina 1
197.  angiotensinconverting 5
198.  angiotensinogen 27
199.  angiotensinogen-tt 2
200.  angiotensins 5
201.  angiotensin- 1
202.  angiotensin-converting 216
203.  angiotensin-converting- 1
204.  angiotensin-converting-enzyme 1
205.  angiotensin-i 9
206.  angiotensin-ii 4
207.  angiotensin-1 1
208.  angiotensin-1-converting 1
209.  angiotension 1
210.  angiotension-converting 1
211.  angiotensis 1
212.  angiotensis-converting 1
213.  angiotenzin 21
214.  angiotenzina 28
215.  angiotenzina-2 1
216.  angiotenzinogen 5
217.  angiotenzinogena 1
218.  angiotenzinove 3
219.  angiotenzinske 45
220.  angiotenzinskega 2
221.  angiotenzinskih 7
222.  angiotenzinsko 5
223.  angiotenzin-ii 1
224.  angiotenzin-konvertaze 1
225.  angiotenzin-konvertazo 1
226.  angiotenzin-konverting 1
227.  angiotenzin-konvertirajočega 5
228.  angiotropic 3
229.  angiotropni 2
230.  angiotropnim 1
231.  angio- 1
232.  angio-ct 2
233.  angio-oedema 1
234.  antiangiogena 1
235.  antiangiogeni 3
236.  antiangiogenic 33
237.  antiangiogeno 4
238.  antiangiozne 1
239.  anti-angiogenesis 2
240.  anti-angiogenic 9
241.  cardioangiograms 1
242.  cardioangiol 2
243.  cardio-angiologic 1
244.  cholangio 1
245.  cholangiocarcinoma 27
246.  cholangiocarcinorna 1
247.  cholangiocatheter 1
248.  cholangiocellular 2
249.  cholangiographic 3
250.  cholangiographically 1
251.  cholangiography 63
252.  cholangiojejunostomy 3
253.  cholangiopancreatography 81
254.  cholangioscopy 2
255.  cholangiotomy 1
256.  cholangio-enteric 1
257.  cholangio-pancreatography 1
258.  cholangio-pankreatografiji 1
259.  cholecystocholangiography 1
260.  cineangiographies 1
261.  cineangiography 11
262.  color-power-angio 1
263.  coronaryangioplasty 1
264.  ct-angiography 1
265.  ćangiogenic 1
266.  doppler-angiosonographie 1
267.  d'angio 4
268.  endoscopic-retrogradecholangiography 1
269.  haemangioblastoma 2
270.  haemangioendothelioma 1
271.  haemangioma 15
272.  haemangiomas 13
273.  haemangiosarcoma 1
274.  hämangioms 1
275.  hemangioblastoma 6
276.  hemangioblastomas 3
277.  hemangioendoteliom 1
278.  hemangioendotelioma 1
279.  hemangioendoteliomom 1
280.  hemangioendoteliomu 1
281.  hemangioendothelioma 18
282.  hemangiom 17
283.  hemangioma 129
284.  hemangiomas 33
285.  hemangiome 2
286.  hemangiomi 13
287.  hemangiomih 1
288.  hemangiomom 2
289.  hemangiomov 10
290.  hemangiopericitom 2
291.  hemangiopericytic 1
292.  hemangiopericytoma 5
293.  hemangiornas 1
294.  hemangiosarcoma 22
295.  hernangiomas 1
296.  holangiografij 1
297.  holangiografija 14
298.  holangiografije 4
299.  holangiografiji 1
300.  holangiografijo 7
301.  holangiogram 1
302.  holangiogramu 1
303.  holangiokarcinom 2
304.  holangiokarcinoma 2
305.  holangiokarcinomom 2
306.  holangiokarcinomu 1
307.  holangiopancreatography 1
308.  holangiopankreatikografiji 1
309.  holangiopankreatografija 16
310.  holangiopankreatografije 3
311.  holangiopankreatografiji 1
312.  holangiopankreatografijo 3
313.  holangiopankreatografijom 1
314.  holangiopankretografija 1
315.  holangio-enteric 1
316.  holangio-pankreatografija 1
317.  holangio-pankreatografijom 2
318.  holecistoholangiografijo 1
319.  international-angiology 8
320.  kinoangiokardiografskih 1
321.  kolangiografija 1
322.  limfangiografskoj 1
323.  limfangiokarcinomatoza 1
324.  limfangiokarcinomatoze 1
325.  limfangioleiomiomatoza 4
326.  limfangiom 3
327.  limfangiomi 1
328.  limfangiomom 1
329.  lymphangiocarcinimatosis 1
330.  lymphangiocarcinomatosis 1
331.  lymphangiogenesis 1
332.  lymphangioleiomyomatose 1
333.  lymphangioleiomyomatosis 3
334.  lymphangioma 42
335.  lymphangiomas 6
336.  lymphangiomatous 1
337.  lymphangiomyoma 3
338.  lymphangiomyomatosis 6
339.  lymphangiosarcoma 1
340.  macroangiopathy 9
341.  makroangiopatičnih 1
342.  makroangiopatija 4
343.  makroangiopatije 2
344.  makroangiopatijo 3
345.  mesangiocapillary 3
346.  mesangiopathy 1
347.  mesangioproliferative 1
348.  mesangioprolipherativa 1
349.  mezangiokapilarne 1
350.  mezangiokapilarni 2
351.  mezangioproliferacijskemu 1
352.  mezangioproliferativni 1
353.  microangiopathic 21
354.  microangiopathies 1
355.  microangiopathis 1
356.  microangiopathy 47
357.  microangiopathy-like 1
358.  microangiophathy 1
359.  mikroangiopatična 3
360.  mikroangiopatične 2
361.  mikroangiopatičnih 1
362.  mikroangiopatij 2
363.  mikroangiopatija 7
364.  mikroangiopatije 6
365.  mikroangiopatiji 2
366.  mikroangiopatijo 3
367.  mr-angiografija 1
368.  mr-angiografiji 1
369.  mr-angiography 1
370.  nefroangioskleroza 1
371.  neoangiogenesis 18
372.  neoangiogeneza 1
373.  neoangiogenic 1
374.  nephroangiosclerosis 1
375.  neuroangiogenesis 1
376.  non-angiographic 2
377.  nosangiotide 1
378.  ofhemangiomas 1
379.  panangiography 1
380.  proangiogenic 3
381.  protiangiozne 1
382.  pro-angiogenic 2
383.  pseudoangiomatous 5
384.  radioangioscintigraphy 1
385.  reninangiotensin- 1
386.  reninangiotensin-aldosteron 1
387.  reninangiotensin-aldosterone 1
388.  reninangiotenzin 1
389.  reninskog-angiotenzinskog 1
390.  reninsko-angiotenzinskega-aldosteronskega 1
391.  reninsko-angiotenzinskemu 1
392.  reninsko-angiotenzisko-aldosteronskem 1
393.  renin-angiontensin-aldosterone 1
394.  renin-angiotensin 62
395.  renin-angiotensinaldosterone 1
396.  renin-angiotensine 2
397.  renin-angiotensin-aldostcronc 1
398.  renin-angiotensin-aldosteron 1
399.  renin-angiotensin-aldosterone 19
400.  renin-angiotensin-system 1
401.  renin-angiotenzin 4
402.  renin-angiotenzinskega 10
403.  renin-angiotenzinski 4
404.  renin-angiotenzin-aldosteron 6
405.  renin-angiotenzin-aldosteronskega 3
406.  renin-angiotenzin-aldosteronski 1
407.  rennin-angiotensin 2
408.  sar1-thr8-angiotensin 1
409.  sonoangiography 1
410.  tomografija-angiografija 1
411.  tomografije-angiografije 1
412.  tomography-angiography 1
413.  urticaria-angioedema 1
414.  3d-angiosonografija 1
415.  317-hyperperfusion-and-intracranial-haemorrhage-after-carotid-angioplasty-with-stenting-latest-review 1
 
(Št.  besedna oblika    pogostost)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko Iskalnik: NEVA