biomedicina slovenica


Besedno iskanje

angio (425)


1.  aangiogeneze 1
2.  acroangiodermatitis 2
3.  akroangiodermatitis 2
4.  alllymphangiomas 1
5.  angio 22
6.  angioaccess 12
7.  angiobgy 1
8.  angiocardiographic 2
9.  angiocardiography 17
10.  angiocentric 1
11.  angiocentričnim 1
12.  angiodema 1
13.  angioderma 1
14.  angiodermatitis 1
15.  angiodisplazij 5
16.  angiodisplazija 5
17.  angiodisplazije 4
18.  angiodispla- 1
19.  angiodynamicsr 1
20.  angiodysplasia 17
21.  angiodysplasiacoli 1
22.  angiodysplasias 8
23.  angiodysplasie 2
24.  angiodysplastic 1
25.  angioedem 47
26.  angioedema 51
27.  angioedemom 6
28.  angioedemu 1
29.  angiofibrom 1
30.  angiofibroma 9
31.  angiogeneic 1
32.  angiogenesis 166
33.  angiogenesis-associated 2
34.  angiogenesis-pathway-related 1
35.  angiogenesis-related 2
36.  angiogenetic 3
37.  angiogenetične 1
38.  angiogenetskih 1
39.  angiogeneza 18
40.  angiogeneze 12
41.  angiogenezi 3
42.  angiogenezni 6
43.  angiogenezo 7
44.  angiogenic 38
45.  angiogenih 3
46.  angiogenin 16
47.  angiogeninov 1
48.  angiogensin-converting 1
49.  angiograf 4
50.  angiografi 4
51.  angiografija 115
52.  angiografija-cta 1
53.  angiografije 36
54.  angiografiji 14
55.  angiografijo 74
56.  angiografijom 2
57.  angiografska 18
58.  angiografske 11
59.  angiografskem 2
60.  angiografski 5
61.  angiografskih 5
62.  angiografskimi 1
63.  angiografsko 7
64.  angiogram 15
65.  angiogramih 1
66.  angiograms 15
67.  angiograph 2
68.  angiographic 80
69.  angiographical 1
70.  angiographically 18
71.  angiographicaly 1
72.  angiographie 1
73.  angiographies 4
74.  angiographiesct 1
75.  angiography 852
76.  angiographycally 1
77.  angiograpliy 1
78.  angiogxaphic 1
79.  angiohenesis 1
80.  angiohistiocytoma 1
81.  angioid 2
82.  angioimmunoblastic 1
83.  angioimunoblastna 1
84.  angioinvasion 1
85.  angioinvasive 1
86.  angiokardiografija 2
87.  angiokardiografski 1
88.  angiokardiografsko 1
89.  angiokeratom 1
90.  angiokeratoma 6
91.  angiokeratomas 2
92.  angiokeratoma-like 2
93.  angiokeratomov 1
94.  angiokirurški 1
95.  angiokirurško 2
96.  angiol 29
97.  angioleiomyomas 1
98.  angiolimfoidna 1
99.  angiolina 1
100.  angiolipoma 1
101.  angiolog 1
102.  angiologa 24
103.  angiologg 5
104.  angiologia 1
105.  angiological 6
106.  angiologicke 2
107.  angiologie 6
108.  angiologija 59
109.  angiologiji 13
110.  angiologijo 14
111.  angiologisches 1
112.  angiologist 1
113.  angiologists 8
114.  angiologu 2
115.  angiology 293
116.  angiološka 59
117.  angiološke 63
118.  angiološki 15
119.  angiolucci 3
120.  angiom 2
121.  angioma 8
122.  angiomas 4
123.  angiomatoid 1
124.  angiomatosi 1
125.  angiomatosis 5
126.  angiomatous 4
127.  angiomatoza 1
128.  angiomatozno 1
129.  angiome 1
130.  angiomi 1
131.  angiomiolipom 2
132.  angiomiolipoma 1
133.  angiomorfološke 1
134.  angiomorphological 1
135.  angiomyolipoma 10
136.  angiomyomatous 1
137.  angione 4
138.  angioneurotic 35
139.  angionevrotični 1
140.  angiontensin-converting 1
141.  angionuclear 1
142.  angionvasive 1
143.  angiopalstika 1
144.  angiopalstike 1
145.  angiopalstiko 1
146.  angiopastika 1
147.  angiopasty 1
148.  angiopathia 1
149.  angiopathies 102
150.  angiopathy 13
151.  angiopatij 1
152.  angiopatija 4
153.  angiopatije 6
154.  angiopatijo 1
155.  angioplastic 1
156.  angioplasties 1
157.  angioplastijo 1
158.  angioplastik 4
159.  angioplastika 66
160.  angioplastikah 2
161.  angioplastike 22
162.  angioplastiki 17
163.  angioplastiko 34
164.  angioplastly 1
165.  angioplasty 628
166.  angioplasty-abciximab 1
167.  angioplatiko 1
168.  angioplssty 1
169.  angioplstika 1
170.  angiopoietin 1
171.  angiopoietin-2 1
172.  angioprotektor 1
173.  angioptasty 1
174.  angioradiološka 1
175.  angiosarcoma 37
176.  angiosarcomas 1
177.  angiosarkom 5
178.  angiosarkomom 3
179.  angiosarkomu 1
180.  angioscintigrafije 3
181.  angioscopic 2
182.  angioscopy 12
183.  angioskopija 1
184.  angiosome 1
185.  angiosonografija 5
186.  angiosonografije 1
187.  angiosonografijo 1
188.  angiosonografska 1
189.  angiosonographic 2
190.  angiosonography 6
191.  angiospasm 1
192.  angiosperm 2
193.  angiospermae 1
194.  angiospermen 1
195.  angiosperms 1
196.  angioszintigraphie 1
197.  angiotc 1
198.  angiotensin 221
199.  angiotensina 1
200.  angiotensinconverting 5
201.  angiotensinogen 31
202.  angiotensinogen-tt 2
203.  angiotensins 5
204.  angiotensin- 1
205.  angiotensin-converting 225
206.  angiotensin-converting- 1
207.  angiotensin-converting-enzyme 1
208.  angiotensin-i 9
209.  angiotensin-ii 4
210.  angiotensin-1 1
211.  angiotensin-1-converting 1
212.  angiotension 1
213.  angiotension-converting 1
214.  angiotensis 1
215.  angiotensis-converting 1
216.  angiotenzin 21
217.  angiotenzina 28
218.  angiotenzina-2 1
219.  angiotenzinogen 6
220.  angiotenzinogena 1
221.  angiotenzinove 3
222.  angiotenzinska 1
223.  angiotenzinske 46
224.  angiotenzinskega 2
225.  angiotenzinskih 7
226.  angiotenzinsko 5
227.  angiotenzin-ii 1
228.  angiotenzin-konvertaze 1
229.  angiotenzin-konvertazo 1
230.  angiotenzin-konverting 1
231.  angiotenzin-konvertirajočega 5
232.  angiotropic 3
233.  angiotropni 2
234.  angiotropnim 1
235.  angio- 1
236.  angio-ct 2
237.  angio-oedema 1
238.  antiangiogena 1
239.  antiangiogeni 3
240.  antiangiogenic 36
241.  antiangiogenih 1
242.  antiangiogeno 4
243.  antiangiozne 1
244.  anti-angiogenesis 2
245.  anti-angiogenic 9
246.  anti-angiogenics 1
247.  cardioangiograms 1
248.  cardioangiol 2
249.  cardioangiologica 1
250.  cardio-angiologic 1
251.  cholangio 1
252.  cholangiocarcinoma 27
253.  cholangiocarcinorna 1
254.  cholangiocatheter 1
255.  cholangiocellular 2
256.  cholangiographic 3
257.  cholangiographically 1
258.  cholangiography 63
259.  cholangiojejunostomy 3
260.  cholangiopancreatography 81
261.  cholangioscopy 2
262.  cholangiotomy 1
263.  cholangio-enteric 1
264.  cholangio-pancreatography 1
265.  cholangio-pankreatografiji 1
266.  cholecystocholangiography 1
267.  cineangiographies 1
268.  cineangiography 11
269.  color-power-angio 1
270.  coronaryangioplasty 1
271.  ct-angiography 1
272.  ćangiogenic 1
273.  doppler-angiosonographie 1
274.  d'angio 4
275.  endoscopic-retrogradecholangiography 1
276.  haemangioblastoma 2
277.  haemangioendothelioma 1
278.  haemangioma 15
279.  haemangiomas 13
280.  haemangiosarcoma 1
281.  hämangioms 1
282.  hemangioblastom 1
283.  hemangioblastoma 13
284.  hemangioblastomas 5
285.  hemangioblastoma-only 1
286.  hemangioendoteliom 1
287.  hemangioendotelioma 1
288.  hemangioendoteliomom 1
289.  hemangioendoteliomu 1
290.  hemangioendothelioma 18
291.  hemangiom 17
292.  hemangioma 129
293.  hemangiomas 33
294.  hemangiome 2
295.  hemangiomi 13
296.  hemangiomih 1
297.  hemangiomom 2
298.  hemangiomov 10
299.  hemangiopericitom 2
300.  hemangiopericytic 1
301.  hemangiopericytoma 5
302.  hemangiornas 1
303.  hemangiosarcoma 22
304.  hernangiomas 1
305.  holangiografij 1
306.  holangiografija 15
307.  holangiografije 4
308.  holangiografiji 1
309.  holangiografijo 7
310.  holangiogram 1
311.  holangiogramu 1
312.  holangiokarcinom 2
313.  holangiokarcinoma 2
314.  holangiokarcinomom 2
315.  holangiokarcinomu 1
316.  holangiopancreatography 1
317.  holangiopankreatikografiji 1
318.  holangiopankreatografija 17
319.  holangiopankreatografije 3
320.  holangiopankreatografiji 1
321.  holangiopankreatografijo 3
322.  holangiopankreatografijom 1
323.  holangiopankretografija 1
324.  holangio-enteric 1
325.  holangio-pankreatografija 1
326.  holangio-pankreatografijom 2
327.  holecistoholangiografijo 1
328.  international-angiology 10
329.  kinoangiokardiografskih 1
330.  kolangiografija 1
331.  limfangiografskoj 1
332.  limfangiokarcinomatoza 1
333.  limfangiokarcinomatoze 1
334.  limfangioleiomiomatoza 4
335.  limfangiom 3
336.  limfangiomi 1
337.  limfangiomom 1
338.  lymphangiocarcinimatosis 1
339.  lymphangiocarcinomatosis 1
340.  lymphangiogenesis 1
341.  lymphangioleiomyomatose 1
342.  lymphangioleiomyomatosis 3
343.  lymphangioma 44
344.  lymphangiomas 6
345.  lymphangiomatous 1
346.  lymphangiomyoma 3
347.  lymphangiomyomatosis 6
348.  lymphangiosarcoma 1
349.  macroangiopathy 9
350.  makroangiopatičnih 1
351.  makroangiopatija 4
352.  makroangiopatije 2
353.  makroangiopatijo 3
354.  mesangiocapillary 3
355.  mesangiopathy 1
356.  mesangioproliferative 1
357.  mesangioprolipherativa 1
358.  mezangiokapilarne 1
359.  mezangiokapilarni 2
360.  mezangioproliferacijskemu 1
361.  mezangioproliferativni 1
362.  microangiopathic 21
363.  microangiopathies 1
364.  microangiopathis 1
365.  microangiopathy 48
366.  microangiopathy-like 1
367.  microangiophathy 1
368.  mikroangiopatična 3
369.  mikroangiopatične 2
370.  mikroangiopatičnih 1
371.  mikroangiopatij 2
372.  mikroangiopatija 9
373.  mikroangiopatije 6
374.  mikroangiopatiji 2
375.  mikroangiopatijo 3
376.  mr-angiografija 1
377.  mr-angiografiji 1
378.  mr-angiography 1
379.  nefroangioskleroza 1
380.  neoangiogenesis 18
381.  neoangiogeneza 1
382.  neoangiogenic 1
383.  nephroangiosclerosis 1
384.  neuroangiogenesis 1
385.  non-angiographic 2
386.  nosangiotide 1
387.  ofhemangiomas 1
388.  panangiography 1
389.  pangiotis 1
390.  proangiogenic 3
391.  protiangiozne 1
392.  pro-angiogenic 2
393.  pseudoangiomatous 5
394.  radioangioscintigraphy 1
395.  reninangiotensin- 1
396.  reninangiotensin-aldosteron 1
397.  reninangiotensin-aldosterone 1
398.  reninangiotenzin 1
399.  reninskog-angiotenzinskog 1
400.  reninsko-angiotenzinskega-aldosteronskega 1
401.  reninsko-angiotenzinskemu 1
402.  reninsko-angiotenzisko-aldosteronskem 1
403.  renin-angiontensin-aldosterone 1
404.  renin-angiotensin 63
405.  renin-angiotensinaldosterone 2
406.  renin-angiotensine 2
407.  renin-angiotensin-aldostcronc 1
408.  renin-angiotensin-aldosteron 1
409.  renin-angiotensin-aldosterone 21
410.  renin-angiotensin-system 1
411.  renin-angiotenzin 4
412.  renin-angiotenzinskega 10
413.  renin-angiotenzinski 4
414.  renin-angiotenzin-aldosteron 6
415.  renin-angiotenzin-aldosteronskega 3
416.  renin-angiotenzin-aldosteronski 1
417.  rennin-angiotensin 2
418.  sar1-thr8-angiotensin 1
419.  sonoangiography 1
420.  tomografija-angiografija 1
421.  tomografije-angiografije 1
422.  tomography-angiography 1
423.  urticaria-angioedema 1
424.  3d-angiosonografija 1
425.  317-hyperperfusion-and-intracranial-haemorrhage-after-carotid-angioplasty-with-stenting-latest-review 1
 
(Št.  besedna oblika    pogostost)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko Iskalnik: NEVA