biomedicina slovenica


Besedno iskanje

angio (416)


1.  aangiogeneze 1
2.  acroangiodermatitis 2
3.  akroangiodermatitis 2
4.  alllymphangiomas 1
5.  angio 22
6.  angioaccess 12
7.  angiobgy 1
8.  angiocardiographic 2
9.  angiocardiography 17
10.  angiocentric 1
11.  angiocentričnim 1
12.  angiodema 1
13.  angioderma 1
14.  angiodermatitis 1
15.  angiodisplazij 5
16.  angiodisplazija 3
17.  angiodisplazije 4
18.  angiodispla- 1
19.  angiodynamicsr 1
20.  angiodysplasia 16
21.  angiodysplasiacoli 1
22.  angiodysplasias 8
23.  angiodysplasie 2
24.  angiodysplastic 1
25.  angioedem 44
26.  angioedema 49
27.  angioedemom 6
28.  angioedemu 1
29.  angiofibrom 1
30.  angiofibroma 9
31.  angiogeneic 1
32.  angiogenesis 157
33.  angiogenesis-associated 2
34.  angiogenesis-pathway-related 1
35.  angiogenesis-related 2
36.  angiogenetic 2
37.  angiogenetične 1
38.  angiogenetskih 1
39.  angiogeneza 18
40.  angiogeneze 12
41.  angiogenezi 3
42.  angiogenezni 6
43.  angiogenezo 7
44.  angiogenic 36
45.  angiogenih 3
46.  angiogenin 16
47.  angiogeninov 1
48.  angiogensin-converting 1
49.  angiograf 4
50.  angiografi 4
51.  angiografija 110
52.  angiografija-cta 1
53.  angiografije 35
54.  angiografiji 14
55.  angiografijo 74
56.  angiografijom 2
57.  angiografska 18
58.  angiografske 11
59.  angiografskem 2
60.  angiografski 5
61.  angiografskih 5
62.  angiografskimi 1
63.  angiografsko 7
64.  angiogram 12
65.  angiogramih 1
66.  angiograms 14
67.  angiograph 2
68.  angiographic 80
69.  angiographical 1
70.  angiographically 18
71.  angiographicaly 1
72.  angiographie 1
73.  angiographies 4
74.  angiographiesct 1
75.  angiography 846
76.  angiographycally 1
77.  angiograpliy 1
78.  angiogxaphic 1
79.  angiohenesis 1
80.  angiohistiocytoma 1
81.  angioid 1
82.  angioimunoblastna 1
83.  angioinvasion 1
84.  angioinvasive 1
85.  angiokardiografija 2
86.  angiokardiografski 1
87.  angiokardiografsko 1
88.  angiokeratom 1
89.  angiokeratoma 6
90.  angiokeratomas 2
91.  angiokeratoma-like 2
92.  angiokeratomov 1
93.  angiokirurški 1
94.  angiokirurško 2
95.  angiol 29
96.  angioleiomyomas 1
97.  angiolimfoidna 1
98.  angiolipoma 1
99.  angiolog 1
100.  angiologa 24
101.  angiologg 5
102.  angiologia 1
103.  angiological 6
104.  angiologicke 2
105.  angiologie 6
106.  angiologija 58
107.  angiologiji 13
108.  angiologijo 14
109.  angiologisches 1
110.  angiologist 1
111.  angiologists 8
112.  angiologu 2
113.  angiology 287
114.  angiološka 59
115.  angiološke 63
116.  angiološki 15
117.  angiolucci 3
118.  angiom 1
119.  angioma 7
120.  angiomas 4
121.  angiomatoid 1
122.  angiomatosi 1
123.  angiomatosis 5
124.  angiomatous 4
125.  angiomatoza 1
126.  angiomatozno 1
127.  angiome 1
128.  angiomi 1
129.  angiomiolipom 2
130.  angiomiolipoma 1
131.  angiomorfološke 1
132.  angiomorphological 1
133.  angiomyolipoma 10
134.  angiomyomatous 1
135.  angione 4
136.  angioneurotic 35
137.  angionevrotični 1
138.  angiontensin-converting 1
139.  angionuclear 1
140.  angionvasive 1
141.  angiopalstika 1
142.  angiopalstike 1
143.  angiopalstiko 1
144.  angiopastika 1
145.  angiopasty 1
146.  angiopathia 1
147.  angiopathies 102
148.  angiopathy 13
149.  angiopatij 1
150.  angiopatija 4
151.  angiopatije 6
152.  angiopatijo 1
153.  angioplastic 1
154.  angioplasties 1
155.  angioplastijo 1
156.  angioplastik 4
157.  angioplastika 63
158.  angioplastikah 2
159.  angioplastike 22
160.  angioplastiki 17
161.  angioplastiko 34
162.  angioplastly 1
163.  angioplasty 620
164.  angioplasty-abciximab 1
165.  angioplatiko 1
166.  angioplssty 1
167.  angioplstika 1
168.  angiopoietin 1
169.  angiopoietin-2 1
170.  angioprotektor 1
171.  angioptasty 1
172.  angioradiološka 1
173.  angiosarcoma 36
174.  angiosarcomas 1
175.  angiosarkom 4
176.  angiosarkomom 3
177.  angiosarkomu 1
178.  angioscintigrafije 3
179.  angioscopic 2
180.  angioscopy 12
181.  angioskopija 1
182.  angiosome 1
183.  angiosonografija 5
184.  angiosonografije 1
185.  angiosonografijo 1
186.  angiosonografska 1
187.  angiosonographic 2
188.  angiosonography 6
189.  angiospasm 1
190.  angiosperm 2
191.  angiospermae 1
192.  angiospermen 1
193.  angiosperms 1
194.  angioszintigraphie 1
195.  angiotc 1
196.  angiotensin 218
197.  angiotensina 1
198.  angiotensinconverting 5
199.  angiotensinogen 27
200.  angiotensinogen-tt 2
201.  angiotensins 5
202.  angiotensin- 1
203.  angiotensin-converting 219
204.  angiotensin-converting- 1
205.  angiotensin-converting-enzyme 1
206.  angiotensin-i 9
207.  angiotensin-ii 4
208.  angiotensin-1 1
209.  angiotensin-1-converting 1
210.  angiotension 1
211.  angiotension-converting 1
212.  angiotensis 1
213.  angiotensis-converting 1
214.  angiotenzin 21
215.  angiotenzina 28
216.  angiotenzina-2 1
217.  angiotenzinogen 5
218.  angiotenzinogena 1
219.  angiotenzinove 3
220.  angiotenzinske 45
221.  angiotenzinskega 2
222.  angiotenzinskih 7
223.  angiotenzinsko 5
224.  angiotenzin-ii 1
225.  angiotenzin-konvertaze 1
226.  angiotenzin-konvertazo 1
227.  angiotenzin-konverting 1
228.  angiotenzin-konvertirajočega 5
229.  angiotropic 3
230.  angiotropni 2
231.  angiotropnim 1
232.  angio- 1
233.  angio-ct 2
234.  angio-oedema 1
235.  antiangiogena 1
236.  antiangiogeni 3
237.  antiangiogenic 33
238.  antiangiogeno 4
239.  antiangiozne 1
240.  anti-angiogenesis 2
241.  anti-angiogenic 9
242.  cardioangiograms 1
243.  cardioangiol 2
244.  cardio-angiologic 1
245.  cholangio 1
246.  cholangiocarcinoma 27
247.  cholangiocarcinorna 1
248.  cholangiocatheter 1
249.  cholangiocellular 2
250.  cholangiographic 3
251.  cholangiographically 1
252.  cholangiography 63
253.  cholangiojejunostomy 3
254.  cholangiopancreatography 81
255.  cholangioscopy 2
256.  cholangiotomy 1
257.  cholangio-enteric 1
258.  cholangio-pancreatography 1
259.  cholangio-pankreatografiji 1
260.  cholecystocholangiography 1
261.  cineangiographies 1
262.  cineangiography 11
263.  color-power-angio 1
264.  coronaryangioplasty 1
265.  ct-angiography 1
266.  ćangiogenic 1
267.  doppler-angiosonographie 1
268.  d'angio 4
269.  endoscopic-retrogradecholangiography 1
270.  haemangioblastoma 2
271.  haemangioendothelioma 1
272.  haemangioma 15
273.  haemangiomas 13
274.  haemangiosarcoma 1
275.  hämangioms 1
276.  hemangioblastoma 6
277.  hemangioblastomas 3
278.  hemangioendoteliom 1
279.  hemangioendotelioma 1
280.  hemangioendoteliomom 1
281.  hemangioendoteliomu 1
282.  hemangioendothelioma 18
283.  hemangiom 17
284.  hemangioma 129
285.  hemangiomas 33
286.  hemangiome 2
287.  hemangiomi 13
288.  hemangiomih 1
289.  hemangiomom 2
290.  hemangiomov 10
291.  hemangiopericitom 2
292.  hemangiopericytic 1
293.  hemangiopericytoma 5
294.  hemangiornas 1
295.  hemangiosarcoma 22
296.  hernangiomas 1
297.  holangiografij 1
298.  holangiografija 14
299.  holangiografije 4
300.  holangiografiji 1
301.  holangiografijo 7
302.  holangiogram 1
303.  holangiogramu 1
304.  holangiokarcinom 2
305.  holangiokarcinoma 2
306.  holangiokarcinomom 2
307.  holangiokarcinomu 1
308.  holangiopancreatography 1
309.  holangiopankreatikografiji 1
310.  holangiopankreatografija 16
311.  holangiopankreatografije 3
312.  holangiopankreatografiji 1
313.  holangiopankreatografijo 3
314.  holangiopankreatografijom 1
315.  holangiopankretografija 1
316.  holangio-enteric 1
317.  holangio-pankreatografija 1
318.  holangio-pankreatografijom 2
319.  holecistoholangiografijo 1
320.  international-angiology 10
321.  kinoangiokardiografskih 1
322.  kolangiografija 1
323.  limfangiografskoj 1
324.  limfangiokarcinomatoza 1
325.  limfangiokarcinomatoze 1
326.  limfangioleiomiomatoza 4
327.  limfangiom 3
328.  limfangiomi 1
329.  limfangiomom 1
330.  lymphangiocarcinimatosis 1
331.  lymphangiocarcinomatosis 1
332.  lymphangiogenesis 1
333.  lymphangioleiomyomatose 1
334.  lymphangioleiomyomatosis 3
335.  lymphangioma 42
336.  lymphangiomas 6
337.  lymphangiomatous 1
338.  lymphangiomyoma 3
339.  lymphangiomyomatosis 6
340.  lymphangiosarcoma 1
341.  macroangiopathy 9
342.  makroangiopatičnih 1
343.  makroangiopatija 4
344.  makroangiopatije 2
345.  makroangiopatijo 3
346.  mesangiocapillary 3
347.  mesangiopathy 1
348.  mesangioproliferative 1
349.  mesangioprolipherativa 1
350.  mezangiokapilarne 1
351.  mezangiokapilarni 2
352.  mezangioproliferacijskemu 1
353.  mezangioproliferativni 1
354.  microangiopathic 21
355.  microangiopathies 1
356.  microangiopathis 1
357.  microangiopathy 47
358.  microangiopathy-like 1
359.  microangiophathy 1
360.  mikroangiopatična 3
361.  mikroangiopatične 2
362.  mikroangiopatičnih 1
363.  mikroangiopatij 2
364.  mikroangiopatija 7
365.  mikroangiopatije 6
366.  mikroangiopatiji 2
367.  mikroangiopatijo 3
368.  mr-angiografija 1
369.  mr-angiografiji 1
370.  mr-angiography 1
371.  nefroangioskleroza 1
372.  neoangiogenesis 18
373.  neoangiogeneza 1
374.  neoangiogenic 1
375.  nephroangiosclerosis 1
376.  neuroangiogenesis 1
377.  non-angiographic 2
378.  nosangiotide 1
379.  ofhemangiomas 1
380.  panangiography 1
381.  proangiogenic 3
382.  protiangiozne 1
383.  pro-angiogenic 2
384.  pseudoangiomatous 5
385.  radioangioscintigraphy 1
386.  reninangiotensin- 1
387.  reninangiotensin-aldosteron 1
388.  reninangiotensin-aldosterone 1
389.  reninangiotenzin 1
390.  reninskog-angiotenzinskog 1
391.  reninsko-angiotenzinskega-aldosteronskega 1
392.  reninsko-angiotenzinskemu 1
393.  reninsko-angiotenzisko-aldosteronskem 1
394.  renin-angiontensin-aldosterone 1
395.  renin-angiotensin 62
396.  renin-angiotensinaldosterone 1
397.  renin-angiotensine 2
398.  renin-angiotensin-aldostcronc 1
399.  renin-angiotensin-aldosteron 1
400.  renin-angiotensin-aldosterone 19
401.  renin-angiotensin-system 1
402.  renin-angiotenzin 4
403.  renin-angiotenzinskega 10
404.  renin-angiotenzinski 4
405.  renin-angiotenzin-aldosteron 6
406.  renin-angiotenzin-aldosteronskega 3
407.  renin-angiotenzin-aldosteronski 1
408.  rennin-angiotensin 2
409.  sar1-thr8-angiotensin 1
410.  sonoangiography 1
411.  tomografija-angiografija 1
412.  tomografije-angiografije 1
413.  tomography-angiography 1
414.  urticaria-angioedema 1
415.  3d-angiosonografija 1
416.  317-hyperperfusion-and-intracranial-haemorrhage-after-carotid-angioplasty-with-stenting-latest-review 1
 
(Št.  besedna oblika    pogostost)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko Iskalnik: NEVA