biomedicina slovenica


Besedno iskanje

be=hiper* in be=*ija (53)


1.  e-hipertenzija 3
2.  hiperaktivacija 3
3.  hiperalgezija 4
4.  hiperamonijemija 1
5.  hiperbilirubenimija 1
6.  hiperbilirubinemija 41
7.  hiperekstenzija 1
8.  hiperemija 5
9.  hiperestezija 1
10.  hiperfenilalaninemija 1
11.  hiperfosfatemija 4
12.  hipergamaglobulinemija 2
13.  hiperglikemija 22
14.  hiperholesterolemija 34
15.  hiperhomocisteinemija 13
16.  hiperhomocystenemija 1
17.  hiperinsulinemija 1
18.  hiperinzulinemija 1
19.  hiperkalcemija 22
20.  hiperkalciemija 4
21.  hiperkalciurija 2
22.  hiperkalemija 6
23.  hiperkaliemija 20
24.  hiperkapnija 2
25.  hiperlipemija 1
26.  hiperlipidemija 39
27.  hiperlipoproteinemija 4
28.  hiperliproteinemija 1
29.  hipermetilacija 3
30.  hipermetrija 1
31.  hipermutacija 2
32.  hipernatremija 3
33.  hipernatriemija 3
34.  hiperoksija 1
35.  hiperopija 1
36.  hiperpatija 1
37.  hiperpigmentacija 1
38.  hiperplazija 94
39.  hiperprolaktinemija 10
40.  hiperrefleksija 2
41.  hipersomnija 5
42.  hiperstimulacija 2
43.  hipertenzija 875
44.  hipertermija 17
45.  hipertezija 1
46.  hiperteznija 1
47.  hipertonija 5
48.  hipertrigliceridemija 5
49.  hipertrofija 30
50.  hiperuricemija 1
51.  hiperurikemija 5
52.  hiperventilacija 3
53.  kapi-hiperlipidemija 1
 
(Št.  besedna oblika    pogostost)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko Iskalnik: NEVA