biomedicina slovenica


"bolezenska debelost" : 1

  1. Pintar Tadeja; Plut Samo
    Popuščanje resekcijske linije pri morbidno debelem bolniku z vzdolžno resekcijo želodca
    [Leak after laparoscopic sleeve gastrectomy in morbidly obese patient]
    2016


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko