biomedicina slovenica


"bolezenska stanja" : 23

 1. Mavsar-Najdenov Brigita; Polanc Urška; Mulej Marija; Avberšek-Lužnik Ivica
  Vpliv zdravil, pridruženih bolezenskih stanj in analitskih postopkov na plazemske nivoje kalija
  2016
 2. Živčec Kalan Gordana
  Razlogi za bolezenska stanja, ki vodijo v oslabitev imunskega sistema
  2005
 3. Janša Rado
  Eksokrina insuficienca trebušne slinavke pri različnih bolezenskih stanjih
  [Exocrine pancreatic insufficiency in different diseases]
  2012
 4. Petkovšek Gregorin Romana; Vidmar Gaj; Križnar Agata; Drole Simon; Prešern-Štrukelj Metka
  Izid rehabilitacije pri pacientih po obojestranski amputaciji spodnjega uda
  [Rehabilitation outcome of patients after bilateral lower limb amputation]
  2012
 5. Eberlinc Andreja
  Pogosta bolezenska stanja starostnikov in njihov vpliv na načrtovanje zdravljenja v zobozdravniški ambulanti
  2009
 6. Marko Pij B
  Diferencialna diagnostika akutnih kožnih sprememb
  [Differential diagnostics of acute skin conditions]
  2009
 7. Kelc Robi; Pejković Božena; Bajec Tomaž
  Piriformna mišica - klinična anatomija in njena vloga pri diagnostično zahtevnem piriformis sindromu
  2007
 8. Židanik Suzana
  Bolezenska stanja in zdravila, ki povzročajo erektilno disfunkcijo
  [Medical conditions and drugs which cause erectile dysfunction]
  2006
 9. Stražar Klemen
  Poškodbe, nujna bolezenska stanja in prva pomoč v športu
  2006
 10. Dolenšek Marija; Bavčar-Vodovnik Tanja; Dolenšek Janez
  Normalna radiološka anatomija pljuč in najpogostejša bolezenska stanja
  2004
 11. Trampuž Vladimir
  Bolezenska stanja v zvezi s faktorjem Rh
  1951
 12. Trampuž Vladimir
  Bolezenska stanja v zvezi s faktorjem Rh
  1951
 13. Preložnik-Zupan Irena
  Ugotavljanje vzrokov za levkocitozo
  [Determination of causes of leukocytosis]
  2003
 14. Jerman Igor; Ružič Romana
  Man in the ocean of electromagnetic energies
  2002
 15. Hojs-Fabjan Tanja
  Bolezenska stanja možganov, ki povzročajo spremembe ali izgubo govornih sposobnosti
  2002
 16. Beljanski-Rogan Slavenka
  Masivne krvavitve v porodništvu in bolezenska stanja z motnjami v strjevanju krvi
  2001
 17. Sočan Maja
  Cepljenje proti pnevmokoku in gripi
  [Pneumococcal and influenza vaccination]
  2001
 18. Logar Dušan
  Zunajsklepni revmatizem
  [Extraarticular rheumatism]
  2001
 19. Fajdiga Igor
  Motnje prezračevanja zračnih prostorov glave
  [Disorders of ventilation of the air-filled cavities in the head]
  2000
 20. Rener-Primec Zvonka
  Cerebrovascularne bolezni
  [Cerebrovascular disorders]
  1998
 21. Kovač-Kavčič Marija; Skalerič Uroš
  Systemic health in patients with periodontal disease
  [Sistemsko zdravje pacientov s parodontalno boleznijo]
  1998
 22. Sever Marko; Višnar-Perovič Alenka; Jamar Breda
  Adhezijski ileus
  [Adhesions and intestinal obstruction]
  1997
 23. Hojs R; Hojs-Fabjan T; Lobnik A
  Hereditarna koproporfirija - prikaz primera in pregled literature
  [Hereditary coproporphyria - case report and review of the literature]
  1995


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko