biomedicina slovenica


"bolezenska znamenja" : 13

 1. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet pri Crohnovi bolezni - predstavitev bolnice
  [Unusual complication in Crohn's disease - case presentation]
  2010
 2. Pirc Manca; Dreo Tanja; Rupnik Maja; Gorkink-Smits Peggy PMA; Janse Jaap D; Ravnikar Maja
  Pseudomonas ssp. na vzorcih z bolezenskimi znamenji ožiga
  [Pseudomonas ssp. from samples with blight symptoms]
  2005
 3. Pompe-Novak Maruša; Korošec-Koruza Zora; Tomažič Irma; Klarič Martina; Vojvoda Jana; Blas Marjanca; Ravnikar Maja; Fuchs Marc; Petrovič Nataša
  Biotična raznovrstnost virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV)
  [Biotical diversity of grapevine fanleaf virus (GFLV)]
  2005
 4. Seljak Gabrijel; Dreo Tanja; Ravnikar Maja; Janse Jaap D
  Bakterijski ožig vinske trte (Xylophilus ampelinus) - nova ali že stara bolezen v Sloveniji?
  [Bacterial blight of grapevine (Xylophilus ampelinus) - a new or an old disease in Slovenia?]
  2005
 5. Vozelj Nataša; Petrovič Nataša; Pompe-Novak Maruša; Tušek Magda; Mavrič Irena; Ravnikar Maja
  Najpogostejši virusi na izbranih okrasnih rastlinah in vrtninah v Sloveniji
  [The most frequent viruses on selected ornamental plants and vegetables in Slovenia]
  2003
 6. Krajnc O; Vogrin B; Hajdinjak D; Molan-Štiglic M; Vogrin M
  Pediater na sekundarni ravni ter otrok in mladostnik z rakom
  [The role of the paediatrician at the secondary level in treating the child and adolescent cancer patient]
  2002
 7. Fošnarič I; Rokavec A; Munda A; Žic L
  Glavoboli zaradi bolezni ušes, nosu in obnosnih votlin pri otrocih
  [Headache as a consequence of diseases of ear, nose and paranasal sinuses in children]
  2002
 8. Zadnik T; Mesarič M; Reichel P
  A review of abomasal displacement - clinical and laboratory experiences at the Clinic for ruminants in Ljubljana
  [Pregled dislokacij siriščnika - klinične in laboratorijske izkušnje na Kliniki za prežvekovalce v Ljubljani]
  2001
 9. Munda Anton; Čizmarevič Bogdan; Grošeta Tomislav; Becner Drago; Didanovič Vojko; Rebol Janez; Lanišnik Boštjan
  Prikaz poznih zapletov zlomov čelnega dela glave
  [A review of late complications of frontal bone fractures]
  2000
 10. Jerše Marjan; Turk Josip
  Najpogostnejša bolezenska znamenja pri boleznih srca
  1996
 11. Ferkolj I
  Klinična slika in naravni potek kronične vnetne črevesne bolezni
  1996
 12. Stanovnik M
  Bolezenska znamenja in diferencialna diagnostika tumorjev v modih
  1994
 13. Jakša I
  Bolezenska znamenja ledvičnih bolezni otrok
  1990


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko