biomedicina slovenica


"bolezenske situacije" : 2

 1. Rakovec-Felser Zdenka
  Vpliv psihičnih in socialnih faktorjev na obremenjenost bolnic z ginekološkim malignomom ter njihovi načini spoprijemanja z njo
  1994
 2. Rakovec-Felser Zlatka; Gorišek Borut
  Psihosocialna obremenjenost bolnic z ginekološkim malignomom
  [Psychological burdening of patients with gynecologic malignoma]
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko