biomedicina slovenica


"bolezenskega klona" : 1

  1. Podgornik Helena; Pajič Tadej; Kokalj-Vokač Nadja; Zagorac Andreja; Rupreht Ruth; Černelč Peter
    Citogenetične in molekularnogenetične preiskave pri ugotavljanju kronične mieloične levkemije in spremljanju zdravljenja
    [The role of cytogenetics and molecular genetics in diagnosis of chronic myeloid leukemia and monitoring of treatment response]
    2004


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko