biomedicina slovenica


"bolezenskega pojava" : 1

  1. Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Fras Zlako; Farkaš Jerneja
    Register bolnikov z boleznimi srca in žilja - manjkajoči člen?
    [Registry of the patients with cardiovascular diseases - missing element?]
    2007


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko