biomedicina slovenica


"bolezenskega procesa" : 7

 1. Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Endoskopsko - ultrazvočno vodena tankoigelna biopsija - naše prve izkušnje
  [Endoscopic ultrasound guided fine-needle aspiration biopsy - our first experiences]
  2009
 2. Fras Zlatko
  Ocenjevanje celotne srčno-žilne ogroženosti z aterosklerozo
  [Assessment of total cardiovascular atherosclerotic risk]
  2003
 3. Logar Dušan
  Zunajsklepni revmatizem
  [Extraarticular rheumatism]
  2001
 4. Brecelj Janez
  Ocene dinamike bolezenskega procesa s statistiko prepoznavanja vzorca na rentgenogramih: analiza dejavnikov razvoja solitarne kostne ciste
  1999
 5. Janko Martin
  Elektromiografija v pediatriji
  [Electromiography in paediatrics]
  1998
 6. Petrič-Grabnar Gabrijela
  Radioterapija možganskih tumorjev otrok
  [Radiotherapy for pediatric brain tumors]
  1998
 7. Meh Duška
  Psihofizikalne metode
  [Psychophysical methods]
  1997


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko