biomedicina slovenica


"bolezenskega stanja" : 7

 1. Pravst Igor; Hlastan-Ribič Cirila
  Ključna hranila za zdravje okostja
  [Critical nutrients in bone health]
  2012
 2. Gagić Radmila; Beranič-Ferk Katarina; Šprah Nina
  Obravnava razjede zaradi pritiska na Oddelku za intenzivno interno medicino Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB)
  2011
 3. Skok Pavel; Vujnović Grujica
  Sodobna spoznanja o hipoksičnem hepatitisu
  [Modern knowledge of hypoxic hepatitis]
  2008
 4. Zwitter Matjaž
  Etično načelo spoštovanja avtonomije in njegove omejitve
  [Ethical principle of respect for autonomy and its limitations]
  2005
 5. Vodušek David B
  Nevrologov pogled na motnje osebnosti, čustvovanja in spoznavnih sposobnosti
  [Disturbances of personality, emotions and cognitive abilities - a neurologist's view]
  2002
 6. Zwitter Matjaž
  Etično načelo spoštovanja avtonomije in njegove omejitve
  [Ethical principle of respect for autonomy and its limitations]
  1998
 7. Zwitter Matjaž
  Etično načelo spoštovanja avtonomije in njegove omejitve
  [Ethical principle of respect for autonomy and its limitations]
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko