biomedicina slovenica


"bolezenski stadij" : 1

  1. Proulx Gary M; El-Agamawi Ahmed Y; Lee Jeffrey R; Orner James B; Czuczman Myron; McCarthy Phillip; Bernstein Zale; Bernstein Steve
    Primary non-Hodgkin's lymphomas of bone: treatment and outcome
    [Primarni ne-Hodgkinov lymphom kosti: zdravljenje in potek bolezni]
    2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko