biomedicina slovenica


"bolezenski vzrok" : 1

  1. Glavač D; Ravnik-Glavač M
    Pomen izsledkov projekta človeški genom za diagnosticiranje bolezni v prihodnje
    [The impact of the human genome project on the future diagnostics of diseases]
    2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko