biomedicina slovenica


"bolezenski zlomi" : 1

  1. Borštnar Simona; Červek Jožica
    Kostni zasevki in hiperkalcemija: možnosti zdravljenja
    [Skeletal metastases and hypercalcemia: treatment options]
    2005


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko