biomedicina slovenica


"bolezenski znak" : 22

 1. Denišlič Miro
  Diagnoza multiple skleroze
  2006
 2. Jezeršek Novaković Barbara; Zver Samo; Zajc Metka; Grbič Aleksandra; Škufca Smrdel Andreja Cirila; Vrtačnik-Bokal Eda; Šalamun Vesna; Stržinar Vida; Zadravec-Zaletel Lorna; Pečovnik Matej; Modic Kristina
  Hodgkinov limfom
  2014
 3. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Bolečina v trebuhu in drugi bolezenski znaki ter kazalci aktivnosti vnetja pri otrocih in mladostnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  2008
 4. Kotnik-Kevorkijan Božena; Zamuda Maja; Baklan Zvonko
  Diagnoza status febrilis
  [Diagnosis status febrilis]
  2013
 5. Hajdinjak Tine; Unuk Sibila
  Perirenalni absces: pregled literature in prikaz primera
  [Perirenal abscess: literature review and case report]
  2011
 6. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Alergija na beljakovine kravjega mleka
  2008
 7. Hlačer Matevž; Rejc-Marko Jana
  Laptospiroza
  2007
 8. Sjekavica Ivica; Batinica Marko; Lušić Mario; Senečič-Čala Irena; Oberman Božidar; Štern-Padovan Ranka
  Communicating saccular pyloroduodenal duplication. Case report
  [Komunikacijska sakularna piloroduodenalna podvojitev - prikaz primera]
  2005
 9. Kocijančič Igor
  Sonography of pleural space in healthy pregnants - preliminary results
  [Ultrazvočni pregled plevralnega prostora pri zdravih nosečnicah - preliminarni rezultati]
  2005
 10. Pikelj Franjo
  Obravnava bolnika po vrnitvi iz tropov: vročina, hepatopatije
  [Approach to a traveller returing from the tropics: fever, hepatopathy]
  2004
 11. Slemenjak Janja; Rezar Leopold; Trampuž Andrej
  SARS - nova nevarnost za zdravstvene delavce
  [SARS - a new risk for health professionals]
  2003
 12. Štabuc Borut; Stevanović Živojin; Tajnšek Tomaž; Janša Rado; Vodopivec Boris; Štepec Srečko; Kocijančič Borut; Markovič Saša
  Eozinofilni gastroenteritis
  [Eosinophilic gastroenteritis]
  2003
 13. Videčnik Jerneja; Zorman Peter
  Klinične in epidemiološke značilnosti bolnikov z erythema migrans
  [Clinical and epidemiological charactersitics of patients with erythema migrans]
  2001
 14. Poljšak-Prijatelj Mateja; Frelih Tatjana; Zimšek Janet; Berce Ingrid; Barlič-Maganja Darja
  Kalicivirusi - povzročitelji epidemičnega gastroenteritisa pri otrocih v vrtcu - izkušnje v Sloveniji
  2001
 15. Kanič Z; Todorovič-Guid M; Roškar Z; Žic L; Bračič K
  Okužba novorojenčkov z virusom herpes simpleks - primer novorojenke s prirojeno okužbo
  [Herpes simpleks virus infection in neonate - the case report of newborn girl with congenital infection]
  1997
 16. Pikelj Franjo; Trampuž Andrej
  Pristop k bolniku z vročino
  [Aproach to febrile patient]
  2000
 17. Pikelj Franjo
  Obdelava bolnika po vrnitvi iz tropov: vročina, povečane bezgavke, povečana vranica
  [Approach to a traveller returning from the tropics: fever, lymphadenopathy, splenomegaly]
  1999
 18. Cijan Andrej
  Prirojene arteriovenske koronarne fistule
  [Congenital coronary artery fistulae]
  1999
 19. Stantič-Pavlinič Mirjana; Logar Jernej
  Epidemiološke in klinične značilnosti kriptosporidioze
  [Epidemiological and clinical characteristics of cryptosporidiosis]
  1999
 20. Verk A; Skok P
  Akutni hepatitis nepojasnjene etiologije
  [Acute hepatitis of unexplained aetiology]
  1995
 21. Gubina M; Ihan A; Ferlan-Marolt V; Tepeš B; Logar-Car G; Križman I
  Helicobater pylori ter naše diagnostične in terapevtske izkušnje
  [Helicobacter pylori and our diagnostical and therapeutical experiences]
  1995
 22. Rode Matjaž
  AIDS: bolezenski znaki v ustni votlini
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko