biomedicina slovenica


"bolezenski znaki" : 15

 1. Denišlič Miro
  Diagnoza multiple skleroze
  2006
 2. Jezeršek Novaković Barbara; Zver Samo; Zajc Metka; Grbič Aleksandra; Škufca Smrdel Andreja Cirila; Vrtačnik-Bokal Eda; Šalamun Vesna; Stržinar Vida; Zadravec-Zaletel Lorna; Pečovnik Matej; Modic Kristina
  Hodgkinov limfom
  2014
 3. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Bolečina v trebuhu in drugi bolezenski znaki ter kazalci aktivnosti vnetja pri otrocih in mladostnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  2008
 4. Hajdinjak Tine; Unuk Sibila
  Perirenalni absces: pregled literature in prikaz primera
  [Perirenal abscess: literature review and case report]
  2011
 5. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Alergija na beljakovine kravjega mleka
  2008
 6. Hlačer Matevž; Rejc-Marko Jana
  Laptospiroza
  2007
 7. Sjekavica Ivica; Batinica Marko; Lušić Mario; Senečič-Čala Irena; Oberman Božidar; Štern-Padovan Ranka
  Communicating saccular pyloroduodenal duplication. Case report
  [Komunikacijska sakularna piloroduodenalna podvojitev - prikaz primera]
  2005
 8. Slemenjak Janja; Rezar Leopold; Trampuž Andrej
  SARS - nova nevarnost za zdravstvene delavce
  [SARS - a new risk for health professionals]
  2003
 9. Štabuc Borut; Stevanović Živojin; Tajnšek Tomaž; Janša Rado; Vodopivec Boris; Štepec Srečko; Kocijančič Borut; Markovič Saša
  Eozinofilni gastroenteritis
  [Eosinophilic gastroenteritis]
  2003
 10. Videčnik Jerneja; Zorman Peter
  Klinične in epidemiološke značilnosti bolnikov z erythema migrans
  [Clinical and epidemiological charactersitics of patients with erythema migrans]
  2001
 11. Poljšak-Prijatelj Mateja; Frelih Tatjana; Zimšek Janet; Berce Ingrid; Barlič-Maganja Darja
  Kalicivirusi - povzročitelji epidemičnega gastroenteritisa pri otrocih v vrtcu - izkušnje v Sloveniji
  2001
 12. Kanič Z; Todorovič-Guid M; Roškar Z; Žic L; Bračič K
  Okužba novorojenčkov z virusom herpes simpleks - primer novorojenke s prirojeno okužbo
  [Herpes simpleks virus infection in neonate - the case report of newborn girl with congenital infection]
  1997
 13. Stantič-Pavlinič Mirjana; Logar Jernej
  Epidemiološke in klinične značilnosti kriptosporidioze
  [Epidemiological and clinical characteristics of cryptosporidiosis]
  1999
 14. Gubina M; Ihan A; Ferlan-Marolt V; Tepeš B; Logar-Car G; Križman I
  Helicobater pylori ter naše diagnostične in terapevtske izkušnje
  [Helicobacter pylori and our diagnostical and therapeutical experiences]
  1995
 15. Rode Matjaž
  AIDS: bolezenski znaki v ustni votlini
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko