biomedicina slovenica


"bolezenskih žarišč" : 1

  1. Lunder M; Podrumac B; Dragoš V; Smrkolj A; Lunder T
    Naše izkušnje pri zdravljenju mikrosporije, 1985-1992
    [The treatment of microsporum canis infection, 1985-1992]
    1995


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko