biomedicina slovenica


"bolezenskih genov" : 1

  1. Liović Mirjana
    Ugotavljanje bolezenskih genov z metodo enoverižnih konformacijskih polimorfizmov DNA
    [Determination of candidate genes by single stranded conformation polymorphism analysis]
    1996


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko