biomedicina slovenica


"bolezenskih okoliščinah" : 1

  1. Boh Marko
    Pomen holesterola HDL v normalnih in bolezenskih okoliščinah ter zdravljenje hipoalfalipoproteinemije
    [The significance of HDL cholesterol in health and disease, and therapy of hypoalphalipoproteinemia]
    2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko