biomedicina slovenica


"bolezenskih povzročiteljev" : 1

  1. Račnik Joško; Trilar Tomi; Zadravec Marko; Slavec Brigita; Marhold Cvetka; Jelovšek Mateja; Vergles-Rataj Aleksandra; Avšič-Županc Tatjana; Zorman-Rojs Olga
    Proučevanje nekaterih bolezenskih povzročiteljev pri prostoživečih pticah pevkah (Passeriformes) ujetih na jesenskem preletu v Sloveniji
    2011


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko