biomedicina slovenica


"bolezenskih procesov" : 10

 1. Skok Pavel
  Submukozni tumorji v zgornji prebavni cevi
  [Submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract]
  2009
 2. Ravnik-Oblak Maja; Lainščak Mitja
  Namerno povzročena hipoglikemija pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zdravljenih z inzulinom
  [Intentional hypoglycaemia in diabetic patients treated with insulin]
  2007
 3. Popov Todor A
  Assessing of inflammation in asthma
  [Ocenjevanje vnetja pri astmi]
  2004
 4. Ermenc B; Ačko M
  POMEN HISTOMORFOLOŠKE OBDELAVE ZOBNIH IN USTNIH BOLEZENSKIH PROCESOV V EPIDEMIOLOŠKIH RAZISKAVAH
  1981
 5. Ermenc B; Ačko M; Jožef J
  POMEN HISTOMORFOLOŠKE OBDELAVE ZOBNIH IN USTNIH BOLEZENSKIH PROCESOV V EPIDEMIOLOŠKIH RAZISKAVAH
  1981
 6. Brenčič Erika
  Prikaz najbolj pogostih bolezenskih procesov v spodnjem abdomnu
  1999
 7. Miloševič Zoran
  Nevroradiološke preiskave pri znotrajlobanjskih bolezenskih procesih, ki povzročajo glavobol
  [Neuroradiological examinations in intracranial diseases which cause headache]
  2000
 8. Podboj Jernej; Boršoš Imre; Kurent Zoran
  Endoskopski posegi v očnicah
  [Endoscopic surgery of the orbits]
  2000
 9. Kogoj Aleš
  Dementni bolnik v splošni praksi
  [Patient with dementia in general practice]
  1997
 10. Takač I
  Osnove anatomije, fiziologije in patologije dojke
  [The basics of breast anatomy, physiology and pathology]
  1996


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko