biomedicina slovenica


"bolezenskih proteomov" : 1

  1. Kočevar Nina; Komel Radovan
    Preiskava bolezenskih proteomov z dvodimenzionalno gelsko elektroforezo in masno spektrometrijo
    [Disease proteome analysis with two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry]
    2008


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko