biomedicina slovenica


"bolezenskih simptomov" : 6

 1. Pivec Nina; Serdinšek Tamara; Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Pogostost bolezenskih simptomov pri odraslem prebivalstvu Slovenije in dejavniki, ki so povezani z njihovim pojavljanjem
  [Prevalence of disease symptoms in Slovenian adult population and factors associated with their prevalence]
  2014
 2. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Pogostost in trajanje različnih bolezenskih simptomov pri slovenskih starostnikih
  [Prevalence and duration of various symptoms in elderly Slovenian population]
  2012
 3. Rode Matjaž; Oblak Samo
  Spremembe v ustni votlini pri motnjah hranjenja - opis primera
  [Eating disorders: dental implications - case report]
  2003
 4. Pikelj Franjo; Trampuž Andrej
  Pristop k bolniku z vročino
  [Aproach to febrile patient]
  2000
 5. Avguštin Cveta; Premik Marjan
  Preizkus modela za merjenje zdravja v mestni občini Celje
  [A test of health measuring model in the municipality of Celje]
  1998
 6. Trampuž Andrej; Jereb Matjaž; Muzlovič Igor
  Srbeča kožna sprememba po bivanju v tropih: prikaz dveh kliničnih primerov in pregled literature
  [Itchy skin lesion after staying in the tropics: two clinical case reports and review of the literature]
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko