biomedicina slovenica


"bolezenskih sindromih" : 1

  1. Podlesnikar Tomaž; Gričar Marko
    Zavajajoče EKG spremembe pri prsni bolečini: prikaz primera
    [Misleading ECG changes in acute chest pain: case report]
    2012


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko