biomedicina slovenica


"bolezenskih situacij" : 1

  1. Rakovec-Felser Zlatka; Gorišek Borut
    Psihosocialna obremenjenost bolnic z ginekološkim malignomom
    [Psychological burdening of patients with gynecologic malignoma]
    1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko