biomedicina slovenica


"bolezenskih značilnostih" : 1

  1. Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Z
    Nekatere značilnosti bolnikov s shizofrenijo in blodnjavimi motnjami ob sprejemu v psihiatrično bolnišnico
    [Some characteristics of patients with schizophrenia and delusional disorders at admission to psychiatric hospital]
    1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko