biomedicina slovenica


"bolezenskih znamenj" : 5

 1. Brzin Jernej; Petrovič Nataša; Boben Jana; Hren Matjaž; Kogovšek Polona; Mehle Nataša; Žežlina Ivan; Seljak Gabrijel; Ravnikar Maja
  Fitoplazme na sadnem drevju
  [Fruit tree phytoplasmas]
  2005
 2. Boben Jana; Peterka Matjaž; Kramberger Petra; Cankar Katarina; Petrovič Nataša; Štrancar Aleš; Ravnikar Maja
  Določanje ToMV virusa v vodah s PCR v realnem času
  [Detection of ToMV virus in water using real-time PCR]
  2005
 3. Seljak Gabrijel; Dreo Tanja; Ravnikar Maja
  Breskova bakterijska pegavost (Xanthomonas arboricola pv. pruni) v nasadih breskev in sliv v Sloveniji
  [Bacterial spot of peaches (Xanthomonas arboricola pv. pruni) in peach and plum orchards in Slovenia]
  2002
 4. Vozelj Nataša; Petrovič Nataša; Pompe-Novak Maruša; Tušek Magda; Mavrič Irena; Ravnikar Maja
  Najpogostejši virusi na izbranih okrasnih rastlinah in vrtninah v Sloveniji
  [The most frequent viruses on selected ornamental plants and vegetables in Slovenia]
  2003
 5. Borko Črtomir
  Pomen lymske borelioze za živali in primerjava bolezenskih znamenj pri različnih živalskih vrstah
  2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko