biomedicina slovenica


"bolezenskim in" : 1

  1. Kavčič Barbara; Burger Helena; Goljar Nika
    Preizkus seznama izbranih kategorij MKF v ambulanti za protetiko in ortotiko
    [Testing the list of ICF categories in an outpatient service for prosthetics and orthotics]
    2010


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko