biomedicina slovenica


"bolezenskim prepoznavanjem" : 1

  1. Kranjec Igor
    Restenoziranje po perkutani transluminalni koronarni angioplastiki
    [Restenosis after percutaneus transluminal coronary angioplasty]
    1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko