biomedicina slovenica


"bolezenskim stanjem" : 2

 1. Kirar-Fazarinc Irena; Kravanja Miloš; Markelc Mateja; Rudolf Andreja; Šelb Jožica
  Vitalna statistika
  [Vital statistics]
  2000
 2. Rakovec-Felser Zlatka; Gorišek Borut
  Psihosocialna obremenjenost bolnic z ginekološkim malignomom
  [Psychological burdening of patients with gynecologic malignoma]
  1998


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko