biomedicina slovenica


"bolezenskima stanjama" : 1

  1. Remškar Zlata; Mušič Ema
    Poklicna astma - prikaz dveh bolnikov s preobčutljivostjo na toluendiizocianat
    [Occupational asthma - two case reports with hypersensitivity to toluendiisocyanat]
    1999


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko