biomedicina slovenica


"bolezenskimi štadiji" : 1

  1. Petrič Primož; Budihna Marjan; Šmid Lojze
    Rezultati zdravljenja karcinoma ustne votline z radikalnim ali pooperacijskem obsevanjem na Onkološkem inštitutu v Ljubljani
    [Results of treatment of oral cavity carcinoma with radical or postopertaive radiotherapy at the Institute of oncology in Ljubljana]
    2004


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko