biomedicina slovenica


"bolezenskimi znamenji" : 7

 1. Pirc Manca; Dreo Tanja; Rupnik Maja; Gorkink-Smits Peggy PMA; Janse Jaap D; Ravnikar Maja
  Pseudomonas ssp. na vzorcih z bolezenskimi znamenji ožiga
  [Pseudomonas ssp. from samples with blight symptoms]
  2005
 2. Mehle Nataša; Tušek-Žnidarič Magda; Ravnikar Maja
  Virusi na paradižniku v Sloveniji
  [Viruses infecting tomato in Slovenia]
  2005
 3. Pirc Manca; Dreo Tanja; Rupnik Maja; Gorkink-Smits PMA; Janse Jaap D; Ravnikar Maja
  Pseudomonas ssp. na vzorcih z bolezenskimi znamenji ožiga
  [Pseudomonas ssp. from samples with blight symptoms]
  2005
 4. Petrovič Nataša; Boben Jana; Ravnikar Maja
  Laboratorijsko testiranje trsnih rumenic v Sloveniji kaže na splošno prisotnost rumenice tipa počrnelosti lesa
  [Laboratory testing of grapevine yellows in Slovenia indicates a widespread presence of Bois noir]
  2004
 5. Štebih Dejan; Dreo Tanja; Demšar Tina; Blatnik Aleš; Petrovič Nataša; Ravnikar Maja
  Določanje in identifikacija bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v okuženi hruški
  [Detection and identification of Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. in infected pear tree]
  2003
 6. Ravnikar Maja; Dreo Tanja; Blatnik Aleš; Demšar Tina
  Laboratorijsko določanje bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow in sod.
  [Laboratory diagnosis of Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]
  2002
 7. Krajnc O; Vogrin B; Hajdinjak D; Molan-Štiglic M; Vogrin M
  Pediater na sekundarni ravni ter otrok in mladostnik z rakom
  [The role of the paediatrician at the secondary level in treating the child and adolescent cancer patient]
  2002


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko