biomedicina slovenica


"bolezensko prizadeze" : 1

  1. Vujkovac Bojan; Šabovič Mišo; Verovnik Franc; Benko Davorin; Cokan Andreja; Špegel Milan; Kotnik Jožica; Kotnik Franc; Rubin Ivo; Hughes Derralyn A
    Priporočila za odkrivanje in zdravljenje Fabryjeve bolezni v Sloveniji
    [Recommendation for diagnosis and treatment of Fabry's disease in Slovenia]
    2006


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko