biomedicina slovenica


"bolezensko spremenjeni" : 5

 1. Flis Vojko; Matela Jože; Marčun-Varda Nataša
  Sindrom srednjega dela aorte
  [Midaortic syndrome]
  2008
 2. Flis Vojko; Matela Jože; Marčun-Varda Nataša
  Sindrom srednjega dela aorte
  2008
 3. Mikek Kristina; Pfeifer Vladimir; Hawlina Marko
  Morphology of corneal nerves in healthy corneas using confocal microscopy: examples of different pathological characteristics in diseased corneas
  [Morfologija živčnega nitja v zdravi roženici, posneta s konfokalnim mikroskopom: primeri patoloških sprememb v bolezensko spremenjeni roženici]
  2004
 4. Hvala A
  Izvencelične fibrilarne strukture v neprizadetih in bolezensko spremenjenih ledvičnih telescih
  [Extracellular fibrillary structures in intact and pathologically involved glomeruli]
  1994
 5. Hvala A
  Ekstracelularne fibrilarne strukture v normalnih in bolezensko spremenjenih ledvicah
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko