biomedicina slovenica


"bolezensko vnetih" : 1

  1. Šuškovič Stanislav
    Zgodnje odkrivanje kronične obstruktivne bolezni: ali se splača in kako to naredimo?
    [Early diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease: is it cost-effective and how can it be accomplished?]
    2003


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko