biomedicina slovenica


"kirurška tehnika" : 25

 1. Rems Miran; Kalan Gregor; Kunstelj Andrej; Jemec Marko; Dolenc Matej
  Ekstralevatorna abdominoperinenalna ekscizija - nova ali stara metoda?
  [Extralevator abdminoperineal excision - new or old operation?]
  2016
 2. Vittori Alenka; Bošnjak Roman
  Resection of deep-seated brain lesions with the use of an expandable soft tubular retractor - case series
  2015
 3. Bošnjak Roman; Vittori Alenka; Benedičič Mitja
  Endoscopic endonasal approach to medial and lateral par[!]sellar pituitary adenomas, selected suprasellar craniopharyngiomas and meningiomas and other skull base lessions
  2015
 4. Cvjetičanin Branko
  LLETZ-kirurška tehnika
  2014
 5. Kališnik Jurij-Matija
  Zamenjava mitralne zaklopke
  2012
 6. Kočar Miha
  Periapikalna kirurgija - kirurška tehnika
  2011
 7. Kovačič Ladislav
  Artroskopsko asistirano zdravljenje kronične akromioklavikularne sindezmolize s presadkom kite semitendinozusa - kirurška tehnika in prvi rezultati
  2011
 8. Svetec Matej; Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan
  Koblacija - nova kirurška tehnika na ORL oddelku UKC Maribor (koblacijska tozilektomija - pogost poseg pri otrocih v splošni anesteziji)
  2009
 9. Klokočovnik Tomislav
  Myocardial revascularization without cardiopulmonary bypass through a ministernotomy
  [Premostitvena operacija na venčnih arterijah skozi ministernotomijo brez zunajtelesnega krvnega obtoka]
  2007
 10. Kobilica Nina; Kavalar Rajko; Horvat Matjaž
  Vnetje slepiča
  [Appendicitis]
  2006
 11. Kobal Borut; Rakar Stelio; Omahen Andrej; Cvjetičanin Branko; Meglič Leon; Barbič Matija
  Primerjava laparoskopskega in klasičnega kirurškega zdravljenja bolnic z endometrijskim karcinomom
  [A comparison of laparoscopic surgery with classic open procedure in endometrial cancer]
  2003
 12. Pevec Teodor; Smrkolj Vladimir; Veselko Matjaž
  Zadaj omejena notch-plastika: klinične izkušnje z drugačno postavitvijo femoralnega kanala pri artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi s presadkom kite pogačice s pripadajočima kostnima narastiščema
  [Posteriorly limited notchplasty: clinical experience with a different femoral tunnel orientation for arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction using a patellar tendon graft with its bone attachments]
  2003
 13. Pfeifer Vladimir; Mikek Kristina
  Ectopic lens extraction in children
  [Kirurško zdravljenje ektopične leče pri otrocih]
  2002
 14. Podboj Jernej; Boršoš Imre; Kurent Zoran
  Endoskopski posegi v očnicah
  [Endoscopic surgery of the orbits]
  2000
 15. Friedrich Jean Paul
  Endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy
  [Endonazalna endoskopska dakricistorinostomija]
  2000
 16. Fischinger Janez
  Rekonstrukcija defektov prednjega dela ustnega dna s centralnim otočnim vezanim režnjem jezika
  [Reconstruction of anterior floor of the mouth defects with a central island pedicled tongue flap]
  2000
 17. Tanović H; Akšamija G
  Valorizacija zapletov pri laparoskopskih holecistektomijah v začetnem obdobju na kliniki za abdominalno kirurgijo KCU Sarajevo
  [Evaluation of complications in the initial series of laparoscopic cholecystectomies done at the Department of abdominal surgery, Sarajevo]
  1999
 18. Pompe Franc
  Centralni venski katetri s podkožnim prekatom: tehnične značilnosti, indikacije, kirurška tehnika in zapleti
  1999
 19. Geršak Borut; Trobec Roman; Krisch Igor
  The effect of various clamping pressures on endothelium medated vascular relaxation: a pharmacological study
  [Vpliv tlakov žilne prijemalke na kontraktilno/relaksacijsko sposobnost obročkov torakalne aorte: farmakološka študija]
  1998
 20. Podboj Jernej
  Endoskopska kirurgija mukoke lobnosnih votlin
  [Endoscopic surgery for mucoceles of the paranas al sinuses]
  1997
 21. Plouzhnikov Marius S; Lopotko Anatoly I
  Analysis of the voice function following Nd:YAG contact laser surgery
  [Analiza glasovne funkcije po Nd:YAG kontaktnem laserskem kirurškem posegu]
  1996
 22. Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha; Gros Anton; Podboj Jernej; Lavrenčak Boštjan
  Uspeh zdravljenja izlivnega vnetja srednjega ušesa z adenoidektomijo z endoskopskim nadzorom
  [Results of treatment of secretory otitis media with adenoidectomy with endoscopic control]
  1996
 23. Antolič V; Baebler B
  Zdravljenje prirojenega ekvinovarusa: kirurška tehnika
  [Treatment of congenital clubfoot: surgical technique]
  1995
 24. Pfeifer Vladimir; Schwartzbartl-Grošelj Marija-Ana
  Perforativna keratoplastika
  [Penetrating keratoplasty]
  1996
 25. Tršinar Bojan
  Kirurgija presaditve ledvic
  [Surgery of kidney transplantation]
  1996


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko