biomedicina slovenica


"kirurškega bolnika" : 107

 1. Kodela Aleš; Menih Marija
  Dileme pri trombolizi kirurškega bolnika - predstavitev primerov
  [Thrombolysis dillema and surgical patient - case reports]
  2015
 2. Grace Simona; Skrbiš Simona
  Zdravstvena nega pri kirurški odstranitvi kožnih znamenj in ostalih kožnih sprememb
  2009
 3. Sever Martin; Bregar Branko
  Specializations in nursing
  [Specializacije v zdravstveni negi]
  2015
 4. Fošnarič Lidija
  Zdravstvena nega kirurškega bolnika v sodobni kirurgiji - problemi, izzivi in priložnosti za prihodnost
  2013
 5. Semenič Danijela; Smrke Dragica; Rožman Primož
  Zdravljenje kirurškega bolnika s trombocitnim gelom
  2013
 6. Dacinger Darja
  Pooperativno okrevanje kardiokirurškega bolnika - predstavitev protokola
  2012
 7. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Kdo je odgovoren za kronično bolečino po operaciji?
  [Who is responsible for chronic postoperative pain?]
  2009
 8. Bošnjak Roman
  Transfenoidne in transkranialne operacije hipofiznih adenomov
  2009
 9. Rijavec Irma
  Celovita in kompetentna zdravstvena nega kirurškega bolnika: zbornik predavanj; 2009 dec 10; Ljubljana
  2009
 10. Kodila Vera
  Analgezija in sedacija mehansko ventiliranega kirurškega bolnika v enoti intenzivne terapije
  2009
 11. Lipovšek Matej
  Pomen timske obravnave nevrokirurškega bolnika
  2008
 12. Kamenik Mirt
  Metabolizem kirurškega bolnika
  2006
 13. Bitenc Nada; Klančnik-Gruden Maja; Medvešček-Smrekar Maja; Jaklič Asja
  Predstavitev učne delavnice proces zdravstvene nege v praksi
  2006
 14. Straunik Miroslava
  Možnosti sodelovanja med Visoko šolo za zdravstvo in klinično prakso na področju izobraževanja o dokumentaciji
  2006
 15. Škrabl Nika
  Dokumentacija kot element kakovosti v zdravstveni negi
  2006
 16. Istenič Irena
  Osnovna načela dokumentiranja
  2006
 17. Naka Sandra
  Pomen dokumentacije v zdravstveni negi
  2006
 18. Rijavec Irma
  Zbornik predavanj Dokumentiranje v procesu zdravstvene nege kirurškega bolnika; 2006 apr 20; Ljubljana
  2006
 19. Rotovnik-Kozjek Nada; Kmet Dragica; Mlakar-Mastnak Denis; Kranjec Marjana
  Ocena rizika podhranjenosti kirurškega bolnika v anestezijski ambulanti
  2005
 20. Kunčič-Mandelc Judita; Barovič Vesna
  Dnevna bolnišnica
  [Outpatient surgery]
  2005
 21. Medved Helena
  Delo v enodnevni bolnišnici Splošne bolnišnice Novo mesto
  2005
 22. Krošelj-Naumov Slavica; Rešetič Jožica
  Uvajanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 v Splošni bolnišnici Novo mesto
  2005
 23. Seničar Zdenka
  Zdravstvena nega pacienta pri artroskopiji
  2005
 24. Kavčič Gregor
  Artroskopija gležnja
  2005
 25. Hussein Mohsen
  Artroskopska oskrba intraartikularnih zlomov kolena
  2005
 26. Rešetič Jožica
  Vloga medicinske sestre pri antikoagulantni terapiji
  2005
 27. Gradecki Iztok
  Antiagregacijska in antikoagulantna terapija pri perifernih žilnih boleznih
  2005
 28. Štubler Mira
  Zdravstvena nega po operaciji in svetovanje glede zdravega načina življenja
  2005
 29. Šikovec Andrej
  Kirurško zdravljenje zožitve notranje karotide in anevrizme arterij
  2005
 30. Steklasa Jože
  Kirurško zdravljenje periferne arterijske obstruktivne bolezni (PAOB)
  2005
 31. Cotič Suzy; Pogačar Alenka
  Priprava bolnika na endovaskularne posege
  2005
 32. Kos Vanja
  Endovaskularni posegi pri zdravljenju žilnih bolezni
  2005
 33. Plut Marija
  Vloga medicinske sestre pri invazivni diagnostiki
  2005
 34. Tomažič Mojca
  Invazivne preiskovalne metode žilnih obolenj
  2005
 35. Krajačič Boris
  Ultrazvočne preiskave pri žilnih obolenjih
  2005
 36. Hribar Petra
  Vloga medicinske sestre pri neinvazivni diagnostiki
  2005
 37. Steklasa Jože
  Neinvazivna diagnostika perifernih arterijskih žilnih obolenj
  2005
 38. Šikovec Andrej
  Diagnostika žilnih obolenj
  2005
 39. Rijavec Irma
  Zbornik predavanj Kakovost zdravstvene nege kirurškega bolnika v Splošni bolnišnici Novo mesto; 2005 sep 22-23; Novo mesto
  2005
 40. Popovič Stanka; Satler Irena; Kazić Smiljana
  Zdravstvena nega transplatiranega bolnika na kliničnem oddelku
  2004
 41. Rebec Doroteja
  Kategorizacija bolnikov po zahtevnosti zdravstvene nege - prikaz stanja v Splošni bolnišnici Izola
  2004
 42. Zadel Aleksander
  Supervizija - izkušnje pri delu z medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki v SB Izola
  2004
 43. Trafela Sonja
  Vloga anestezijske medicinske sestre pri pripravi bolnika na operacijo
  2004
 44. Felice Žiža
  Laparoskopska kirurgija širokega črevesa in danke
  2004
 45. Božič Jasmina
  Zdravstvena nega bolnika s torakalno drenažo
  2004
 46. Peroša Duilio
  Torakalna drenaža
  2004
 47. Hrvatin Katjuša
  Zdravstvena nega bolnika pred in po operaciji ščitnice
  2004
 48. Uršič-Polh Alenka
  Operacije ščitnic in obščitnice
  2004
 49. Anonymous ;
  Zbornik predavanj Zdravstvena nega kirurškega bolnika v Splošni bolnišnici Izola - vloga in pomen skozi čas in prostor; 2004 sep 23-24; Portorož
  2004
 50. Knuplež Sabina; Križanec Brigita
  Zdravstvena nega kirurškega bolnika z razjedo goleni
  2004
 51. Zavec Breda; Vidovič Zdravko
  Dokumentiranje akutne bolečine po VAS lestvici
  2003
 52. Kozel Julijana
  Vodenje in merjenje akutne ter kronične bolečine z VAS lestvico
  2003
 53. Kropfl Jasmina; Zorko Olga
  Priprava bolnika na abdominalno operacijo (laparoskopska holecistektomija): (načrtovan sprejem, učinek operacije, priprava po metodi PZN)
  2003
 54. Bricelj Marko
  Laparoskopsko zdravljenje žolčnih kamnov
  2003
 55. Sok Helena
  Primerjava funkcije kolenskega sklepa po rekonstrukciji sprednje križne vezi z dvema vrstama vsadkov
  2003
 56. Majcen Jana; Majcenovič Darja; Munda Darja
  Vloga medicinske sestre - zdravstvena nega bolnika po artroskopski operaciji
  2003
 57. Toš Aljoša
  Artroskopija - kdaj in zakaj?
  2003
 58. Kobentar Radojka; Gorše-Muhič Marija
  Zdravstvena nega z vidika varnosti pri nemirnem bolniku
  2003
 59. Petkovšek-Gregorin Romana
  Rehabilitacijska nega bolnika po amputaciji spodnjega uda
  2003
 60. Haložan Marija
  Psihična travma pri amputaciji okončine
  2003
 61. Galinec Natalija
  Poročilo o zdravljenju diabetične noge v bolnišnici Ptuj
  2003
 62. Rašl Metka
  Obravnava diabetične noge v ambulanti za sladkorne bolnike
  2003
 63. Anonymous ;
  Zbornik predavanj "Zdravstvena nega v skrbi za kirurškega bolnika"; 2003 sep 18-19; Ptuj
  2003
 64. Pevec Teodor
  Kirurška obravnava problema diabetičnega stopala
  2003
 65. Djekić Bernarda
  Sodobni materiali pri oskrbi kirurških ran
  2002
 66. Djekić Bernarda
  Zdravstvena nega bolnika po vstavitvi srčnega spodbujevalnika
  2002
 67. Sazonov Amalija
  Zdravstvena nega bolnika z zlomom kolka na ekstenziji / obravnava po procesu zdravstvene nege
  2002
 68. Lužnik Marijan
  Minimalno invazivni operativni pristop pri zdravljenju stresne urinske inkontinence pri ženskah
  2002
 69. Zorec Jelka
  Dijakom prijazen praktični pouk
  2002
 70. Purg Lidija
  Komunikacija in praktični pouk
  2002
 71. Senekovič Marjana
  Vključevanje bodočega tehnika zdravstvene nege v pripravo na operacijo
  2002
 72. Bezjak Anita
  Vključevanje enot CIIM in endoskopije pri praktičnem pouku
  2002
 73. Rozman Marija
  Dinamika pouka pri predmetu Zdravstvena nega za poklic zdravstveni tehnik
  2002
 74. Žnidarec-Žagar Lidija
  Stresne situacije v šoli
  2002
 75. Babič Darinka
  Vključevanje projekta Zdrava šola v predmet Vzgoja za zdravje
  2002
 76. Babič Darinka
  Zbornik predavanj strokovnega seminarja Novosti v zdravstveni negi kirurškega bolnika in izkušnje srednjega zdravstvenega izobraževanja; 2002 sep 27-28; Slovenj Gradec
  2002
 77. Zdravič Franjo
  Prehrana kirurškega bolnika
  1959
 78. Hrovat Vilko
  Transport kirurškega bolnika in poškodovanca
  2000
 79. Mlakar Jelka
  Preprečevanje dejavnikov tveganja v zdravstveni negi kirurškega bolnika
  1999
 80. Šalehar Anamarija
  Specifičnosti zdravstvene nege onkološkega kirurškega bolnika
  2000
 81. Derganc Metka; Čižman Milan; Grosek Štefan
  Antibiotično zdravljenje otroka - kirurškega bolnika
  2001
 82. Primožič Janez; Grosek Štefan; Vidmar Ivan; Kalan Gorazd; Kosin Miro; Arnež Zoran; Eržen Janez; Derganc Metka; Kovač Anica; Janičijevič Zdenka; Petreska Mirjana
  Dolgotrajna zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO) pri zdravljenju otroka - kirurškega bolnika
  2001
 83. Gostiša A; Derganc M
  Problem prehrane otroka - kirurškega bolnika
  1985
 84. Markovič S
  Prehrana kirurškega bolnika z jetrno okvaro
  1985
 85. Orel J
  Prognostični pomen nedohranjenosti za kirurškega bolnika
  1985
 86. Pokorn D
  Temeljna načela prehrane kirurškega bolnika
  1985
 87. Kornhauser P
  Intenzivno zdravljenje otroka - kirurškega bolnika. Uvodne misli
  1984
 88. Štefančič M
  Rehabilitacija kirurškega bolnika v Zavodu za rehabilitacijo
  1983
 89. Zajec J
  Medicinska rehabilitacija kirurškega bolnika v zdravstvenem domu. Uvodne misli
  1983
 90. Brenčič M
  Pred- in pooperativna fizioterapija kirurškega bolnika
  1983
 91. Popović M; Pilih R; Topolič M
  Intenzivno zdravljenje kirurškega bolnika v komi pri kraniocerebralnih poškodbah
  1981
 92. Frandovec F; Miksić K; Zabavnik Z
  Enteralna prehrana s tanko hranilno sondo kot alternativa totalne parenteralne prehrane kirurškega bolnika
  1981
 93. Arko-Mihev D
  Terapija in postopki pri določanju ledvične funkcije težkega kirurškega bolnika v enoti za intenzivno terapijo
  1981
 94. Poljšak Z; Jurkovič V
  Intenzivno zdravljenje kirurškega bolnika
  1981
 95. Ivanuša Antonija; Železnik Danica
  Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika: izbrana področja
  2000
 96. Rebevšek Marija
  Predoperativna in pooperativna zdravstvena nega onkološkega kirurškega bolnika
  1997
 97. Kermavnar Nataša
  Posebnosti nege nevrokirurškega bolnika
  1998
 98. Rebevšek M
  Predoperativna in pooperativna nega onkološkega kirurškega bolnika
  1995
 99. Uršič H
  Specifičnosti zdravstvene nege onkološkega kirurškega bolnika
  1996
 100. Sakelšek-Jeras L
  Zdravila za respiracijsko zdravljenje kirurškega bolnika
  1995

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko