biomedicina slovenica


"urgent medical" : 32

 1. Sever Martin; Bregar Branko
  Specializations in nursing
  [Specializacije v zdravstveni negi]
  2015
 2. Zafošnik Uroš
  Posebnosti triaže v nujni medicinski pomoči s primeri
  [Special features of triage in urgent medical help case studies]
  2013
 3. Erman Andreja
  Hitosan in možna uporaba v medicini
  [Chitosan and its possible use in medicine]
  2011
 4. Klemenc-Ketiš Z; Kersnik J; Eder K; Colarič D
  Factors associated with health-related quality of life among university students
  2011
 5. Ilijaž Rade; Hudomalj Emil
  Elektronski posvet med zdravstvenim osebjem in uporabnikom zdravstvene storitve
  [Email consultation between health professionals and a user of health services]
  2007
 6. Jus Aleksander
  Kakovost v delu centra za nujno medicinsko pomoč
  [Quality at work in an centre for urgent medical help]
  2007
 7. Jus Aleksander; Herga Zlatko
  Komunikacija v centru za nujno medicinsko pomoč
  [Communication in an emergency centre for urgent medical help]
  2006
 8. Jus A
  Psyhical strains and burn-out syndrome in the urgent medical centres Celje, Ljubljana and Maribor
  2006
 9. Čekon Tina; Šmon Mateja; Štigl Petra
  Urgentna stanja v ortopediji - premestitev pacienta z akutnim discitisom v drugi zdravstveni zavod
  [Urgent conditions in orthopaedics - transfer of a patient with discitis acuta to secondary medical centre]
  2006
 10. Mitrović Goran; Bolič Stojan
  Politravma na terenu in sodelovanje NMP in HNMP - prikaz primera
  [Prehospital polytrauma and cooperation between ground and helicopter EMS - case report]
  2006
 11. Kupnik D
  Poškodbe pri otrocih
  [Injuries in children]
  2004
 12. Grmec Š
  Organizacija nujne medicinske pomoči v Mariboru
  [Organisation of urgent medical help in Maribor]
  2004
 13. Bigec M
  Pediater, pediatrična urgentna stanja in organizacija dežurne službe za otroke in mladostnike
  [Paediatrician, paediatric emergency states and organization of out patient emergency service for children and adolescents]
  2004
 14. Anderle Vojko
  Priprava ekipe NMP na prihod helikopterja
  [Preparation of group EMS personnel for helicopter arrival]
  2004
 15. Kozar Branko
  Vključevanje zasebnih izvajalcev v reševalno dejavnost
  [Including of private performers in rescue action]
  2003
 16. Božiček Franc
  Izkušnja zdravnika na podeželju v zvezi z nudenjem nujne medicinske pomoči HIV pozitivnem bolniku
  [Experience of a general practitioner in rural area with emergency medical care of a HIV positive patient]
  2002
 17. Gorjup Vojka; Tadel-Kocjančič Špela
  Lajšanje bolečine v urgentni internistični ambulanti
  [Pain relief in medical emergency department]
  2002
 18. Kristl Maja; Vuga Vanja
  Poškodbe in preobremenitve športnikov - javnozdravstveni problem
  [Injuries and overuse syndromes in sportsmen - the problem of public health]
  2001
 19. Humar Bogomir
  Predbolnišnična obravnava poškodovanca z rano, v kateri je tuje telo
  [Management of injured person with an impaled object in the two wound outside hospital]
  2001
 20. Bunc M; Starc R; Podbregar M; Bručan A
  Conversion of atrial fibrillation into a sinus rhythm by coronary angioplasty in a patient with acute myocardial infarction
  2001
 21. Špilek Andreja; Stare Slavica; Divjak Slava
  Triažiranje bolnikov in ogroženost zdravstvenih delavcev v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči (SNMP)
  [Medical care of patients and endangerment of medical staff at the policlinic of general and urgent medical care (PGUMC)]
  2000
 22. Kecman Jelena; Krajnc Tanja
  Predstavitev sprejemno triažne ambulante in postopki pri obravnavi nosečnice in porodnice
  [Admission, triage and procedures in pregnant women]
  2000
 23. Oblak-Piltaver Nevenka; Andoljšek Danijel; Kočan Esad
  Nudenje nujne medicinske pomoči na težko dostopnem terenu - prikaz primera in problemi
  [Application of urgent medical treatment in areas with difficult access - case report and problems]
  2000
 24. Ulčar Irma; Muster Ilgo
  Problematika v urgentni ambulanti pri bolnikih s kroničnimi boleznimi in socialnimi stiskami
  [Management of patients with chronic disease and social problems in emergency department]
  1999
 25. Bručan Andrej
  Diferencialna diagnoza prsne bolečine
  [Differential diagnosis of chest pain]
  1999
 26. Kramar Janez
  Pomen verige preživetja: (praktična primera)
  [Role of chain survival: two case reports]
  1998
 27. Posavec Anton
  Urgentna zdravila v tovarniško pripravljenih brizgalkah
  [Emergency drugs in prefilled syringes]
  1998
 28. Kramar J
  Idejni projekt o izobraževanju zdravstvenih tehnikov - reševalcev
  [EMT education project]
  1996
 29. Kavčič S
  Prikaz sodelovanja nujne medicinske pomoči I. stopnje s predhospitalno enoto
  [Cooperation of first degree EMS with a pre-hospital unit: a case report]
  1995
 30. Žmavc A
  Nujna medicinska pomoč pri težjih poškodbah
  [Urgent medical care in major trauma]
  1993
 31. Košir T
  Naloge družbe v akciji minus 10 procentov
  1990
 32. Armeni C
  Ljubljana kot središče republiške mreže nujne medicinske pomoči
  [Ljubljana as a republican network center for urgent medical aid]
  1989


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko