biomedicina slovenica


"urgentna medicina" : 1526

 1. Zadel Topić Sabina; Mekiš Dušan
  Uporabnost ultrazvočne metode pri ocenjevanju lege dihalne cevke po urgentni vstavitvi v predbolnišničnem okolju
  2017
 2. Vindišar Franci
  Pediatrični urgentni center v Urgentnem centru Celje
  [Pediatric emergency center in Emergency centre Celje]
  2017
 3. Beović Bojana; Lejko-Zupanc Tatjana; Tomažič Janez; Strle Franc; Čižman Milan
  Stopenjska diagnostika in zdravljenje pogostih okužb
  2017
 4. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Nujna stanja v infektologiji
  2017
 5. Prosen Gregor
  Zbornik 4. šole urgence, Bled, Slovenija, 2. in 3. desember 2016
  2016
 6. Ferk Urška; Rajapakse Renata; Klemenc-Ketiš Zalika; Kolšek Marko
  Sodelovanje zdravnikov družinske medicine v sistemu nujne medicinske pomoči
  2016
 7. Fink Andrej
  Vaja množične nesreče Stožice 2016 - prehospitalni del
  [Mass casualty incident drill Stožice 2016 - prehospital environment]
  2016
 8. Cestar Iva; Strnad Matej; Šober Grega
  Poznavanje zdravil med reševalci
  [Medicines knowledge of EMS technicians]
  2016
 9. Rataj Andreja; Strnad Matej; Rečnik Gregor
  Spondilodiscitis - še ena bolečina v križu
  [Spondilodiscitis - another low back pain]
  2016
 10. Jus Aleksander
  Najpogostejši vzroki za posredovanje ekip NRV pri pacientih s kroničnimi obolenji
  [Most frequent causes of intervention teams emergency ambulance in patients with chronic diseases]
  2016
 11. Klemen Petra; Čander Darko
  Crush sindrom - pasti in zmote pri oskrbi
  [Pitfalls and mistakes in treatment of crush syndrome]
  2016
 12. Cestar Iva; Dukić Vuković Tanja
  Vročinski epileptični status pri otroku - prikaz primera
  [Febrile status epilepticus in child - case report]
  2016
 13. Špindler Mateja
  Množične nesreče - optimalna obravnava poškodovancev na terenu
  [Major incidents - optimal treatment of injured on the scene]
  2016
 14. Križmarić Miljenko; Žunkovič Lidija
  Kako avtomatski zunanji defibrilator prepozna ventrikularno tahikardijo brez pulza
  [How AED recognizes ventricular tachycardia without pulse]
  2016
 15. Frangež Maja; Kamenik Mirt
  Primerjava uspešnosti pouka temeljnih postopkov oživljanja na klasičen način in s pristopom štirih korakov pri študentih prvega letnika medicine
  2016
 16. Popovič Milan
  Dileme v klinični sliki pri poškodbah glave
  [Dilemmas in the clinical condition of head injuries]
  2016
 17. Tršan Jure; Tršan Uroš
  Stres in reševanje življenja
  [Stress and saving lives]
  2016
 18. Tršan Jure; Novak Jerman Darinka
  Stres in reševanje življenja
  2015
 19. Vajd Rajko; Rajapakse Renata
  Zbornik predavanj
  2008
 20. Kunstelj Andrej
  Sodelovanje GRZS (Gorsko reševalne zveze Slovenije) in Splošne bolnišnice Jesenice
  2010
 21. Prlja Andrej
  Sum na sindrom kavde - potencialni organizacijski problemi manjših bolnišnic
  2010
 22. Vajd Rajko; Gričar Marko
  Urgentna medicina
  [Emergency medicine]
  2016
 23. Zafošnik Uroš; Komatar Irena; Kolander Tadeja
  In situ simulacija
  [In situ simulation]
  2016
 24. Zafošnik Uroš; Grmek Martinjaš Tatjana
  S simulacijami v zdravstvu do boljših rezultatov pri obravnavi vitalno ogroženega otroka
  [Training in simulation center / severely sick child (sim baby)]
  2016
 25. Dobaja Mojca; Brvar Miran
  Urgentni antidoti
  [Emergency antidotes]
  2016
 26. Gradišek Primož
  Narava in patofiziologija hude možganske poškodbe
  [Pathophysiology of severe traumatic brain injury - need-to-know facts for emergency medical providers]
  2016
 27. Balažic Jože
  Delo enote za identifikacijo mrtvih
  [The work of the body identification unit]
  2016
 28. Battelino Saba
  Nujna stanja v otorinolaringologiji - nujna stanja v ušesih in nosu
  [Emergencies in otorhinolaryngology - ear and nose emergencies]
  2016
 29. Selič Polona
  Dejavniki, povezani z učinkovitim sporazumevanjem s pacienti in svojci v urgentni medicini
  [Factors contributing to effective communication with patients and their family members in emergency medicine]
  2016
 30. Grmec Štefek
  NT-proBNP, capnometry and ultrasound blue protocol in diagnostic of heart failure in prehospital setting
  2009
 31. Grmec Štefek
  Oživljanje celice - nova filozofija oživljanja
  2011
 32. Lah Katja; Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Dinamični vzorec delnega tlaka ogljikovega dioksida med KPO
  [The dynamic pattern of end-tidal carbon dioxide during CPR]
  2011
 33. Grmec Štefek
  Raziskave in bodočnost: Srečanje CPR Summit 2010 v Mariboru - povzetki
  2010
 34. Grmec Štefek; Prosen Gregor
  Winfocus ultrasound life support courses: new simulation approach
  2010
 35. Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Telemedicinski prenos vitalnih funkcij simulatorja bolnika v omrežju ARNES
  [Telemedicine-based transmission of simulated vital signs in the ARNES network]
  2010
 36. Kupnik Dejan; Skok Pavel
  Capnometry in the prehospital setting: are we using its potential?
  2007
 37. Bračko Vida
  Urgentni pacient - včeraj, danes, jutri
  2015
 38. Markota Andrej; Radšel Peter; Gradišek Primož; Grošelj-Grenc Mojca; Grünfeld Monika; Prosen Gregor; Poredoš Peter; Baznik Špela
  Mnenje Slovenskega reanimacijskega sveta glede ohlajevanja bolnikov po oživljanju
  2016
 39. Omerović Metin
  Rok zvezdnik urgentne medicine na Šoli urgentne medicine 3 v Mariboru
  2016
 40. Grmec Štefek; Klemen Petra; Žmavc Andrej; Kolšek Marko; Švab Igor
  Dual, combined emergency medicine and family medicine residency training program in Slovenia
  2007
 41. Vidali Gaja C.; Zver Samo; Podgornik Helena
  Pregled najpogostejših nepravilnosti v izvidu krvne slike v urgentnih ambulantah in prepoznava urgentnih stanj
  [Overview of the most frequent abnormalities in complete blood count results in emergency settings and the recognition of emergency conditions]
  2015
 42. Prestor Jože
  [Zbornik predavanj]
  2015
 43. Mohor Mitja; Eržen Jure
  Je človeško življenje še vrednota?
  2014
 44. Crnić Igor
  Zbornik predavanj
  2013
 45. Škufca Mateja
  Antifibrinolitiki na terenu - da ali ne?
  [Antifibrinolytics in the prehospital setting - yes or no?]
  2015
 46. Škufca Mateja; Rajapakse Renata
  Izkušnje z mehanskim pripomočkom za zunanjo masažo srca v PHE Ljubljana
  [Experience with mechanical chest compression device in Ljubljana EMS]
  2012
 47. Škufca Mateja; Baznik Špela
  Kako izboljšati preživetje po kardiopulmonalni reanimaciji?
  [How to improve cardiopulmonary resuscitation outcome?]
  2013
 48. Popovič Milan
  Haemorrhagia subarachnoidalis
  [Subarachhnoid hemorrhage]
  2015
 49. Grmec Štefek; Mally Štefan
  Emergency medicine in Slovenia - emergency centre, prehospital emergency medicine and academic emergency medicine
  2010
 50. Grmec Štefek; Hernja Rumpf Tadeja; Križmarić Miljenko
  Capnometry in suspected pulmonary embolism with positive D-dimer on the field
  2010
 51. Proceedings of the International conference on emergency medicine The world moves forward
  2010
 52. Grmec Štefek
  3. simpozij Akutna stanja z mednarodno udeležbo v Mariboru
  2008
 53. Lipovšek Klemen
  Delavnice urgentne medicine november 2005
  2005
 54. Marinšek Matej
  The last twenty years of emergency medicine in Slovenia
  2010
 55. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian; Perović Dejan
  Prenova in informatizacija procesa intervencije reševalnih ekip NRV
  2015
 56. Klemen Petra
  Sinkope s povečanim tveganjem za nenadno srčno smrt
  [Syncope with higher risk for sudden cardiac arrest]
  2015
 57. Prosen Gregor
  Quo vadis, NMP?
  [Where do we go from here, EMS?]
  2015
 58. Strnad Matej; Rataj Andreja
  Pilotski projekt prvih posredovalcev na Štajerskem
  [Pilot project for first responders in Štajerska region]
  2015
 59. Vujanović Vitka; Strnad Matej
  Vpliv RSI na hemodinamske parametre v prehospitalnem okolju pri poškodovancih z izolirano hudo poškodbo glave
  [Impact of RSI on haemodynamic in patients with traumatic brain injury (TBI) in prehospital environment]
  2015
 60. Gorenjak Nejc; Strnad Matej
  EKG spremembe pri subarahnoidalni krvavitvi
  [ECG changes in subarachnoid hemorrhage]
  2015
 61. Omerović Metin; Prosen Gregor
  Kako visoki odmerki benzodiazepinov so potrebni pri zastrupitvi z ekstazijem? Prikaz primera
  [Proper dosage of benzodiazepines in exctasy poisoning? A case report]
  2015
 62. Prosen Gregor; Omerović Metin
  Najpogostejše zmote pri obravnavi šoka - kdaj nas klinična slika lahko zapelje
  [The most common misconceptions in the treatment of shock - when clinical picture seduces us]
  2015
 63. Fošnarič Lidija
  Urgentna stanja v kirurgiji
  2012
 64. Avguštin Avčin Bojana
  Obravnava akutnih stresnih motenj in posttravmatskega stresnega sindroma zaposlenih v urgentnih zdravstvenih službah
  [Interventions for acute psychologicyl distress and post-traumatic stress disorder in emergency ambulance personnel]
  2015
 65. Šmon Andrej; Kordež Peter
  Prvi posredovalci v Koroški regiji
  [First responders in Koroška region]
  2015
 66. Grmec Štefek; Prosen Gregor; Kit Barbara; Strnad Matej; Klemen Petra
  Prehospital monitoring in resuscitation: today and the future
  2010
 67. Grošelj-Grenc Mojca
  Prepoznava dihalne stiske pri otroku
  [Recognition of a child in respiratory distress]
  2015
 68. Erjavec Tatjana; Puzić Nataša; Žen Jurančič Marijana
  Avtonomna disrefleksija - premalo poznano nujno stanje pri osebah z okvaro hrbtenjače
  [Autonomic dysreflexia - we don't know enough about emergency conditions in patients with spinal cord injury]
  2015
 69. Fujs Nada
  Zastrupitev otroka z drogami in predstavitev testov
  [Child poisoning with drugs and presentation of tests]
  2013
 70. Kolenc Judita; Kadunc T.
  Prekinjanje daljših epileptičnih napadov zunaj bolnišnice in prva pomoč
  [How to stop prolonged epileptic seizures outside of the hospital and first aid]
  2012
 71. Lukman Žunec Darja; Napast Igor
  V Ormožu razočaranje in upor
  2015
 72. Lukman Žunec Darja
  Zbrali devet tisoč podpisov občanov
  2015
 73. Potočnik Karin
  Proti ločitvi primarne medicine od urgence
  2015
 74. Vajd Rajko; Gričar Marko
  Urgentna medicina
  [Emergency medicine]
  2015
 75. Skuhala Robert; Skela-Savič Brigita
  Praktično znanje gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED
  [Firemen's practical knowledge about basic life support with the use of automatic external defibrilator]
  2015
 76. Leban Vid; Brvar Miran
  Hašiševo olje - od samozdravljenja do zastrupitve
  [Hashish oil - from self-treatment to poisoning]
  2015
 77. Leban Vid; Grenc Damjan; Brvar Miran
  Zastrupitve s 3-metilmetkatinonom (3-MMC)
  [3-MMC related intoxications]
  2015
 78. Škafar Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Zastrupitev z gama-hidroksibutiratom
  [Gamma-hydroxybutirate poisoning]
  2015
 79. Kokalj Anja; Rus Prelog Polona; Novak Šarotar Brigita
  Obravnava samomorilnega pacienta
  [Treatment of suicidal patient]
  2015
 80. Košir Roman
  Quo vadis - urgentni centri v Sloveniji?
  [Quo adis - EMS in Slovenia?]
  2015
 81. Skok Pavel; Čizmarevič Bogdan
  Tujek, ki zapira svetlino požiralnika pri otroku z avtizmom - kdo sme opraviti nujno endoskopijo?
  [Foreign body obstructing the esopagus in a child with autism - who can carry out urgent endoscopy?]
  2015
 82. Miložič Luka; Lešnik Amadeus
  Aktivnosti medicinske sestre v ambulanti internistične nujne pomoči pri akutnem miokardnem infarktu
  [The work and role of a nurse at internal medicine emergency room with patients with acute miocardial [i. e. myocardial] infarction]
  2015
 83. Ðokić Slađana
  Vloga medicinske sestre pri zagotavljanju hemodinamske podpore pri septičnem pacientu
  [The role of nurses in providing hemodynamic support for patient in septic shock]
  2015
 84. Kralj Eduard; Podbregar Matej; Balažic Jože
  Pogostnost in število poškodb skeleta prsnega koša pri oživljanju naraščata, vendar še ni razloga za skrb
  [CPR-related skeletal injury rate and number are increasing, however parient¼s safety is nort jet jeopardised]
  2015
 85. Mrvar Brečko Anita
  Usmerjeno zdravljenje motenj hemostaze pri poškodovancih v bolnišnici
  [Causal treatment of haemostatic defficiencies]
  2015
 86. Vlahović Dušan
  S poškodbo povzročena okvara strjevanja krvi
  [Trauma induced coagulopathy]
  2015
 87. Štupnik Pirtovšek Špela
  Periproceduralna sedacija in analgezija pri otrocih
  [Periprocedural sedation and analgesia in children]
  2015
 88. Potočnik Iztok
  Periproceduralna sedacija in analgezija v bolnišnici
  [Periprocedural sedation and analgesia in hospital]
  2015
 89. Karadžić Dragica; Buček Hajdarević Irena; Kočevar Rudi
  Priprava zdravila in opreme pred posegom
  [Periprocedural care: preparation of medications and equipement]
  2015
 90. Žličar Marko
  Analgezija in sedacija ob posegih-kaj izbrati?
  [Periprocedural sedation and analgesia-what to choose?]
  2015
 91. Tuta Erika; Kavšek Gorazd
  Ko nas porod preseneti pred prihodom v bolnišnico
  [Unexpected delivery in pre-hospital setting]
  2015
 92. Krivec Uroš; Praprotnik Marina
  Astma-diferencialna diagnoza in zdravljenje akutnega poslabšanja
  [Asthma-differencial diagnosis and treatment of acure exacerbation]
  2015
 93. Kelbič Andreja; Fekonja Zvonka
  Prisotnost fenomena nasilja nad zaposlenimi v nujni medicinski pomoči
  [Presence of violence on employees in emergency department]
  2015
 94. Prosen Gregor
  Zbornik II. šole urgence, Ljubljana, Slovenija, 5. in 6. december 2014
  2014
 95. Tomazin Iztok; Malešič France; Zupančič Martina; Pšenica Janez; Srakar Franc
  3. in 4. Ažmanov dan zdravnikov Gorske reševalne službe Slovenije
  1997
 96. Bručan Andrej
  Zbornik izvlečkov predavanj I. podiplomskega seminarja o urgentni medicini, Ljubljana, 20. in 21. junij 1994
  1994
 97. Tomazin Iztok
  10. svetovni kongres višinske medicine in fiziologije ter gorske urgentne medicine, Bolzano, Italija, 25.-31. maj 2014
  2014
 98. Tomazin Iztok
  Oživljanje v gorskem reševanju - zahteve, možnosti, omejitve in izzivi
  [Resuscitation in mountain rescue - requests, possibilities, limitations and challenges]
  2008
 99. Tomazin Iztok; Kovacs Tim
  Medical considerations in the use of helicopters in mountain rescue
  2003
 100. Tomazin Iztok
  Helicopter emergency medical service in mountainous areas
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko