biomedicina slovenica


"urgentna medicinska" : 1

  1. Marenco John P; Wang Paul J; Link Mark S; Homoud Munther K; Estes NA Mark III
    Izboljšanje preživetja po nenadnem zastoju srca: vloga avtomatskega zunanjega defibrilatorja
    [Improving survival from sudden cardiac arrest: the role of the automated external defibrillator]
    2001


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko