biomedicina slovenica


"urgentne medicine" : 231

 1. Vindišar Franci
  Pediatrični urgentni center v Urgentnem centru Celje
  [Pediatric emergency center in Emergency centre Celje]
  2017
 2. Škodlar Borut
  Physician Burnout sindrom
  2017
 3. Omerović Metin
  Rok zvezdnik urgentne medicine na Šoli urgentne medicine 3 v Mariboru
  2016
 4. Lipovšek Klemen
  Delavnice urgentne medicine november 2005
  2005
 5. Tomazin Iztok
  10. svetovni kongres višinske medicine in fiziologije ter gorske urgentne medicine, Bolzano, Italija, 25.-31. maj 2014
  2014
 6. Svetina Nastja
  Šok
  2013
 7. Žnidaršič Darja; Ebert Moltara Maja
  Na stičišču paliativne in urgentne medicine
  [At the crossroad of palliative and emergency medicine]
  2014
 8. Brvar Miran
  Zastrupitve s heroinom, kokainom, amfetamini, kanabisom in gama-hidroksibutiratom
  2012
 9. Drobež Jernej
  Zastrupitve Zbornik izbranih tem 4. študentski kongres urgentne medicine; 2012 dec; Ljubljana
  2012
 10. Lunder Urška
  Prim. izr. prof. Štefek Grmec, dr. med., spec. urgentne medicine, svetnik (1962-2012): v spomin
  2012
 11. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji - stanje in načrti
  [Education and research in emergency medicine in Slovenia - situation and challenges]
  2011
 12. Križmarić Miljenko
  Kompleksni simulatorji in simulacije na področju urgentne medicine
  [Complex simulators and simulations in emergency medicine]
  2010
 13. Grmec Štefek; Mally Štefan
  Predstavitev specializacije iz urgentne medicine in usposabljanje za delovanje ob izrednih dogodkih
  [Medical training in emergency medicine, education for MRMI]
  2010
 14. Hrovat Jeanette; Nanut Tjaša
  Znanje študentov s področja urgentne medicine in pomen delavnic urgentne medicine
  [Knowledge of emergency medicine topics among students of medicine, Medical faculty of Ljubljana and role of workshop of emergency medicine]
  2009
 15. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji - kaj je narejeno in kaj nas še čaka
  [Education and research in emergency medicine in Slovenia - situation and challenges]
  2009
 16. Grmec Štefek
  Izobraževanje specializantov urgentne medicine v sodelovanju s tujimi strokovnjaki
  2008
 17. Grmec Štefek; Žmavc Andrej
  Modeli organizacije urgentne medicine in specializacije urgentne medicine v svetu in specializacija urgentne medicine v Sloveniji
  [The models of organization of emergency medical services and specialty of emergency medicine in the world and in Slovenia]
  2007
 18. Lah Katja; Grmec Štefek; Križmarić Miljenko
  Analiza hitrega uvajanja v anestezijo v Centru za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze Maribor
  [Analysis of rapid sequence intubation in the Center for emergency medicine Maribor]
  2007
 19. Primožič Janez; Mlakar Gorazd; Grosek Štefan
  Analiza zadovoljstva študentov medicine z vajami iz pediatrije na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo kirurške klinike
  2007
 20. Kovač Miha
  Triaža ponesrečenih v množični nesreči
  2006
 21. Brvar Miran
  Zastrupitve in spolni odnosi
  2006
 22. Prestor Jože; Štremfelj Andrej
  Varen dostop do ukleščenih poškodovancev
  [Safe access to the entrapped injured persons]
  2006
 23. Vidmar Ivan
  Postopki oživljanja pri otrocih
  2006
 24. Ploj Tom
  Urgentna elektrostimulacija srca - kdaj jo uporabimo predbolnišnično?
  [Emergency cardiac pacing - when to use it prehospitaly?]
  2006
 25. Možina Hugon
  Zdravljenje bolnika po srčnem zastoju in uspešnem oživljanju
  [Postresuscitation care]
  2006
 26. Potočnik Iztok
  Oskrba dihalne poti pri oživljanju
  2006
 27. Vlahović Dušan
  Novosti pri dodatnih postopkih oživljanja
  2006
 28. Gradišek Primož
  Novosti v temeljnih postopkih oživljanja odraslih (smernice 2005)
  [Advances in adult basic life support (guidelines 2005)]
  2006
 29. Grad Anton
  Zdravljenje možganske kapi
  2006
 30. Grad Anton
  Simptomatsko zdravljenje bolnikov z možganskožilnimi boleznimi
  2006
 31. Grad Anton
  Možganska kap
  2006
 32. Vencelj Barbara; Mohor Mitja
  Projekt helikopterske nujne pomoči - dosedanje izkušnje
  [The project of helicopter emergency medical service - our experience]
  2006
 33. Ploj Tom
  Ohlajanje bolnikov po srčnem zastoju - preprost ukrep, ki rešuje življenja
  [Cooling patients after cardiac arrest - simple method which saves lives]
  2006
 34. Ploj Tom
  Javno dostopni avtomatični defibrilatorji v Sloveniji
  [Public access automated external defibrilators in Slovenia]
  2006
 35. Noč Marko; Mohor Mitja; Žmavc Andrej; Kranjec Igor; Ploj Tom
  Akutni koronarni sindrom: priporočila za obravnavo v Sloveniji
  2006
 36. Jenko Matej; Lipovšek Klemen
  Zbornik izbranih tem Delavnice urgentne medicine; 2006 dec; Ljubljana
  2006
 37. Vesnaver Aleš
  Novosti v zdravljenju poškodb obraznega skeleta
  [Advances in facial fractures treatment]
  2006
 38. Kovač Miha
  Najpogostejši zapleti med transportom urgentnega pacienta
  [Most frequent complications that may occur during an urgent transport of a patient]
  2006
 39. Kovač Miha
  Analiza dohodnih telefonskih klicev in njihov vpliv na obremenitev zdravnikov SNMP v Ljubljani
  [An analysis of incoming phone calls and their influence on the workload of doctors at the Prehospital emergency department in Ljubljana]
  2006
 40. Kovač Miha
  Zmote in pasti pri prvi oceni, nadzoru in predaji urgentnega bolnika
  2006
 41. Fink Andrej
  Transport bolnika / poškodovanca z reševalnim vozilom - standardni pristop
  2006
 42. Posavec Anton
  Organizacija službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji
  2006
 43. Prestor Jože; Štremfelj Andrej; Kejžar Matej
  Reševanje iz globin
  [Depth rescue]
  2006
 44. Prestor Jože
  Pristop k poškodovancu v vozilu
  2006
 45. Prestor Jože
  Sodelovanje službe nujne medicinske pomoči z ostalimi službami
  [Co-operation between emergency medical sdervice and other services (Police service, Fire service, Mountain rescues service ...)]
  2006
 46. Vencelj Barbara; Mohor Mitja
  Projekt helikopterske nujne pomoči - dosedanje izkušnje
  [The project of helicopter emergency medical service - our experience]
  2006
 47. Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom, gama-butirolaktonom in 1,4-butandiolom
  2006
 48. Pernat Andrej; Kmet-Lunaček Nina
  Pljučna embolija
  2006
 49. Jereb Matjaž
  Sepsa
  2006
 50. Vidmar Ivan
  Oživljanje otroka
  2006
 51. Lipovšek Klemen
  Zbornik izbranih tem Delavnice urgentne medicine; 2006 maj; Ljubljana
  2006
 52. Vlahović Dušan
  Srčni zastoj pri poškodbah
  2006
 53. Vlahović Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  2006
 54. Noč Marko; Mohor Mitja; Žmavc Andrej; Kranjec Igor; Ploj Tom
  Akutni koronarni sindrom: priporočila za obravnavo v Sloveniji 2006
  2006
 55. Ravnik-Oblak Maja; Lainščak Mitja
  Namerno povzročena hipoglikemija pri bolnikih s sladkorno boleznijo, zdravljenih z inzulinom
  [Intentional hypoglycaemia in diabetic patients treated with insulin]
  2007
 56. Noč Marko; Kranjec Igor; Pernat Andrej
  Akutni koronarni sindrom v Sloveniji
  2004
 57. Ahčan Uroš
  Pravilna oskrba amputiranih delov
  2004
 58. Grad Anton
  Zdravljenje možganske kapi
  2004
 59. Grad Anton
  Simptomatsko zdravljenje bolnikov z možganskožilnimi boleznimi
  2004
 60. Grad Anton
  Možganska kap
  2004
 61. Vlahović Dušan
  Oris problematike pri utopitvi
  2004
 62. Vlahović Dušan
  Podhladitev
  2004
 63. Posavec Anton
  Organizacija službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji
  2004
 64. Frangež Maja; Trpin Eva; Vlahović Dušan
  Znanje TPO med študenti medicine: v teoriji še gre, kaj pa v praksi?
  2004
 65. Križančič Miran
  Zbornik izbranih tem Delavnice urgentne medicine 2004; 2004 apr; Ljubljana
  2004
 66. Najdenov Peter
  Delo zdravnika v GRS Slovenije
  2003
 67. Pogačar Eva
  Specifičnost nujne medicinske pomoči (NMP) pri posredovanju GRS Slovenije
  2003
 68. Pogačar Eva
  Organiziranost Gorske reševalne službe Slovenije (GRSS)
  2003
 69. Posavec Anton
  Sodobna oprema za nudenje prve in nujne medicinske pomoči v reševalnem vozilu
  2003
 70. Fink Andrej
  Transport bolnika/poškodovanca z reševalnim vozilom - standardni pristop
  2003
 71. Kovač Miha
  Najpogostejši zapleti med transportom urgentnega pacienta
  [Most frequent complications that may occur during an urgent transport of a patient]
  2003
 72. Kovač Miha
  Pomoč predoziranemu narkomanu na terenu - prikaz primera
  [How to help an overdose drug addict in the field - case report]
  2003
 73. Kovač Miha
  Ukrepi na terenu pri bolniku z akutno možgansko kapjo
  [Field measures in the case of an acute stroke]
  2003
 74. Kovač Miha
  Uspešno kardiopulmonalno oživljanje na terenu pri bolniku z razširjenim akutnim miokardnim infarktom sprednje stene in fibrilacijo ventriklov (VF) - prikaz primera
  [Successful field cardiopulmonal resuscitation of a patient with an expanded acute anterior wall myocardial infarction and ventricular fibrillation (VF) - case report]
  2003
 75. Vlahović Dušan
  Intravenous access in emergency situation
  2003
 76. Vlahović Dušan
  Hemoraški in travmatski šok
  2003
 77. Vlahović Dušan
  Oskrba politravmatiziranih poškodovancev s stališča anesteziologa
  2003
 78. Križančič Miran
  Nujna medicinska pomoč. Zbornik izbranih tem Delavnica Urgentne medicine; 2003; Ljubljana
  2003
 79. Vesnaver Aleš
  Novosti v zdravljenju poškodb obraznega skeleta
  [Advances in facial fractures treatment]
  2005
 80. Kovač Miha
  Najpogostejši zapleti med transportom urgentnega pacienta
  [Most frequent complications that may occur during an urgent transport of a patient]
  2005
 81. Kovač Miha
  Analiza dohodnih telefonskih klicev in njihov vpliv na obremenitev zdravnikov SNMP v Ljubljani
  [An analysis of incoming phone calls and their influence on the workload of doctors at the Prehospital emergency department in Ljubljana]
  2005
 82. Kovač Miha
  Zmote in pasti pri prvi oceni, nadzoru in predaji urgentnega bolnika
  2005
 83. Fink Andrej
  Transport bolnika / poškodovanca z reševalnim vozilom - standardni pristop
  2005
 84. Posavec Anton
  Organizacija službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji
  2005
 85. Prestor Jože; Štremfelj Andrej; Kejžar Matej
  Reševanje iz globine
  [Depth rescue]
  2005
 86. Prestor Jože
  Pristop k poškodovancu v vozilu
  2005
 87. Prestor Jože
  Sodelovanje službe nujne medicinske pomoči z ostalimi službami
  [Cooperation between emergency medical service and other services (police service, fire service, mountain rescue service ...)]
  2005
 88. Vencelj Barbara; Mohor Mitja
  Projekt helikopterske nujne pomoči - dosedanje izkušnje
  [The project of helicopter emergency medical service - our experience]
  2005
 89. Brvar Miran
  Zastrupitev z gama-hidroksibutiratom, gama-butirolaktonom in 1.4-butandiolom
  2005
 90. Pernat Andrej; Kmet-Lunaček Nina
  Pljučna embolija
  2005
 91. Vlahović Dušan
  Srčni zastoj pri poškodbah
  2005
 92. Vlahović Dušan
  Endotrahealna intubacija pri oskrbi poškodovancev
  2005
 93. Noč Marko; Mohor Mitja; Žmavc Andrej; Kranjec Igor; Ploj Tom; Pernat Andrej
  Akutni koronarni sindrom
  2005
 94. Lipovšek Klemen
  Zbornik izbranih tem Delavnice urgentne medicine; 2005 nov; Ljubljana
  2005
 95. Špes Julijan
  Imobilizacija pri poškodbah in obolenjih hrbtenice
  2003
 96. Štromajer Draga
  Zdravstvena nega usmerjena h kritično bolnemu
  2003
 97. Plančak Melanija; Klančnik-Gruden Maja
  Poročilo o kakovosti dela zaposlenih na SPS Kirurška klinika v luči bolnikov: (od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003)
  2003
 98. Klančar Slavica
  Najpogostejši vzroki (ne)zadovoljstva bolnikov
  2003
 99. Kersnič Petra
  Zakonske dolžnosti in pravice bolnikov
  2003
 100. Brce Marjeta
  Problemi zdravstvene nege bolnikov z MRSA na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo
  2003

1 101 201  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko