biomedicina slovenica


"urgentne medicinske" : 7

 1. Prosen Gregor; Grmec Štefek
  Vloga in mesto ultrazvočne preiskave v predbolnišnični nujni medicinski pomoči
  2009
 2. Kmetič Ksenija; Vajd Rajko; Grmec Štefek
  Analiza napotitev na sekundarno raven iz Enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana v februarju 2006
  2006
 3. Kovačič Metka; Grmec Štefek
  Pomen helikopterske nujne medicinske pomoči kot dopolnilo obstoječi Službi nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin
  2005
 4. Grmec Štefek; Mally Štefan
  Emergency medicine in Slovenia - emergency centre, prehospital emergency medicine and academic emergency medicine
  2010
 5. Hernja Rumpf Tadeja; Podbregar Matej
  Uporaba kapnometrije pri bolnikih s sumom na pljučno embolijo in s pozitivnimi vrednostmi D-dimera v predbolnišničnem okolju
  2013
 6. Marenco John P; Wang Paul J; Link Mark S; Homoud Munther K; Estes NA Mark III
  Izboljšanje preživetja po nenadnem zastoju srca: vloga avtomatskega zunanjega defibrilatorja
  [Improving survival from sudden cardiac arrest: the role of the automated external defibrillator]
  2001
 7. Kous Štefan
  Organizacija urgentne medicinske pomoči na kirurškem oddelku bolnišnice Murska Sobota
  1996


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko