biomedicina slovenica


"urgentni medicini" : 1437

 1. Vajd Rajko; Gričar Marko
  Urgentna medicina
  [Emergency medicine]
  2016
 2. Selič Polona
  Dejavniki, povezani z učinkovitim sporazumevanjem s pacienti in svojci v urgentni medicini
  [Factors contributing to effective communication with patients and their family members in emergency medicine]
  2016
 3. Prosen Gregor; Grmec Štefek
  Vloga in mesto ultrazvočne preiskave v predbolnišnični nujni medicinski pomoči
  2009
 4. Lah Katja; Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Dinamični vzorec delnega tlaka ogljikovega dioksida med KPO
  [The dynamic pattern of end-tidal carbon dioxide during CPR]
  2011
 5. Prosen Gregor; Grmec Štefek
  Spontani pnevmotoraks pri adolescentu
  2010
 6. Vajd Rajko; Gričar Marko
  Urgentna medicina
  [Emergency medicine]
  2015
 7. Bručan Andrej
  Zbornik izvlečkov predavanj I. podiplomskega seminarja o urgentni medicini, Ljubljana, 20. in 21. junij 1994
  1994
 8. Tomazin Iztok
  Urgentna helikopterska medicinska služba v slovenskih gorah
  1994
 9. Zupančič Martina; Tomazin Iztok
  Urgentna intubacija. Primer reanimacije v gorah
  1994
 10. Tomazin Iztok
  Reševalno delo v težkih pogojih
  1999
 11. Tomazin Iztok; Pogačar Eva; Rožič Slavko
  Iskanje, reševanje in oživljanje zasutega v plazu
  [Search, rescue and resuscitation in avalanche accident]
  2010
 12. Tomazin Iztok
  Oživljanje v gorah
  [Resuscitation in mountains]
  2008
 13. Tomazin Iztok
  Soočanje s stresom v urgentni medicini
  [Facing stress in emergency medicine]
  2014
 14. Zafošnik Uroš; Lavrenčič Zafošnik Petra
  Prenova procesa sprejema bolnika na urgenci - pridobitve z uvedbo Manchesterskega sistema triaže
  [The renovation process take a patient to emergency room - the acquisition by the introduction of Manchester triage system]
  2011
 15. Hajdinjak Emina; Markota Andrej; Mally Štefan; Križmarić Miljenko
  Neinvazivno merjenje ogljikovega monoksida v krvi in zgodnje odkrivanje zastrupitev z njim v predbolnišničnem okolju s prikazom primera
  [Noninvasive measuring of carbon monoxide in blood and early detection of carbon monoxide poisoning in pre-hospital setting with a case report]
  2012
 16. Rukavina Taja; Prosen Gregor
  Uporabna vrednost ketamina v urgentni medicini
  [Ketamine use in emergency medicine]
  2014
 17. Ravnikar Tinkara; Korošec Simon; Krbavčič Bandelj Franko
  Zastrupitev z žveplovodikom v kanalizacijskem jašku
  [Hydrogene sulfide poisoning in the sewage system]
  2009
 18. Korošec Simon; Černič Šuligoj Nataša
  Neobičajni vzrok za akutni miokardni infarkt
  [Unusual cause for an acute myocardial infarction]
  2009
 19. Korošec Simon; Kariž Stojan; Cvetičanin Branko
  Akutni miokardni infarkt in mezenterijska ishemija po porodu, povzročena z ergometrinom
  [Acute myocardial infraction and mesentric ischemia after delivery induced by ergometrine administration]
  2009
 20. Korošec Simon; Kariž Stojan; Ravnikar Tinkara; Dernič Jani
  Zgodnja bolnišnična umrljivost bolnikov internistične urgentne ambulante
  [Early moratlity [!] among patients addmited from an emergency medical ambulatory]
  2009
 21. Prosen Gregor
  Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju
  [Airway management in prehospital environment]
  2011
 22. Prosen Gregor; Zadel Sabina
  Novosti pri uporabi ultrazvoka v urgentni medicini
  [Novelties in ultrasound use in emergency medicine]
  2012
 23. Brvar Mirjana
  Ultrazvok v urgentni medicini v Sloveniji, od učenja danes do licenc v prihodnosti
  [Ultrasound in emergency medicine in Slovenia, from learning it at present to licences in future]
  2012
 24. Vajd Rajko; Gričar Marko
  Urgentna medicina
  [Emergency medicine]
  2013
 25. Kovačič-Tonejc Ana Marija; Prtenjak Sonja
  Urgentno naročanje in izdaja krvnih komponent
  [Emergency ordering and delivery of blood components]
  2011
 26. Hočevar-Boltežar Irena
  Gastroezofagealni refluks kot etiološki dejavnik za bolezni ušes, nosu, žrela in grla
  2011
 27. Terčelj Marjeta
  Gastroezofagealni refluks in dihala
  2011
 28. Koželj Matjaž
  Gastroezofagealna refluksna bolezen
  2011
 29. Anonymous ;
  GERB - stičišče gastroenterologije, pulmologije in ORL. 18. mednarodni simpozij o urgentni medicini; 2011 jun 15-18; Portorož
  2011
 30. Popovič Milan; Klun Boris
  Nevarnosti poškodb možganskega debla pri poškodbah glave
  [Dangeres of injuries the brain stem at head injuries]
  2011
 31. Popovič Milan
  Dileme med kratkotrajnimi motnjami zavesti po poškodbi glave
  [Dilemmas between shortlasting disturbance of consciousbess after head injury]
  2010
 32. Hočevar-Boltežar Irena
  Gastroezofagealni refluks kot etiološki dejavnik za bolezni ušes, nosu, žrela in grla
  2011
 33. Markota Andrej; Kirbiš Simona; Strdin Košir Alenka; Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Prikaz treh primerov zastrupitve s paracetamolom
  [Paracetamol intoxication - a case series]
  2011
 34. Križmarić Miljenko; Špindler Mateja; Kupnik Dejan; Grmec Štefek
  Lazarjev fenomen vstajenja od mrtvih - še vedno neznani mehanizmi
  [Lazarus phenomenon of rising from the dead - still unknown mechanism]
  2011
 35. Lešnik Amadeus
  Pacientove pravice v praksi
  [Patient rights in practice]
  2011
 36. Zajc Mimi; Grmec Štefek
  Etično vodenje v medicini
  [Ethical leadership in medicine]
  2011
 37. Zadel Sabina; Strnad Matej; Grmec Štefek
  Dokazovanje endotrahealne intubacije s kapnometrijo in ultrazvokom
  [Confirming of the endotracheal intubation with capnometry and ultrasound]
  2011
 38. Grmec Štefek; Klemen Petra
  Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v okviru sistema NMP v Sloveniji - stanje in načrti
  [Education and research in emergency medicine in Slovenia - situation and challenges]
  2011
 39. Hajdinjak Emina; Grmec Štefek
  Napovedna vrednost ene meritve N-končnega prohormona možganskega natriuretičnega peptida (NT-proBNP) in troponina T po akutnem ishemičnem možgansko žilnem dogodku v predbolnišničnem okolju
  [The prognostic value of prehospital single measurement of N-terminal pro-brain natriuretic peptide and troponin T after acute ischemic stroke]
  2011
 40. Prosen Gregor; Strnad Matej
  Obravnava šoka in bolečine na mestu prometne nesreče
  [On-site management of shock and pain in road accidents]
  2011
 41. Dragošev Gordana; Paunić Sanja
  Inovacije v času novih tehnologij v urgentni medicini
  2011
 42. Marinič Milena
  Vpliv zakona o duševnem zdravju na zdravstveno nego
  [Impact of mental health act on nursing care]
  2011
 43. Ocvirk Nataša; Gričar Marko
  Primer vazospastične angine pektoris ob zdravljenju s capecitabinom
  [A case of vasospastic angina during treatment with capecitabin]
  2011
 44. Saje Marko; Novak-Grubič Virginija
  Zastrupitev z litijem s prikazom primera
  [Lithium toxicity with case report]
  2011
 45. Fister Miša; Gorjup Vojka
  Pregled bolnikov z zastrupitvami na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino in prikaz primera zastrupitve z verapamilom
  [Overwiew of patients treated for poisoning in Department of intensive internal medicine and a case report of verapamil poisoning]
  2011
 46. Kariž Stojan; Rupnik Erik; Korošec Simon; Košnik Mitja
  Kounisov sindrom po piku ose
  [Kounis syndrome after WASP sting]
  2011
 47. Prijon Ticijana; Ermenc Branko
  Primarna intrakranialna hipotenzija - prikaz primera
  [Primary intracranial hypotension - a case report]
  2011
 48. Skok Pavel
  Neobičajen vzrok akutne obstrukcije v želodcu - predstavitev bolnika in pregled literature
  [Unusual cause of acute obstruction of the stomach - presentation of a patient and review of the literature]
  2011
 49. Gričar Marko
  Novosti pri zdravljenju srčnega popuščanja z zdravili
  [Shift in medical management of heart failure]
  2011
 50. Šarc Lucija
  Dekontaminacija ponesrečencev v kemijskih nesrečah
  [Decontamination of the victims in chemical incidents]
  2011
 51. Frangež Igor; Strgar Rebeka; Smrke Dragica Maja
  Novi fizikalni pristopi v medicini v izrednih razmerah: fotobiomodulacija
  [New physical approaches in disaster medicine: photobiomodulation]
  2011
 52. Brvar Miran; Buić-Rerečić Dajna
  Zastrupitve s solzivci: nujna medicinska pomoč
  [Management of the tear gas exposure]
  2011
 53. Cotič-Anderle Majda
  Izvajanje triaže pri rednem delu urgentnih ambulant
  [Triage in routine work on emergency department]
  2011
 54. Koželj Mirta
  Nujna stanja pri odraslih bolnikih s prirojenimi srčnimi napakami
  [Emergencies in adults with congenital heart disease]
  2011
 55. Herman Simon
  Vzpostavitev bolnišnične triaže ob izrednih dogodkih in prilagoditev organizacije dela v bolnišnici
  [Hospital triage and changes in hospital organisation in major medical incidents]
  2011
 56. Mazić Uroš
  Nujni pozni zapleti pri otrocih, operiranih na srcu
  [Late complications after cardiothoracic surgery in children]
  2011
 57. Podnar Tomaž
  Kardiološke intervencije pri novorojencih s prirojeno srčno napako
  [Cardiac catheter interventions in newborns with congenital heart defects]
  2011
 58. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša; Pregelj Peter
  Predoziranje
  [Overdose]
  2011
 59. Pregelj Peter; Žmitek Andrej; Vitorović Sveto; Kastelic Andrej
  Alkohol in samomorilno vedenje
  [Alcohol and suicidal behaviour]
  2011
 60. Žmitek Andrej; Pregelj Peter; Vitorović Sveto; Kastelic Andrej
  Obravnava bolnika z alkoholnim delirijem
  [Treatment and management of patients with alcohol withdrawal delirium]
  2011
 61. Vitorovič Sveto
  Akutni alkoholni opoj
  [Acute alcohol intoxication]
  2011
 62. Herman Simon
  Identifikacija v zdravstevni ustanovi
  [Identification process in medical institution]
  2011
 63. Gros Tina
  Zavarovanje materialnih dokazov v zdravstvenih ustanovah
  [Securing of the material evidence at the emergency department]
  2011
 64. Štefanič Borut; Balažic Jože
  Zdravnik na kraju sumljivega dogodka
  [Medical doctor and suspicious incident]
  2011
 65. Možina Hugon
  Vloga UZ pri oživljanju
  [Echocardiography in cardiac arrest]
  2011
 66. Šafar Mateja; Begić Nataša
  Politravmatiziran bolnik s hudo poškodbo pljuč - pristop in posebnosti v intenzivni zdravstveni negi
  [Polytraumatized patient with severe lung injury - approach and specificities in nursing car]
  2011
 67. Kočevar Rudi
  Aktivacija reanimacijske ekipe v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
  [Activation of the resuscitation team at the University medical center Ljubljana]
  2011
 68. Buček-Hajdarević Irena; Požun Peter
  Izvajanje javnega pooblastila strokovnih nadzorov v zdravstveni negi
  [Excercise of public authority in professional supervisions in nursing care]
  2011
 69. Kenjar Asim
  Oskrba podhlajenega življensko ogroženega poškodovanca
  [Care of the hypothermic life threatened patient]
  2011
 70. Rednak-Paradiž Katarina; Mlakar Gorazd; Kopriva Silvester
  Cianotična od duktusa odvisna prirojena srčna napaka pri novorojenčku rojenem v porodnišnici na sekundarnem nivoju: prikaz primera
  [Newborn with cyanotic ductal dependant congenital heart disease in general maternity hospital: case report]
  2011
 71. Grošelj-Grenc Mojca; Kalan Gorazd; Pavčnik-Arnol Maja
  Posebnosti pri oživljanju otrok s prirojeno srčno napako
  [Special considerations in resuscitation of children with congenital heart disease]
  2011
 72. Kalan Gorazd; Grošelj-Grenc Mojca; Pavčnik-Arnol Maja
  Operativno in intenzivno zdravljenje ter zgodnji zapleti pri otrocih operiranih na srcu
  [Surgical procedures and intensive care and early complications in children after open heart surgery]
  2011
 73. Pavčnik-Arnol Maja; Grošelj-Grenc Mojca; Kalan Gorazd
  Klinična prezentacija, primarna oskrba in transport novorojenčka s prirojeno srčno napako
  [Presentation, stabilization and transport of the newborn with congenital heart disease]
  2011
 74. Cerović Ognjen
  Intenzivno zdravljenje po poškodbi prsnega koša
  [Intensive care after chest trauma]
  2011
 75. Grošelj-Grenc Mojca; Vidmar Ivan
  Nova navodila za oživljanje otrok
  [New guidelines for pediatric life support]
  2011
 76. Vlahović Dušan
  Dodatni postopki oživljanja - smernice 2010
  [Advanced life support - guideliness 2010]
  2011
 77. Gradišek Primož
  Novosti v temeljnih postopkih oživljanja odraslih in uporabi avtomatičnega defibrilatorja (smernice 2010)
  [Novelties in BLS and AED use (guideliness 2010)]
  2011
 78. Gričar Marko; Vajd Rajko
  Urgentna medicina: izbrana poglavja 2011. Zbornik 18. mednarodni simpozij o urgentni medicini; 2011 jun 15-18; Portorož
  [Emergency medicine: selected topics. Proceedings of the 8th International symposium on emergency medicine, 2011 Jun 15-18; Portorož]
  2011
 79. Križmarić Miljenko
  Kompleksni simulatorji in simulacije na področju urgentne medicine
  [Complex simulators and simulations in emergency medicine]
  2010
 80. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet pri Crohnovi bolezni - predstavitev bolnice
  [Unusual complication in Crohn's disease - case presentation]
  2010
 81. Brvar Mirjana
  Ultrazvočna diagnostika akutnega abdomna
  [Ultrasound in diagnosis of acute abdomen]
  2010
 82. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Echocardiography in emergency medicine]
  2010
 83. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Flis Vojko
  Ultrazvok abdominalne aorte in globokih ven v urgentni medicini - ocena cevi
  [Ultrasound of abdominal aorta and deep veins in emergency medicine - evaluating the pipes]
  2010
 84. Vujanović Vitka; Grmec Štefek
  Uporaba point-of-care ultrazvočne diagnostike v kombinaciji s kapnometrijo za potrditev lege tubusa v predbolnišničnem okolju
  [The use of point-of-care ultrasound in combination with capnometry for verifying endotracheal tube placement in prehospital setting]
  2010
 85. Neri Luca; Prosen Gregor; Grmec Štefek
  Ultrazvok pljuč
  [Lung ultrasound]
  2010
 86. Grmec Štefek; Prosen Gregor; Strnad Matej
  Pomen prostih radikalov pri KPO - najnovejša dognanja o pomenu prostih radikalov za metabolizem celice
  [Role of free radicals in cardiopulmonary resuscitation - new findings on role of free radicals for cell metabolism]
  2010
 87. Borovnik-Lesjak Vesna; Prosen Gregor; Grmec Štefek
  Pnevmotoraks pri adolescentu in uporaba urgentne ultrazvočne diagnostike
  [Pneumothorax in a teenager and the use of emergency ultrasound diagnostics]
  2010
 88. Grmec Štefek; Čander Darko; Klemen Petra
  Kompetence izvajalcev zdravstvene nege v urgentni dejavnosti
  [Competences of nursing care providers in emergency medicine]
  2010
 89. Neri Luca; Prosen Gregor; Grmec Štefek
  Urgentni ultrazvok - uvod
  [Emergency ultrasound - introduction]
  2010
 90. Zafošnik Uroš; Lavrenčič-Zafošnik Petra
  Razširitev tima na urgenci
  [Expansion of emergency team]
  2010
 91. Fekonja Zvonka; Zafošnik Uroš; Kelbič Andreja; Šimat David
  Prikaz prenove procesa sprejema pacientov v urgentni dežurni ambulanti: uporaba Manchesterskega triažnega sistema
  [Process renovation description of patient admission in out-of-hours services: usage of Manchester triage system]
  2010
 92. Jagodič Klemen
  Nujna in urgentna stanja v urologiji
  [Urologic emergencies]
  2010
 93. Lukić Milica; Jereb Matjaž
  Nalezljive bolezni, ki lahko neposredno ogrozijo bolnikovo življenje
  [Life-threatening communicable diseases]
  2010
 94. Kansky Andrej A; Kovačič Žiga
  Poškodbe obraza
  [Facial injuries and the role of nursing care]
  2010
 95. Kogoj Polonca; Gričar Marko
  Nenavadna klinična najdba po vstavitvi srčnega spodbujevalnika
  [Unusual clinical finding following pacemaker implantation]
  2010
 96. Cerar Andraž; Kogoj Polonca; Ažman-Juvan Katja; Mušič Špela; Terseglav Simon; Bunc Matjaž
  Balonska dilatacija aortne stenoze - primer urgentnega posega
  [Baloon dilatation of aortic stenosis - a case of emergency procedure]
  2010
 97. Gregorič Nadan; Ambrožič Jana; Terseglav Simon; Zorman Darko; Bunc Matjaž
  Hipertrofična kardiomiopatija z obstrukcijo iztočnega trakta levega prekata - prikaz primera
  [Hypertrophic cardiomyopathy with left ventricular outflow tract obstruction - a case report]
  2010
 98. Fister Miša; Gorjup Vojka
  Zastrupitev z ibogainom - prikaz primera
  [Ibogaine poisoning - a case report]
  2010
 99. Goličnik Alenka; Gorjup Vojka
  Zunajtelesna memebranska oksigenacija - ECMO uporaba v bolnici z ARDS ob okužbi z virusom H1N1
  [Extracorporeal membrane oxygenation - ECMO successful use in a patient with ARDS due to H1N1 infection]
  2010
 100. Goličnik Alenka; Gorjup Vojka
  Od fulminantnega miokardisa do transplantacije srca - nove možnosti mehanske podpore pri akutni srčni odpovedi
  [From fulminant myocarditis to heart transplantation - ventricular assist devices as a new option in treating acute heart failure]
  2010

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko