biomedicina slovenica


anatomije : 69

 1. Zupanič Slavec Zvonka
  Ko mrtvi žive uče - anatomija skozi čas
  2015
 2. Breznik Silva; Lučev Jernej; Slanič Aleš; Bergauer Andrej; Polanec Beno
  Perzistentna ishiadična arterija - prikaz primera in pregled variantne anatomije arterij spodnjih okončin
  2016
 3. Steinacher Mateja; Ratoša Ivica
  Obsevanje v globokem zadržanem vdihu po operaciji raka dojk
  2016
 4. Kovačič Srečko
  Osnove klinične anatomije
  2008
 5. Furlan Jana; Štupar Milan; Šolman Staš
  Ko mrtvi žive uče - Cum mortui vivos docent
  2015
 6. Zupanič Slavec Zvonka
  Valentina Kobe, prva profesorica anatomije
  2015
 7. Zupanič Slavec Zvonka
  Ko mrtvi žive uče - anatomija skozi čas
  2015
 8. Zupanič Slavec Zvonka; Ravnik Dean; Svoljšak Sonja; Konc Iztok
  Velikan anatomije Andreas Vesalius
  2015
 9. Zupanič Slavec Zvonka
  Ko mrtvi žive uče - anatomija skozi čas
  2015
 10. Zupanič Slavec Zvonka; Svoljšak Sonja; Štupar Milan
  Ko mrtvi žive uče
  [When the dead teach the living]
  2015
 11. Zupanič Slavec Zvonka; Svoljšak Sonja; Kocjan Urša
  Ko mrtvi žive uče - anatomija skozi čas
  2015
 12. Dolenc-Grošelj Leja
  Nevroanatomske osnove spanja
  2014
 13. Haložan David; Stričević Jadranka; Habjanič Ana; Fajmut Aleš; Brumen Milan
  Antropodinamična biomehanika medicinske sestre
  [Antropodynamic biomechanics of a nurse]
  2014
 14. Stojanovič Larisa; Marš Tomaž
  Pomlajevanje in povečanje ustnic s hialuronsko kislino - poznavanje anatomije perioralnega predela
  [Lip rejuvenation and enhancement with hyaluronic acid - understanding the anatomy of perioral region]
  2013
 15. Gudović Radmila
  Knjiga sažetaka
  [Abstract book]
  2013
 16. Csikos Snježana; Lindtner Darja; Meznariš-Petruša Mija; Vandot Bojan
  Navodila za vaje iz anatomije za študente stomatologije
  1987
 17. Šušterčič Dušan; Serša Igor
  Human tooth pulp anatomy visualization by 3D magnetic resonance microscopy
  [Prikaz anatomije zobne pulpe človeškega zoba s 3D magnetno resonančno mikroskopijo]
  2012
 18. Švagan Matija; Zeković Ivan
  Pregled in diagnostika obstrukcije nosu
  2011
 19. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Echocardiography in emergency medicine]
  2010
 20. Zupanič-Slavec Zvonka
  Prva učitelja anatomije na popolni Medicinski fakulteti, Milan Cunder in Valentina Kobe
  2010
 21. Bračič Marjeta; Ropič Kornelija
  Vloga medicinske sestre v enoti intenzivne terapije pri monitoringu pacienta po operaciji srca
  2010
 22. Javornik Renata; Vrabič Erik; Primožič Božena
  Fizioterapevtska obravnava bolnika s poškodbo roke / medianega in ulnarnega živca
  2009
 23. Vindišar Franci
  Zlomi in epifiziolize v predelu komolca
  [Injuries of distal forearm]
  2009
 24. Flis Vojko
  Osnove ultrazvočne anatomije trebušne votline
  2009
 25. Dvoršak-Erker Andreja
  Slikovni prikaz prsnega koša in normalna RTG anatomija pljuč
  [Chest imaging and normal x-ray anatomy of the lungs]
  2009
 26. Flis Vojko; Gadžijev Eldar; Ravnik Dean; Matela Jože; Brvar Mirjana; Kobilica Nina; Bergauer Andrej; Ravnik Dean; Gadžijev Eldar; Skalicky Marjan; Šeruga Tomaž; Vinter Marko
  Osnove ultrazvočne anatomije trebušne votline
  2009
 27. Turk Zmago
  Metode manualne terapije pri zdravljenju težav v področju hrbtenice
  2008
 28. Vogrin Matjaž; Bajec Tomaž; Kuhta Matevž
  Sindrom boleče prepone
  2007
 29. Rant Živa
  Poslovni procesi v zdravstvu
  2008
 30. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Heart ultrasound in emergency medicine]
  2007
 31. Gadžijev Eldar; Wahl Miloš
  Poškodbe jeter
  [Liver injury]
  2007
 32. Gadžijev Eldar; Mlakar Boštjan; Flis Vojko
  Kirurška anatomija žolčnika in žolčevodov
  [Surgical anatomy of the gallbladder and bile ducts]
  2007
 33. Frančeškin Aljoša; Fidler Aleš
  Drugi spodnji stalni kočnik s korenino oblike C
  [C-shaped mandibular second molar]
  2006
 34. Testen Andrej; Bervar Marjan
  Načini zdravljenja tendinoznega panaricija na oddelku za plastično kirurgijo v splošni bolnišnici Maribor
  [Treatment of acute suppurative tenosynovitis in the department of plastic and reconstructive surgery in general hospital Maribor]
  2006
 35. Zupan Anja
  Dedna eliptocitoza
  [Hereditary elliptocytosis]
  2006
 36. Kocijančič Igor
  Mediastinum na preglednem rentgenogramu prsnih organov
  [The mediastinum on a plain chest x-ray]
  2005
 37. Štamfelj I; Jan J; Bitenc-Ovsenik M; Cvetko E; Kansky AA; Vogelnik J; Gašperšič D
  Biomedicinska pomembnost preučevanja anatomije in zgradbe zob
  2005
 38. Lonzarić Dragan
  Bolečina v križu: o funkcionalni anatomiji ledvenokrižnične hrbtenice in strukturah, ki bolijo
  2005
 39. Brvar Mirjana
  Ultrazvočna anatomija jeter
  [Ultrasound anatomy of the liver]
  2005
 40. Popovič Milan
  Osnove funkcionalne anatomije lokomotornega sistema
  2003
 41. Horvat Matjaž
  Jetrne resekcije
  [Hepatic resection]
  2005
 42. Mikek Martin; Hussein Mohsen
  Diagnostična artroskopija rame: pojavnost fizioloških variacij sklepnih struktur
  [Diagnostic shoulder arthroscopy: incidence of physiologic varaints of joint structures]
  2005
 43. Strojan Primož
  Karcinom nosnega žrela
  [Carcinoma of the nasopharynx]
  2004
 44. Boršoš Imre; Podboj Jernej
  Endoskopska kirurgija čelne votline
  [Endoscopic frontal sinus surgery]
  2004
 45. Lonzarić Dragan
  Nociceptivna bolečina
  2003
 46. Riss Paul A
  Problems and pitfalls in pelvic reconstructive surgery
  [Problemi in zapleti pri rekonstruktivni kirurgiji medeničnega dna]
  2003
 47. Ravnik Dean
  Ali lahko študenta medicine kako in koliko učimo medicinske etike že pri pouku anatomije
  2003
 48. Cvenkel Barbara; Dolenc Vinko V; Miloševič Zoran
  Duralne karotiko-kavernozne fistule
  [Dural carotid-cavernous fistulas]
  2002
 49. Belghiti J; Clavien P-A; Gadžijev Eldar; Garden JO; Lau W-Y; Makuuchi M; Strong RW
  Terminologija jetrne anatomije in resekcij - Brisbane 2000
  [The Brisbane 2000 terminology of liver anatomy and resection]
  2002
 50. Meznarič-Petruša Mija
  Predgovor k učbeniku "Rešena testna vprašanja iz anatomije"
  2000
 51. Dahmane Raja; Ribarič Samo
  Rešena testna vprašanja iz anatomije
  2000
 52. Smrkolj Vladimir
  Uvod k učbenikoma 700 in 500 testnih vprašanj iz anatomije
  2000
 53. Starc Radovan; Janežič Aleksander
  Oris funkcijske anatomije koronarne cirkulacije
  [An outline of the functional anatomy of coronary circulation]
  1984
 54. Zupančič Živa
  The role of sonographic evaluation of spinal canal in children
  [Ultrazvočno ocenjevanje hrbteničnega kanala pri otrocih]
  2000
 55. Berden Pavel
  Magnetic resonance of the thoracic aortic disease
  [Magnetna resonanca pri obolenjih torakalne aorte]
  2000
 56. Berden Pavel
  Magnetic resonance of cardiac tumors and masses
  [Magnetna resonanca tumorjev in netumorskih mas v srcu]
  2000
 57. Gadžijev Eldar M
  Spremembe v terminologiji anatomije in kirurgije jeter: kratko poročilo o delu Komiteja za terminologijo anatomije jeter in jetrnih resekcij
  2000
 58. Rifel Marko; Guna Tadej; Jazbec Ladislav
  Laparoskopsko holecistektomirani bolniki v Splošni bolnišnici Trbovlje
  [Laparoscopic cholecystectomy in the Trbovlje general hospital]
  1999
 59. Kristan Anže; Cimerman Matej
  Sodoben pogled na zlome acetabuluma
  [Contemporary view on acetabular fracture]
  1998
 60. Kopač Štefan; Krajnc Natalija
  Hidrocefalus v otroškem obdobju
  [Hydrocephalus in childhood]
  1998
 61. Veselko Matjaž; Tonin Martin; Praprotnik Anton
  Nestabilna rama
  [Unstable shoulder]
  1996
 62. Takač I
  Osnove anatomije, fiziologije in patologije dojke
  [The basics of breast anatomy, physiology and pathology]
  1996
 63. Lavrenčak Boštjan; Podboj Jernej
  Pomen endoskopije in endoskopske kirurgije pri diagnostiki in zdravljenju izlivnega vnetja srednjega ušesa
  [The importance of the endoscopy and endoscopic surgery in the diagnostics and treatment of secretory otitis media]
  1996
 64. Japelj I
  Ultrazvočna ocena plodove anatomije
  1996
 65. McMinn RMH; Hutchings RT; Pegington J; Abrahams PH; Ravnik D
  Barvni atlas anatomije človeka
  1995
 66. Betetto M
  Iz anatomije in fiziologije ustnic in ustne sluznice
  1993
 67. Juteršek A; Jukić Ž
  Interpretacija mikroskopske anatomije prebavne cevi
  1991
 68. Fazarinc G; Lorger J
  Predstavitev anatomije psa s pomočjo rentgenske presevalne računalniške tomografije (CT)
  [Presentation of canine anatomy using computerized tomography (CT)]
  1989
 69. Japelj Igor; Saks Alemka; Dukić Vlado
  Ultrazvočno ugotavljanje fetalne anatomije
  [Establishing of fetal anatomy by ultrasound]
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko