biomedicina slovenica


anatomska : 27

 1. Dolenšek Janez
  Praktična navodila za anatomsko sekcijo
  2016
 2. Breznik Silva; Lučev Jernej; Slanič Aleš; Bergauer Andrej; Polanec Beno
  Perzistentna ishiadična arterija - prikaz primera in pregled variantne anatomije arterij spodnjih okončin
  2016
 3. Štamfelj Iztok
  Trajni mandibularni prvi kutnjak s radixom entomolarisom smještenim na središnjem lingvalnom dijelu (tip AC varijante)
  [Permanent mandibular first molar with midlingually-located radix entomolaris (type AC variant)]
  2014
 4. Košutić Damir; Pejković Božena
  Anatomske variacije perforatorjev medialne in lateralne suralne arterije
  2009
 5. Movrin Igor; Čretnik Andrej
  Surgical management of traumatic spondylolisthesis of the axis
  [Kirurško zdravljenje travmatske spondilolisteze 2. vratnega vretenca]
  2013
 6. Gašperšič Dominik; Jan Janja; Štamfelj Iztok
  Tvorba zobnih tkiv v korenini
  [Development of tissues in the tooth root]
  2013
 7. Snoj Žiga; Cvetko Erika
  #A #case of unilateral fenestration and duplication of the external jugular vein
  2013
 8. Ivanecz Arpad; Horvat Matjaž; Jagrič Tomaž; Hlebič Gregor; Potrč Stojan
  Laparoskopska anatomska resekcija jeter pri boloniku s hepatocelularnim karcinomom in cirozo
  2011
 9. Vogrin Matjaž
  Uporaba novih bioloških modelov pri rekonstrukciji sprednje križne vezi kolenskega sklepa
  [Use of new biological models in anterior cruciate ligament reconstruction surgery]
  2009
 10. Voršič Matjaž
  Zlomi lobanjskega dna
  [Skull base fractures]
  2009
 11. Fu Freddie H; Starman J; Hussein M
  Anatomic ACL reconstruction - double bundle
  [Anatomska rekonstrukcija sprednje križne vezi - tehnika dvojnega snopa]
  2006
 12. Frančeškin Aljoša; Fidler Aleš
  Drugi spodnji stalni kočnik s korenino oblike C
  [C-shaped mandibular second molar]
  2006
 13. Benedik Tomaž
  Metode varne laparoskopske holecistektomije - prikaz primera
  [Principles of safety in laparoscopic cholecystectomy - case report]
  2003
 14. Kruljc P
  Primer ekstremne razširitve želodca s posledično rupturo pri konju
  [A case of extreme dilatation in a horse's stomach with a consequential rupture]
  2003
 15. Šabec Rafael
  Patogeneza, patološko-anatomska in klinična slika potravmatskega ishemičnega sindroma
  [Patogenesis, pathology and clinics of volkmann's ischemia]
  1971
 16. Meh Duška
  Histološka, anatomska in funkcijska organiziranost skorje osrednjega živčevja
  [Histology, anatomy and functional organisation of the central nervous system cortex]
  2000
 17. Kansky Andrej A
  Poškodbe maksilofacialne regije
  [Injuries of the maxillofacial region]
  2000
 18. Pintar I
  Najstarejša od slovenskega avtorja priobčena anatomska podoba
  1949
 19. Eržen M; Canki N; Vončina D
  CEREBRO-HEPATO-RENALNI (ZELLWEGEROV) SINDROM: PATOANATOMSKA I GENETSKA ANALIZA SLUčAJA
  1979
 20. Hraška Viktor; Sojak Vladimir; Kaldararova Monika; Siman Jaroslav; Mašura Jozef; Krevs Nedeljko; Mazić Uroš; Vesel Samo; Gaber Brane; Podnar Tomaž
  Results of anatomic correction of transposition of the great arteries in Slovakia and Slovenia
  [Rezultati anatomske korekcije transpozicije velikih arterij na Slovaškem in v Sloveniji]
  2000
 21. Rott Tomaž; Zalar Jurij
  Mediastinum: normalna in spremenjena anatomija na preglednem posnetku in z računalniško tomografijo, radiološko patoanatomska primerjava
  1996
 22. Rifel Marko; Guna Tadej; Jazbec Ladislav
  Laparoskopsko holecistektomirani bolniki v Splošni bolnišnici Trbovlje
  [Laparoscopic cholecystectomy in the Trbovlje general hospital]
  1999
 23. Tršinar Bojan
  Nevrogene motnje mokrenja in njihova diagnostika
  [Neurogenic bladder dysfunction and the diagnosis]
  1998
 24. Janko Martin
  Elektromiografija v pediatriji
  [Electromiography in paediatrics]
  1998
 25. Gašperšič Dominik
  Anatomska predstavitev protostilida
  [An anatomical study of prostostylids]
  1998
 26. Munda Anton; Čizmarevič Bogdan; Cundrič France; Grošeta Tomislav; Becner Drago; Didanovič Vojko
  Zgodnja obnovitev skeleta očnice po zlomih
  [Primary orbital skeleton reconstruction in fractures]
  1996
 27. Čebular B
  Elektrofiziološka in anatomska klasifikacija parcialnih epilepsij s kompleksno simptomatologijo
  1990


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko